Анықтауышының элементінің алгебралық толықтауышын

Диагональ матрицаның анықтауышының мәні неге тең?

бас диагональ элементтерінің көбейтіндісіне

10.Егер анықтауышта кейбір жолдың немесе бағанның элементтерінің ортақ көбейткіші болса, онда:

оны анықтауыш таңбасының алдына шығарады

11.Матрицаның анықтамасы:

Элементерінің саны -ге тең элементтерінен тұратын тік кестені

12. Қандай матрицалар тең матрицалар деп аталады?

өлшемдері бірдей және сәйкес элементтері болса

13.Қандай матрица квадрат матрица деп аталады?

матрицаның жол саны баған санына тең болса

14.Матрицаларды қосу және азайту амалдары:

өлшемдері бірдей матрицалар үшін орындалады

15. матрицаларының қосындысы деп матрицасын айтады, егер

элементтері болса

16. матрицасын санына көбейту:

матрицасының әрбір элементін санына көбейтумен мәндес

17. және матрицаларын қай кезде көбейтуге болады.

бірінші матрицаның баған саны екінші матрицаның жол санына тең болса

18. анықтауышын есепте

=33

19.Кері матрица мына формуламен табылады:

20.Қандай матрицаның кері матрицасы болады?

болса

21. анықтауышын есепте

=6

22. матрицасының рангысының анықтамасы: осы матрицаның нөлге тең емес минорларының ең үлкен ретін айтады

23.Матрицаның

рангысы өзгермейді, егер:

кез келген екі жолын немесе екі бағанын ауыстырғаннан

24. анықтауышын есепте

= 45

25. белгісізді сызықты алгебралық теңдеулер жүйесі үйлесімді, егер:

жүйенің негізгі матрицасының рангысы мен оның кеңейтілген матрицасының рангысына тең болса

26. белгісізді сызықты алгебралық теңдеулер жүйесінің бір ғана шешімі болады, егер:

жүйенің негізгі матрицасының рангысы оның кеңейтілген матрицасының рангысына тең және ол белгісіздер саны -ге тең, яғни

27. белгісізді сызықты теңдеулер жүйесінің матрицалық әдіспен шешкендегі матрица - шешімі былай табылады:

28. белгісізді сызықты алгебралық теңдеулер жүйесінің шешімі Крамер формуласы бойынша былай табылады:

29.Біртекті белгісізді сызықты теңдеулер жүйесінің бір ғана шешімі бар:

, егер

30. белгісізді біртекті теңдеулер жүйесінің шексіз көп шешімі болады, егер:

31. анықтауышын есептеңіз:

= -2

32. анықтауышын есептеңіз:

= 14

33. анықтауышын есептеңіз:

=0

34. анықтауышын есептеңіз:

=16

35. анықтауышының элементінің минорын есептеңіз:

= 2

36. анықтауышының элементінің минорын есептеңіз:

= 1

37. анықтауышының элементінің минорын есептеңіз:

=28

анықтауышының элементінің алгебралық толықтауышын

есептеңіз:

= -4

39. анықтауышының элементінің алгебралық толықтауышын

есептеңіз:

= -5

40. Теңдеуді шешіңіз

41. Теңдеуді шешіңіз

42. матрицасын есептеңіз, мұндағы ,

43. , және матрицаларының қосындысын табыңыз:

қосу мүмкін емес

44. және матрицаларының айырымын табыңыз:азайту мүмкін емес

45. көбейтіндісін есептеңіз:

46. көбейтіндісін есептеңіз:

47. көбейтіндісін есептеңіз:

көбейту мүмкін емес,

48. көбейтіндісін есептеңіз:

көбейту мүмкін емес

49. көбейтіндісін есептеңіз, мұндағы , :

50. көбейтіндісін есептеңіз, мұндағы , :

51. Есептеңіз

52. матрицасын бірлік матрицаға көбейтіңіз:

53. және берілгендері бойынша көбейтіндісін табыңыз:

54. матрицасына кері матрицаны табыңыз:

55. матрицасына кері матрицаны табыңыз:

56. матрицасына кері матрицаны табыңыз:

57.

58. теңдеулер жүйесін шешіңіз:

59. теңдеулер жүйесін шешіңіз:

60. теңдеулер жүйесін шешіңіз:

61. теңдеулер жүйесін шешіңіз:

62. теңдеулер жүйесін шешіңіз:

63. теңдеулер жүйесін шешіңіз:

64. теңдеулер жүйесін шешіңіз:

65. теңдеулер жүйесін шешіңіз:

66.

Наши рекомендации