Тапсырманың орындалу мысалы

Берілгені: иінтіректі механизм (2.37-сурет), тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru

тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru

1. Механизмнің сұлбасын, F нүктесінің 12 орнын (бастапқы буынның әрбір тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru бұрышына сәйкес) және траекториясын тұрғызу қажет.

2. Бас нүктесі тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru Декарттық координаттар жүйесіне қатысты F нүктесінің қозғалыс теңдеулерін құрастыру және траекториясын анықтау қажет.

3. тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru бұрышына сәйкес F нүктесінің жылдамдығын, үдеуін сонымен қатар жанама және нормаль құраушы үдеулерін, қисықтық радиусын табу керек.

4. тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru бұрышына сәйкес механизм нүктелерінің жылдамдықтарын және буындарының бұрыштық жылдамдықтарын жылдамдықтар лездік центрі тәсілімен табу керек.

5. тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru бұрышына сәйкес механизм нүктелерінің жылдамдықтарын және буындарының бұрыштық жылдамдықтарын, жылдамдықтар жобасын тұрғызу тәсілімен табу керек.

6. бұрышына сәйкес механизм нүктелерінің үдеулерін және буындарының бұрыштық үдеулерін үдеулерді қосу теоремасын (проекциялық әдіс) пайдаланып табу керек.

7. тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru бұрышына сәйкес механизм нүктелерінің үдеулерін және буындарының бұрыштық үдеулерін, үдеулер жобасын тұрғызу тәсілімен табу керек.

тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru
тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru
тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru
тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru

2.33-сурет

тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru
тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru
тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru
тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru

2.34-сурет

тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru
тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru
тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru
тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru

2.35-сурет

тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru
тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru
тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru

2.36-сурет

8. Кулисалы механизм F нүктесінің абсолют жылдамдығының және үдеуінің құраушыларын табу керек.

9. Кулисалы механизм буынының бұрыштық жылдамдығын және бұрыштық үдеуін электронды есептеу машинасының көмегімен табу керек.

Шешуі: 1. механизмнің сұлбасын, F нүктесінің 12 орнын және траекториясын тұрғызу. Механизмнің сұлбасын ұзындық масштабы тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru -ге сәйкес тұрғызамыз. Егер біздің мысалда тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru буыны 30мм кесіндімен кескінделетін болса, онда ұзындық масштабы мынадай түрде анықталады:

тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru .

Осы масштабқа сәйкес механизм буындарының ұзындықтарын мынадай теңдіктер арқылы анықтаймыз:

тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru , тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru , тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru , тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru ,

тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru , тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru ,

тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru , тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru ,

тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru , тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru .

Буындар ұзындықтарының осы мәндері бойынша механизмнің сұлбасын тұрғызамыз.

Бастапқы буынның әрбір 300 бұрышына сәйкес тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru сәулелерінің бойында ( тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru ) нүктелерінен ұзындығы тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru ге тең кесінділер өлшеп салып тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru нүктелерінің орындарын анықтаймыз. Алынған тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru нүктелерін қисық сызықтармен қосып, тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru буыны бір айналыс жасағандағы F нүктесінің траекториясын тұрғызамыз. F нүктесінің траекториясы эллипс болады.

2. Механизмнің F нүктесінің қозғалыс теңдеулерін құрастыру және траекториясын анықтау. тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru буыны бірқалыпты айналмалы қозғалыста болғанда бұрыштық жылдамдығы мынадай түрде анықталады:

тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru немесе тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru .

Бас нүктесі О1 болатын тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru координаттар жүйесінде F нүктесінің орнын анықтай отырып, қозғалыс теңдеулерін құрамыз:

тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru , тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru .

F нүктесінің траекториясын анықтау үшін қозғалыс теңдеулерінен уақыт t-ны аластаймыз:

тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru .

Теңдіктің екі жағында квадраттап қосамыз:

тапсырманың орындалу мысалы - student2.ru

Бұл өрнек эллипстің теңдеуі.

Наши рекомендации