Показання та протипоказання та контроль лікування

Протипоказаньне існує.

Артрограма – це облік суглобового індексу, кількості запальних суглобів, рухомість і обсяг крупних суглобів.

1. Оцінка хворими загальної вираженості болю в суглобах в покої за 3 – бальною системою:

0- біль відсутній, 1 – слабо виражений біль , 2- помірний біль, 3 – сильний біль.

2. Рахунок болю(РБ) – сумарний числовий вираз болю при оцінці його хворими за 3 –бальною системою для 76 суглобів.

3. Суглобовий індекс(СІ) - сумарний числовий вираз болю в усіх 76 суглобах, що виникає у відповідь на стандартне натискування(побіління фаланги І пальця руки дослідника) на кожний суглоб у ділянці його суглобової щілини. У деяких суглобах важкодоступних для пальпації, СІ оцінюється за болючістю при пасивних та активних рухах. Оцінка проводиться за такою шкалою: 0 – відсутність болю, 1-відчуття незначного болю при пальпації, 2 – відчуття болю середньої інтенсивності(хворий морщиться), 3- сильний біль, хворий різко морщиться і відмовляється від дослідження.

4. Індекс припухлості суглобів(ІП)- сумарний числовий вираз припухлості, який оцінюється візуально в 28 суглобах за такою градацією: 0- відсутність припухлості,

1 - сумнівна чи слабко виражена припухлість, 2- явна припухлість, 3 – сильно виражена припухлість. Оцінка ІП проводиться для ліктьових променевозап’ясткових, п’ястково – фалангових, проксимальних між фалангових суглобів кистей, колінних і гомілкостопних з обох боків. Цей індекс об’єднує всі припухлі суглоби, що може бути зумовлено кістковими розростаннями, потовщенням капсули, інтраартикулярних тканин, накопиченням ексудату, запальними явищами периартикулярних тканин тощо.

5. Суглобовий рахунок – виражається кількістю суглобів з активним запальним процесом, про що свідчить почервоніння шкіри над суглобом, локальне підвищення температури, його болючість.

6. Тривалість вранішньої скутості, виражена в годинах чи хвилинах.

7. Обсяг проксимальних між фалангових суглобів кистей – визначається спеціальним вимірювальним приладом – напрометром на ІІ –ІV пальцях і вираховується сумарно для правої та лівої руки.

8. Обсяг колінних суглобів – визначається сантиметровою стрічкою.

9.Сила стискування кисті оцінюється за допомогою спеціального приладу – динамометру. Проводять по 3 проби, записується найвищий показник.

10. Час проходження відстані в 15 м – цей тест потрібно застосовувати при ураженні суглобів нижніх кінцівок. Хворому після відпочинку(не менше 30 хв.) пропонується пройти 15 м по прямій. Фіксується час проходження відстані.

11. Функціональний індекс за Лі – визначається за допомогою опитувальника, що вміщує 17 запитань, які зв’ясовують можливість виконання певних елементів побутових дій з урахуванням участі різних форм суглобів.

12. Кількість припухлих суглобів.

Запис результатів оцінки вираженості суглобового синдрому проводять за Річі та Лансбурі. Для зручності доцільно використовувати таблиці. Для визначення показників суглобового синдрому за Лансбурі, які враховують різну частку участі у запальному процесі крупних, середніх і дрібних суглобів, використовують коефіцієнти перерахунку.

Сумарний індекс Лекена (індекс тяжкості для коксартрозу)

1.Біль чи дискомфорт: Біль вночі: - немає; - тільки при рухах та певних положеннях; - навіть без рухів; Ранкова скутість чи біль після вставання з ліжка: - немає чи менше 1 хв; - менше 15 хв; - 15 хв. і більше. Збільшення вираженості болю після стояння на ногах упродовж 30 хв: - немає; - є; Біль при ходьбі: - не виникає; - виникає тільки після проходження певної дистанції; - виникає з самого початку і потім лише посилюється. Біль виникає в положенні сидячи впродовж 2 год не встаючи            
2.Максимальна дистанція при ходьбі без болю: -немає обмежень; - більше 1 км, але є утруднення; - близько 1 км; -- 500-900м; - 300-500м; - менше 100 м - 100-300м; - з однією палицею чи милицею; - з двома палицями чи милицями.   +1 +2
3. Функціональна активність: Чи можете ви, нахилившись вниз, одягнути шкарпетки? Чи можете ви підняти предмет з підлоги? Чи можете ви піднятися на один прогін по східцях? Чи можете ви сісти в машину? 0-2 0-2 0-2 0-2

Сумарний індекс Лекена (індекс тяжкості для гонартрозу)

1.Біль чи дискомфорт: Біль вночі: - немає; - тільки при рухах та певних положеннях; - навіть без рухів; Ранкова скутість чи біль після вставання з ліжка: - немає чи менше 1 хв; - менше 15 хв; - 15 хв. і більше. Збільшення вираженості болю після стояння на ногах упродовж 30 хв: - немає; - є; Біль при ходьбі: - не виникає; - виникає тільки після проходження певної дистанції; - виникає з самого початку і потім лише посилюється. Біль чи дискомфорт при вставанні без допомоги рук з положення сидячи: - немає; - є;          
2.Максимальна дистанція при ходьбі без болю: -немає обмежень; - більше 1 км, але є утруднення; - близько 1 км; -- 500-900м; - 300-500м; - 100-300м; - менше 100 м; - з однією палицею чи милицею; - з двома палицями чи милицями.   +1 +2
3. Функціональна активність: Чи можете ви пройти вгору один прогін по східцях? Чи можете ви пройти вниз один прогін по східцях? Чи можете Ви прибрати нижню полицю шафи, стоячи на колінах? Чи можете ви йти по нерівній дорозі? Чи виникає у вас штрикаючий біль чи раптове відчуття втрати опори в ураженій кінцівці: 0-2 0-2 0-2 0-2
- іноді; - часто.

Градація відповідей: вільно – 0, з певним утрудненням – 1, неможливо – 2.

Тяжкість остеоартроз: легкий – від 1 до 4, помірний – від 5 до 7, важкий - від 8 до 10, дуже важкий – від 11 до 12, вкрай важкий – більше 12.

Індекс WOMAC(Western Ontario and McMaster University) -анкета для самостійної оцінки пацієнтом ступеня вираженості болю(в спокої та при ходьбі – 5 питань), скутості(тривалість та вираженість – 2 питання), функціональної недостатності в повсякденній діяльності (17 питань).

Оцінка проводиться за ВАШ в міліметрах. Ця шкала має вигляд лінійки з розміткою від 0 до 100 мм, де 0 означає відсутність болю(скутості чи утруднень), а 100 це максимальний біль(скутість чи утруднення).

Наши рекомендации