Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій

ЛЕКЦІЯ 14-15. Границя функції. Особливі границі функції

ПЛАН

1. Поняття границі функції

2. Зведення поняття границі функції до границі послідовності

3. Розкриття невизначених виразів типу Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru для алгебраїчних функцій

Поняття границі функції

Нехай функція Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru визначена у деякому околі точки х=а, за винятком, хіба що, самої точки х=а.

Означення. Число b називається границею функції Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru при Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru , якщо для будь-якого Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru існує число Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru , таке що при Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru виконується нерівність Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru

Коротко це означення можна записати так:

Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru

Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru Рис. 1

На рис. 1 показано геомет­ричну інтерпретацію Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru , де за заданим e-околом числа b знайдено d-окіл числа а такий, що для всіх Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru відповідні значення функції Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru тобто графік функції Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru лежить у смузі шириною 2e.

Нехай область визначення функції включає нескінченний проміжок.

Означення. Число b називається границею функції Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru , коли Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru якщо для будь-якого Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru існує число Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru , таке що з нерівності Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru випливає нерівність Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru . Коротко це можна записати так:

Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru

При Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru або Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru функція може набувати нескінченно великих значень чи прямувати до нуля. Ці випадки можна проілюструвати такими означеннями.

Означення. Функція Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru називається нескінченно великою величиною (н.в.в.) при Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru , якщо для будь-якого Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru яке б велике воно не було, існує число Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru , таке що з нерівності Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru випливає Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru , тобто:

Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru

Означення. Функція Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru називається нескінченно малою величиною (н.м.в.) при Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru , якщо Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru

Розглянемо односторонні границі для функції Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru

Означення. Правостороння границя функції:

Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru

Означення. Лівостороння границя функції:

Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru

Теорема. Для існування Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru необхідно і достатньо, щоб виконувалась умова Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru

Зведення поняття границі функції до границі послідовності

Послідовність за означенням є функція, отже, границя послідовності - просто окремий випадок границі функції. Навпаки, у деякому розумінні границя функції може бути зведена до границі послідовності.

Нехай задано функцію Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru - послідовність значень аргументу функції з області D; цій послідовності відповідатиме така послідовність значень функції: Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru .

Означення. Число b називається границею функції Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru при Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru , якщо для будь-якої послідовності значень аргументу xn, Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru що має границею число а, відповідна послідовність значень функції Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru має границею число b.

Відповідно до означення поняття границі функції фактично зведено до поняття границі послідовності, тому теореми про границі послідовностей також справджуються для границь функцій, тобто не потрібно формулювати ці теореми ще раз для границь функцій.

Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій

При виконанні граничного переходу у виразах типу Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru коли порушуються умови теореми про граничний перехід при арифметичних операціях, розв’язання задачі у ряді випадків зводиться до аналізу невизначених виразів виду Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru Розкриття невизначених виразів типу для алгебраїчних функцій - student2.ru

Розглянемо деякі загальні рекомендації щодо дослідження таких невизначених виразів, обмежуючись тільки алгебраїчними функціями.

Наши рекомендации