ТЕМА: Макро- і мікроелементи. Органічні кислоти. Глюкозинолати (тіоглікозиди) і ціаногенні глікозиди. Контроль змістового модулю №1

АКТУАЛЬНІСТЬ:Глікозиди – форма природних органічних сполук, молекули яких складаються з цукрової та нецукрової частин, що з'єднані між собою через гетероатом кисню, азоту, сірки чи вуглецю. Тіоглікозиди впливають на ЦНС, завдяки чому збуджуються дихальний та вазомоторний центри, стимулюється серцева діяльність, посилюється секреція шлункового соку; ціаноглікозиди виявляють седативну та знеболюючу дію.

Препарати, що містять тіоглікозиди, застосовуються у медичній практиці як подразнюючі засоби, при застудних захворюваннях, пневмонії, ревматизмі. Знання даної теми необхідні для успішного засвоєння деяких розділів профільних дисциплін, фармакології та фармакотерапії.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

ЗНАТИ:

  • правила і терміни збору, способи первинної обробки, сушіння та зберігання сировини, що вміщує макро- і мікроелементи, органічні кислоти, тіо- та ціаногенні глікозиди;
  • хімічний склад, властивості органічних кислот, тіо- та ціаногенних глікозидів, методи виділення їх з ЛРС та виявлення за допомогою якісних реакцій;
  • використання ЛРС, що вміщує макро- і мікроелементи, органічні кислоти, тіо- та ціаногенні глікозиди в медицині та фармації.

ВМІТИ:

  • встановити тотожність лікарських рослин, що вміщують органічні кислоти, тіо- та ціаногенні глікозиди за зовнішніми ознаками (за допомогою гербарних зразків);
  • встановити тотожність ЛРС за зовнішніми ознаками;
  • ідентифікувати ЛРС за визначником.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал до теми:

Класифікація глікозидів. Тіо- та ціаногенні глікозиди, поширення їх в рослинному світі, локалізація в органах рослин.

Назвіть на латинській та українській мові рослини, ЛРС та їх родини, що вміщують органічні кислоти, глікозиди і неглікозидні сполуки сірки.. Опишіть зовнішній вигляд лікарських рослин: гірчиця сарептська, часник городній, цибуля городня, мигдаль гіркий.

Охарактеризуйте зовнішні ознаки ЛРС, що вміщує тіо- та ціаногенні глікозиди. Вкажіть фенофази, методи збору, способи сушіння, первинної обробки та правила зберігання ЛРС: насіння гірчиці сарептської, цибулини часнику, цибулі, насіння мигдалю гіркого.

Вкажіть способи використання та застосування ЛРС, що вміщує тіо- та ціаногенні глікозиди і лікарських препаратів з неї в медицині та фармації.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Наши рекомендации