Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница

Оскільки кожен вектор із Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru є лінійною комбінацією базису, то Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru .

в) знайдемо відповідно проекції Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru і Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru вектора Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru на підпростори Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru і Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru .

Оскільки Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , то вектор Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru має єдине зображення Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru = Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru + Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , де Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru .

Враховуючи, що L – лінійна оболонка, натягнута на вектори Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , маємо

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , тоді

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru (*).

Обидві частини рівності (*) скалярно помножуємо на вектори Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , і враховуючи, що ( Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru ) = ( Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru ) = ( Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru ) = 0, маємо:

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Одержуємо систему рівнянь:

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru або Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

розв’язуючи систему рівнянь, знаходимо:

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru ; Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru ; Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru .

Отже, Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Отже, проекція Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru на L: Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , проекція Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru на Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru : Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru .

г) Оскільки Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru - проекція вектора Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru на підпростір L, обчислюємо за формулою:

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

д) Відстань Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

VI. Довести, що множення кожної квадратичної матриці другого порядку з дійсними коефіцієнтами зліва на матрицю Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru є лінійним оператором векторного простору всіх квадратичних матриць другого порядку над полем дійсних чисел R.

Знайти матрицю цього лінійного оператора у базисі із матриць

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Розв’язання. Нехай A-оператор множення кожної квадратичної матриці другого порядку зліва на матрицю Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru . Перевіряємо, чи буде він лінійним. Розглянемо образ суми двох матриць Х і У, де Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru . Маємо Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

A (X+Y) Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

A X Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

A Y Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

A X+A Y Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Отже, A (X+Y)= A X+A Y.

Нехай тепер Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru -довільне ціле число. Тоді A ( Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru X) Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru (A X)

Звідси випливає: оператор A – лінійний.

Знайдемо його матрицю в заданому базисі.

Для цього знаходимо образи базисних векторів під дією оператора A.

A Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

A Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

A Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

A Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Матрицею А лінійного оператора A буде матриця

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

VII. Нехай лінійний оператор A в базисі Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru має матрицю Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , а лінійний оператор B в базисі Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru має матрицю Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru . Знайти матрицю Х лінійного оператора A B в базисі, в якому задано координати всіх векторів.

Розв’язання. Позначимо матрицю лінійного оператора A в базисі e, в якому задані координати всіх векторів, через Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , а оператора B – через Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru . Тоді Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , де T1 і T2 – матриці переходів від базисів a i b до базису e відповідно. Оскільки матриці Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru і Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , рядками яких є координати векторів базисів a i b відповідно, є матрицями переходу від базису е до базисів a i b, то Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru ,

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Виконаємо обчислення:

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Відповідь: Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru .

VIII. Побудувати ядро KerA, область значень ImA та знайти ранг Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , дефект Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru лінійного оператора A -векторного простору L3, який у деякому базисі цього простору Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru задано матрицею Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru .

Розв’язання. Оскільки ранг лінійного оператора A дорівнює рангу матриці А, знайдемо r(A): Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru . Звідси r(A)=2, і тому dim(ImA )=2, тобто ранг лінійного оператора A дорівнює 22. Виходячи з рівності dim(ImA )+dim(KerA )=n, одержуємо dim(KerA )=3–2=1, тобто дефект лінійного оператора А дорівнює 1. Для побудови KerA і ImA достатньо знайти їх базиси.

Оскільки ImA = < xA Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru R3 >, Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , то підпростір Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru породжується системою векторів e1A, e2A, e3A.

Знаходимо ці вектори:

e1A =(1,2,3); e2A =(2,–1,1); e3A =(1,0,1).

Ранг цієї системи векторів дорівнює r(A)=2, отже, максимальна лінійно незалежна підсистема цієї системи векторів складається з двох векторів. За цю систему можна взяти вектори e1A і e2A ; отже, ImA складається з векторів e1A =(1,2,3); e2A =(2,–1,1).Тоді ImA Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru .

Побудуємо KerA. Оскільки KerA Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , то KerA є множина тих векторів простору R3, координатні рядки яких у базисі Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru утворюють простір розв’язків системи лінійних однорідних рівнянь [x]A=[ Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru ], або

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Оскільки матриця цієї системи є матрицею, транспонованою до матриці А, то ранг цієї системи дорівнює 2. За вільне невідоме обираємо х1. Тоді Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , і фундаментальною системою розв’язків підпростору розв’язків цієї системи є вектор Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Тоді Ker A Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru .

