Розв’язання. , складаємо

Вища математика * ТАВРІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Розв’язання. , складаємо - student2.ru

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Для індивідуальної роботи студентів очної форми навчання

З вищої математики

ФАКУЛЬТЕТ ІКТ

спеціальність «Машинобудування»

«Ряди»

Частина 1

Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Мелітополь

Розробила: ст. викл. Богаєвська Н.В.

Методичні вказівки розглянуті й схвалені на засіданні кафедри

протокол № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 10 від 12.05. 2009 р.

Рецензент: Омеляненко В.О.

Рекомендовані до видання методичною Радою факультету ІКТ

протокол №­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ______ від «______»______ 200 р.


І ЧИСЛОВІ РЯДИ

Основні поняття та означення

Розглянемо нескінченну послідовність чисел Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Означення 1. Вираз вигляду Розв’язання. , складаємо - student2.ru

називається числовим рядом.

Приклади: а) Розв’язання. , складаємо - student2.ru

б) Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Означення 2. Числа Розв’язання. , складаємо - student2.ru називаються членами ряду, а вираз

Розв’язання. , складаємо - student2.ru - формулою загального члену ряду.

Означення 3. Сума n перших членів ряду називається n –ю частковою

сумою ряду.

Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Означення 4. Якщо існує границя часткової суми Розв’язання. , складаємо - student2.ru при Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Розв’язання. , складаємо - student2.ru , то ряд називається збіжним, а число Розв’язання. , складаємо - student2.ru - сумою ряду.

Приклад: Розглянемо геометричну прогресію

Розв’язання. , складаємо - student2.ru де Розв’язання. , складаємо - student2.ru - знаменник прогресії.

Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Розглянемо 3 випадки:

а) Розв’язання. , складаємо - student2.ru Розв’язання. , складаємо - student2.ru тоді Розв’язання. , складаємо - student2.ru і

Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Отже, ряд є збіжним, його сума Розв’язання. , складаємо - student2.ru .

б) Розв’язання. , складаємо - student2.ru тоді Розв’язання. , складаємо - student2.ru і Розв’язання. , складаємо - student2.ru - не існує.

Ряд розбігається.

в) Розв’язання. , складаємо - student2.ru

і ряд є розбіжним;

Розв’язання. , складаємо - student2.ru тоді Розв’язання. , складаємо - student2.ru і

Розв’язання. , складаємо - student2.ru Розв’язання. , складаємо - student2.ru - не існує, ряд розбігається.

Таким чином, геометрична прогресія Розв’язання. , складаємо - student2.ru збігається,

якщо Розв’язання. , складаємо - student2.ru , і розбігається, якщо Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Означення 5. Різниця між сумою S збіжного ряду і його частковою сумою Sn називається залишком ряду.

Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Залишок ряду також є числовим рядом.

Деякі властивості збіжних рядів

1. Якщо ряд Розв’язання. , складаємо - student2.ru збігається і має суму S , то ряд

Розв’язання. , складаємо - student2.ru також збігається і має суму Розв’язання. , складаємо - student2.ru .

2. Збіжні ряди можна почленно додавати або віднімати, тобто, якщо

Розв’язання. , складаємо - student2.ru то Розв’язання. , складаємо - student2.ru

3. Відкидання будь-якого скінченого числа членів ряду не впливає на його збіжність або розбіжність, тобто, якщо ряд Розв’язання. , складаємо - student2.ru є збіжним ( розбіжним), то його залишок Розв’язання. , складаємо - student2.ru також є збіжним ( розбіжним ).

Встановити збіжність ( розбіжність ) ряду шляхом визначення Sn і обчислення Розв’язання. , складаємо - student2.ru можливо далеко не завжди через принципові труднощі

знаходження Sn . Простіше це можна зробити на основі ознак збіжності.

Необхідна ознака збіжності числового ряду

Розглянемо числовий ряд

Розв’язання. , складаємо - student2.ru ( 1 )

Теорема. Якщо ряд ( 1 ) збіжний, то границя його загального члена при Розв’язання. , складаємо - student2.ru дорівнює нулю, тобто Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Умова Розв’язання. , складаємо - student2.ru є тільки необхідною, але недостатньою умовою збіжності

ряду.

Наприклад, для гармонічного ряду Розв’язання. , складаємо - student2.ru , але можна

довести, що цей ряд є розбіжним.

Достатня умова розбіжності ряду

Якщо Розв’язання. , складаємо - student2.ru ряд ( 1 ) є розбіжним.

Приклад. Дослідити ряд Розв’язання. , складаємо - student2.ru на збіжність.

Розв’язання. Загальний член ряду Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Оскільки Розв’язання. , складаємо - student2.ru , то ряд є розбіжним.

