Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і

10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru і Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru .

11. Дано рівносторонню гіперболу Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru . Знайти гіперболу, фокуси якої співпадають з заданою і яка проходить через точку Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru .

12. Побудувати лінії, які задані рівняннями.

а) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru б) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru в) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

Варіант №22.

Контрольна робота №1:

«Елементи лінійної алгебри й аналітичної геометрії»

Тема 1: Лінійна алгебра.

1. Обчислити визначники: 1) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru 2) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

2. Обчислити обернену матрицю до матриці Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru . Перевірити правильність обчислень, використовуючи означення оберненої матриці. Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

3. Обчислити ранг матриці. Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

4. Розв’язати системи лінійних алгебраїчних рівнянь: методом Крамера, методом Гауса і засобами матричного обчислення (там, де це можливо):

а) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru б) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru в) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

5. Знайти множину розв’язків однорідної системи 3-х лінійних рівнянь з чотирма невідомими.

Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

Тема 2: Векторна алгебра.

6. Написати розвиненя вектора Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru за векторами Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru і Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru .

Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru ,

7.Задані вершини трикутника Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru . Знайти довжину його сторін та зовнішній кут при вершині Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru .

8.Задані точки: Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru . Знайти площу трикутника Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru та довжину висоти Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ruТема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru ).

9. Задані координати вершин Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru піраміди. За допомоги векторної алгебри знайти: 1) довжину ребра Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru ; 2) кут між ребрами Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru и Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru ; 3) площу грані Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru ; 4) об’єм піраміди Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru . Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

Тема 3: Аналітична геометрія.

10. Скласти рівняння прямої, що проходить через точку Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru на однакових відстанях від точок Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru і Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru .

11. Парабола симетрична щодо осі Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , вершина її знаходиться в точці Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru і на осі ординат вона відтинає хорду, довжина якої Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru . Написати рівняння цієї параболи.

12. Побудувати лінії, які задані рівняннями.

а) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru б) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru в) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

Варіант №23.

Контрольна робота №1:

«Елементи лінійної алгебри й аналітичної геометрії»

Тема 1: Лінійна алгебра.

1. Обчислити визначники: 1) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru 2) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

2. Обчислити обернену матрицю до матриці Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru . Перевірити правильність обчислень, використовуючи означення оберненої матриці. Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

3. Обчислити ранг матриці. Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

4. Розв’язати системи лінійних алгебраїчних рівнянь: методом Крамера, методом Гауса і засобами матричного обчислення (там, де це можливо):

а) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru б) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru в) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

5. Знайти множину розв’язків однорідної системи 3-х лінійних рівнянь з чотирма невідомими.

Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

Тема 2: Векторна алгебра.

6. Написати розвиненя вектора Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru за векторами Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru і Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru .

Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru ,

7. Задані точки: Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru .Обчислити проекцію вектору Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru на вісь вектора Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru .

8.Задані точки Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru и Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru . Обчислити площу трикутника Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru .

9. Задані координати вершин Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru піраміди. За допомоги векторної алгебри знайти: 1) довжину ребра Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru ; 2) кут між ребрами Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru и Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru ; 3) площу грані Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru ; 4) об’єм піраміди Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru . Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

Тема 3: Аналітична геометрія.

10. Знайти проекцію точки Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru на пряму, що проходить через точки Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru і Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru .

11. Коло дотикається обох осей координат і проходить через точку Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru . Знайти його рівняння.

12. Побудувати лінії, які задані рівняннями.

а) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru б) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru в) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

Варіант №24.

Контрольна робота №1:

«Елементи лінійної алгебри й аналітичної геометрії»

Тема 1: Лінійна алгебра.

1. Обчислити визначники: 1) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru 2) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

2. Обчислити обернену матрицю до матриці Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru . Перевірити правильність обчислень, використовуючи означення оберненої матриці. Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

3. Обчислити ранг матриці. Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

4. Розв’язати системи лінійних алгебраїчних рівнянь: методом Крамера, методом Гауса і засобами матричного обчислення (там, де це можливо):

а) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru б) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru в) Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

5. Знайти множину розв’язків однорідної системи 3-х лінійних рівнянь з чотирма невідомими.

Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

Тема 2: Векторна алгебра.

6. Написати розвиненя вектора Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru за векторами Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru і Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru .

Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru ,

7. Вектор Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , перпендикулярен до векторів Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru та Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , утворює з віссю Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru тупий кут. Знаючи, що довжина вектора Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru дорівнює Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru , знайти його координати.

8. Обчислити синус кута, утвореного векторами Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru та Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru .

9. Задані координати вершин Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru піраміди. За допомоги векторної алгебри знайти: 1) довжину ребра Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru ; 2) кут між ребрами Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru и Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru ; 3) площу грані Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru ; 4) об’єм піраміди Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru . Тема 3: Аналітична геометрія. 10. Скласти рівняння бісектрис кутів, утворених прямими: і - student2.ru

Наши рекомендации