Відповідь: ImA Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru . KerA Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru . Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru dim(ImA )=2; dim(KerA )=1.

IX. Знайти власні значення і власні вектори лінійного оператора A, заданого в деякому базисі B=<b1,b2,b3> цього простору матрицею Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Розв’язання.

Характеристичне рівняння оператора, заданого матрицею А має вигляд

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Розв’язавши його, одержуємо Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Усі корені – дійсні числа, отже лінійний оператор має три власних значення:

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Знайдемо власні векторі, що відповідають цим значенням.

Нехай Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru Маємо наступну систему лінійних однорідних рівнянь:

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru або Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru r=2;

Фундаментальна система розв’язків складається із одного вектора Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Отже, всі власні вектори, що належать власному значенню Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru мають вигляд

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

тобто всі ненульові вектори, що належать підпростору L1, що натягнутий на вектор (1,0,1).

Для Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru маємо наступну систему лінійних однорідних рівнянь.

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru або

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru r=2

Фундаментальна система розв’язків складається з одного вектора x”=(0,1,0), тоді всі власні вектори, що належать власному значенню Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru мають вигляд

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

тобто, всі ненульові вектори, які належать підпростору, натягнутому на вектор (0,1,0).

Для Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru маємо систему рівнянь:

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru або

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru r=2.

Фундаментальна система розв’язків є вектор

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru .

Тоді власні вектори, що належать власному значенню Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , мають вигляд:

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Тобто всі ненульові вектори, що належать підпростору L2, натягнутому на вектор (-2,3,0).

Отже, лінійний оператор, заданий матрицею А, має три різних власних значення і відповідні ним власні вектори, ненульові вектори з лінійних оболонок L1,L2,L3, натягнутих на вектора (1,0,1), (0,1,0), (-2,3,0).

Х. Чи зводиться матриця Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru лінійного оператора A векторного простору V3 до діагонального вигляду за допомогою переходу до іншого базису? Знайти цей базис і відповідну йому матрицю.

Розв’язання. Достатньою умовою для зведення матриці лінійного оператора векторного простору розмірності n є наявність у даного оператора n різних власних значень (оператор повинен мати простий спектр), причому діагональними елементами будуть саме ці власні значення.

У матриці А всі власні значення різні і їх три: Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Отже, матриця А зводиться до діагональної матриці

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru .

Визначимо базис, в якому матриця А має діагональний вид А1.

Оскільки цей процес зводиться до знаходження власних векторів оператора, то маємо такий базис для матриці А1:

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Відповідь: Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Контрольна робота № 4

І. Для квадратичної форми Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru f знайти:

а) матрицю та її ранг;

б) записати форму f у матричному вигляді;

в) методом Лагранжа привести форму f до нормального виду;

г) знайти лінійне перетворення, що приводить форму f до

нормального виду;

д) з’ясувати, чи є форма f позитивно визначеною.

1. f=x12+5x22+4x32-2x1x2+4x1x3;

2. f=4x12+4x22+x32-4x1x2+4x1x3-3x2x3;

3. f=x12-3x32+2x1x2-6x2x3;

4. f=7x12+6x22+5x32-4x1x2-4x2x3 ;

5. f=6x12-2x22+6x32+4x1x3;

6. f=2x12+5x22+x32+2x1x2+2x2x3-16x1x3;

7. f=x12-2x22+3x32+4x1x2-4x2x3-8x1x3;

8. f=2x1x2+3x2x3-x1x3;

9. f=5x1x2-x2x3+x1x3;

10. f=4x12+5x22+6x32-4x1x2+4x2x3.

II.Запишіть квадратичні форми з матрицею А, якщо

1. A= Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru ; 2. A= Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru 3. A= Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

4. A= Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru 5. A= Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru 6. A= Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

7. A= Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru ; 8. A= Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru 9. A= Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

10. A= Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Знайти ортогональні перетворення, що приводять квадратичні форми задані в евклідовому просторі Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru 3 до канонічного виду. Записати цей канонічний вид.