Достатні ознаки збіжності

Ознаки порівняння.

Нехай маємо два ряди: Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Розв’язання. , складаємо - student2.ru ( 1 )

Розв’язання. , складаємо - student2.ru ( 2 )

1) Якщо ряд ( 2 ) збігається, а члени ряду ( 1 ) не перевищують відповідних членів ряду ( 2 ), тобто Розв’язання. , складаємо - student2.ru то ряд ( 1 ) також збігається.

2) Якщо ряд ( 2 ) розбігається, а члени ряду ( 1 ) не менші за відповідні члени ряду ( 2 ), тобто Розв’язання. , складаємо - student2.ru , то ряд ( 1 ) також розбігається.

3) Якщо існує Розв’язання. , складаємо - student2.ru , то ряди ( 1 ) і ( 2 ) є одночасно збіжними або розбіжними.

У якості рядів порівняння найчастіше беруть такі ряди:

а) Геометрична прогресія:

Розв’язання. , складаємо - student2.ru збігається, якщо Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Розв’язання. , складаємо - student2.ru Розв’язання. , складаємо - student2.ru

розбігається, якщо Розв’язання. , складаємо - student2.ru .

б) Узагальнений гармонічний ряд або ряд Діріхле:

Розв’язання. , складаємо - student2.ru збігається, якщо Розв’язання. , складаємо - student2.ru ;

Розв’язання. , складаємо - student2.ru Розв’язання. , складаємо - student2.ru

розбігається, якщо Розв’язання. , складаємо - student2.ru .

Приклади. Дослідити ряди на збіжність:

1) Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Розв’язання. Загальний член даного ряду

Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Ряд порівняння Розв’язання. , складаємо - student2.ru - геометрична прогресія.

Оскільки Розв’язання. , складаємо - student2.ru і ряд Розв’язання. , складаємо - student2.ru є збіжним Розв’язання. , складаємо - student2.ru , то даний ряд збігається.

2) Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Розв’язання. Розв’язання. , складаємо - student2.ru . Ряд порівняння Розв’язання. , складаємо - student2.ru - гармонічний ряд.

Розв’язання. , складаємо - student2.ru , оскільки Розв’язання. , складаємо - student2.ru і гармонічний ряд розбігається, то даний ряд є розбіжним.

3) Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Розв’язання. Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Ряд порівняння отримуємо, залишаючи в чисельнику і знаменнику загального члену лише найвищі степені n: Розв’язання. , складаємо - student2.ru .

Отже, ряд порівняння Розв’язання. , складаємо - student2.ru - це є збіжний ряд Діріхле, оскільки Розв’язання. , складаємо - student2.ru .

Знайдемо Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Оскільки ряд порівняння є збіжним, то даний ряд також збігається.

Завдання для самостійної роботи

І.Довести розбіжність рядів.

Розв’язання. , складаємо - student2.ru

ІІ. Дослідити ряди на збіжність за допомогою ознак порівняння.

Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Ознака Даламбера

Розглянемо ряд з додатними членами:

Розв’язання. , складаємо - student2.ru ( 1 )

Якщо існує границя Розв’язання. , складаємо - student2.ru , то:

1) ряд збігається, якщо l < 1;

2) ряд розбігається, якщо l >1;

3) якщо l = 1, то ознака не дає відповіді на питання про збіжність ряду (треба використати інші достатні ознаки збіжності).

Примітка. Якщо Розв’язання. , складаємо - student2.ru , то ряд ( 1 ) є розбіжним.

Приклади. Дослідити ряди на збіжність:

1) Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Розв’язання. , складаємо .

Знаходимо Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Отже, даний ряд є розбіжним.

2) Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Розв’язання. Розв’язання. , складаємо - student2.ru

( за означенням Розв’язання. , складаємо - student2.ru ).

Знаходимо: Розв’язання. , складаємо - student2.ru ,

отже, ряд є збіжним.

( Невизначеність вигляду Розв’язання. , складаємо - student2.ru було розкрито за допомогою правила Лопіталя).

3) Розв’язання. , складаємо - student2.ru .

Розв’язання. Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Знаходимо: Розв’язання. , складаємо - student2.ru ,

оскільки це є друга визначна границя.

Розв’язання. , складаємо - student2.ru , тому ряд є розбіжним.

Зауваження. Ознаку Даламбера доцільно застосовувати в тому випадку, коли загальний член ряду містить множники вигляду Розв’язання. , складаємо - student2.ru або Розв’язання. , складаємо - student2.ru .

Завдання для самостійної роботи

За допомогою ознаки Даламбера дослідити ряди на збіжність.

Розв’язання. , складаємо - student2.ru

У прикладі 4: Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Розв’язання. , складаємо - student2.ru

Радикальна ознака Коші

Наши рекомендации