Жалпы практикалық дәрігер жұмысындағы хирургиялық аурулар» пәні бойынша

А.ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІ

ЖЕДЕЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘРДЕМ ЖӘНЕ ЕМХАНАЛЫҚ ТЕРАПИЯ» КАФЕДРАСЫ

«БЕКІТЕМІН»

Медициналық білім беру

департаментінің директоры, м.ғ.к.

___________У.Б.Татыкаева

«___» ___________2015 ж.

Жалпы практикалық дәрігер» пәні бойынша

СИЛЛАБУС

Пән коды: IA 4301

Мамандығы: 051301 – Жалпы медицина

Оқу сағатының көлемі: 405

Дәріс – 30 сағат

Тәжірибелік сабақ– 240 сағат

СӨЖ – 135 сағат

Емтихан: IХ-X семестр

Курсы: 5

Оқу семестрі: IХ-X

Барлық сағат саны: 405 сағат

Түркістан 2015

Оқытушылар туралы мәлімет:

Жалпы практикалық дәрігер жұмысындағы ішкі аурулар» пәні бойынша

Силлабус Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ медицина факультеті «Жедел медициналық жәрдем және емханалық терапия» кафедрасында ҚР БҒМ 2006 жылы (ҚРМЖБС 3.07.475 – 2006) бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты негізінде және ҚР Денсаулық сақтау министрлігі медицина білімі мен ғылымының инновациялық технологиялар Республикалық орталығы, «Астана медицина университеті» АҚ, Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, Семей мемлекеттік медицина университеті, М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті ұсынған типтік бағдарламасының тақырыптарына сәйкес жасалды.

Силлабус медицина факультеті «Жедел медициналық жәрдем және емханалық терапия» кафедрасының мәжілісінде талқыланған.

Хаттама № ____ «____»_____ 2015 ж.

Кафедра меңгерушісі,м.ғ.к., доцент м.а______Нұсқабаева Г.О.

Силлабус оқыту және бағалау комитетінде қаралған.

Хаттама №____"____" _____________ 2015 ж.

Комитет төрайымы _____________ оқытушы Ү.М.Амирешова

Силлабус білім беру бағдарламалары комитетінде мақұлданған.

Хаттама №____ "____" _____________ 2015 ж.

Комитет төрайымы_________________магистр оқытушы К.Б.Бураева

Оқытушылар туралы мәлімет:

Жалпы практикалық дәрігер жұмысындағы ішкі аурулар» пәні бойынша

Нұсқабаева Гульназ Оразбекқызы – «Жедел медициналық жәрдем және емханалық терапия» кафедрасының аға оқытушысы, жоғары санаты дәрігер

Өнертабыстық ғылыми қызығушылығы – Артериялық гипертензия және оның асқынуларын анықтау және емдеу әдістерін жетілдіру.

Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қ. Б.Саттарханов к., медицина факультеті, «жедел медициналық жәрдем және емханалық терапия» кафедрасы (каб.334. тел.872533 63636(ішкі 1313)

Айдарбекова Дильбар Нұрғалиқызы -«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының оқытушысы ,дәрігер-терапевт .

Өнертабыстық ғылыми қызығушылығы- ЖИА жане АГ ауруларынын диагностикасы емдеу мәселелері.

Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қ. Б.Саттарханов к., медицина факультеті, «Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасы (каб.251. тел.872533 63636(ішкі 1296)

Амирешова Үміт Мұратбекқызы -«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының оқытушысы ,дәрігер-терапевт .

Өнертабыстық ғылыми қызығушылығы – «Артериялық гипертензия және оның асқынуларын анықтау және емдеу әдістерін жетілдіру»

Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қ. Б.Саттарханов к., медицина факультеті, «Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасы (каб.251. тел.872533 63636(ішкі 1296)

Сарсенбаева Алима Батырқызы- «Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының оқытушысы ,дәрігер-терапевт .

Өнертабыстық ғылыми қызығушылығы – «Қант диабеті 2-ші типінің таралуы, алдын алу шаралары»

Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қ. Б.Саттарханов к., медицина факультеті, «Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасы (каб.251. тел.872533 63636(ішкі 1296)

Скендирова Шахиста Уалиханқызы-«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының оқытушысы ,дәрігер-терапевт .

Өнертабыстық ғылыми қызығушылығы –«Гепатиттердің заманауи емі және дмагностикасы»

Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қ. Б.Саттарханов к., медицина факультеті, «Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасы (каб.251. тел.872533 63636(ішкі 1296)

Жалпы практикалық дәрігер жұмысындағы хирургиялық аурулар» пәні бойынша

Сейдинов Шора Мұсаліұлы –медицина ғылымдарының докторы, профессор. «Хирургиялық аурулар» кафедрасының меңгерушісі.

Өнертабыстық ғылыми қызығушылығы – Способ формирования временного восстановления непрерывности кишечника магнитно-компрессионным межкишечным анастомозом.

Ғылыми және әдістемелік еңбектері:

Халықаралық, Республикалық, ЖАК бекіткен журналдарда 170 аса ғылыми мақалалары, 2 оқу құралы, 3 оқу әдістемелік құралы жарық көрген.

Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қаласы. Б. Саттарханов көшесі, Медицина факультеті, Факультеттік хирургия кафедрасы (209 бөлме). Тел. 872533-31115 (ішкі 209).

Ашурметов Рустам Исаұлы –медицина ғылымдарының кандидаты, «хирургиялық аурулар» кафедрасының аға оқытушысы.

Өнертабыстық ғылыми қызығушылығы –Моделирование перитонита и влияние ее на кровоток брюшины.

Ғылыми және әдістемелік еңбектері:

Халықаралық, Республикалық, ЖАК бекіткен журналдарда 30 аса ғылыми мақалалары, 2 оқу құралы, 2 оқу әдістемелік құралы жарық көрген.

Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қаласы. Б. Саттарханов көшесі, Медицина факультеті, Факультеттік хирургия кафедрасы (209 бөлме). Тел. 872533-31115 (ішкі 209).

Османов Азизбек Каримжанович- «Хирургиялық аурулар» кафедрасының оқытушысы.

Ғылыми және әдістемелік еңбектері: Халықаралық, Республикалық, ЖАК бекіткен журналдарда 5-тен аса ғылыми мақалалары жарық көрген.

Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қаласы. Б. Саттарханов көшесі, Медицина факультеті, Факультеттік хирургия кафедрасы (209 бөлме). Тел. 872533-31115 (ішкі 209).

Наши рекомендации