1. f=2x1x2+x22+x12+x3 2 +4x1x3+2x2x3;

2. f=11x12+5x22+2x32+16x1x2+4x1x3-20x2x3;

3. f=x12+x22+5x32-6x1x2+6x1x3 –6x2x3;

4. f=x12+x22+x32+4x1x2+4x1 x3+42x3;

5. f=17x12+14x22+14x32 –4x1 x2-4x 1x3-8x2 x3;

6. f=6x12+5x22+7x32-4x1x2+4x1x3 ;

7. f=4x12+x22+x32-4x1x2+4x 1x3-3x2x3;

8. f=x12+2x22+3x32-4x1x2-4x2x3;

9. f=2x12+x22-4x1x2-4x2x3;

10. f=5x12+7x22+6x32-4x1x3+4x2x3.

IV. Записати канонічне рівняння поверхні другого порядку, визначити її тип та знайти канонічну систему координат.

1. x12+y2+z32+2xy+4xz+2yz-6x+8y-2z-5=0;

2. 11x2+5y2+2z2+16xy+4xz-20yz+4x-6y+8z+1=0;

3. x12+y2+5z2-6xy+6xz-6yz-2x+4y-6z-4=0;

4. x2+y2+z2+4xy+4xz+4yz-6x+4y-2z-1=0;

5. 17x2+14y2+14z2-4xy-4xz-8yz-2x+6y-8z-4=0;

6. 6x2+5y2+7z2-4xy+4xz-8x+2y-2z+3=0;

7. 4x2+y2+z2-4xy+4xz-3yz+4y-6z+2y-4=0;

8. x2+2y2+3z2-4xy-4yz+2y+4z-2x+1=0;

9. 2x2+y2-4xy-4yz+2x-2y+6z-2=0;

10. 5x2+7y2+6z2-4xz+4yz-4x-2y+8z-2=0;

Зразки розв’язання задач контрольної роботи № 4

І. Для квадратичної форми f знайти:

а) матрицю та її ранг;

б) записати квадратичну форму у матричному вигляді;

в) методом Лагранжа привести форму f до нормального виду;

г) знайти лінійне перетворення, що приводить форму f до

нормального виду;

д) з’ясувати, чи є форма f позитивно визначеною.

Розв’язання:

Нехай f=2x1x2-12x1x3-x22-8x32;

а) Знаходимо матрицю А форми f:

A= Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru = Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Обчислюємо ранг матриці А.

A= Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru ~ Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru ~ Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru r=3.

б) Запишемо квадратичну форму f у матричному вигляді:

Нехай Х= Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , тоді XT=123) і f=XT·A·X

Дійсно, ХТ·А·Х=(х123Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru · Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru .

в) Методом Лагранжа перетворюємо квадратичну форму f до нормального виду.

1-е перетворення: Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

За допомогою 1-го перетворення виділяємо квадрат невідомого х2.

Матриця цього перетворення Q= Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru .

Знаходимо матрицю, обернену до матриці Q

Q/E= Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru ~ Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

отже, G-1= Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , тоді (Q-1)T= Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Знаходимо матрицю форми f1, яка одержується з матриці форми f в результаті лінійного перетворення з матрицею Q:

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru = Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru Af ·Q-1

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru = Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru · Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru · Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru = Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru .

За одержаною матрицею записуємо формулу f1:

f1=y12-y22-8y32-12y1y3.

2- перетворення:

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , за допомогою якого виділяємо

квадрат невідомого у1. Його матриця Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru .

Знаходимо Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru тоді Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru .

Обчислюємо матрицю Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru · Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru .

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru · Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru · Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru = Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru .

Матриці Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru відповідає квадратична форма f2:

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru =z12-z22-44z32, яка має канонічний вид.

Зводимо форму f2 до нормального виду за допомогою лінійного перетворення: Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru Його матриця Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru , тоді Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru .

Тоді Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru · Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru · Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru = Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru .

Отже, f3=t12-t22-t32 – нормальний вид форми f.

Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru ,

тоді Покажемо, що М-абелева група відносно операції додавання. 2 страница - student2.ru

Наши рекомендации