Ознаки резонансної антени - підсилювача.

А)Розміри антени визначаються резонансною частотою.

Б) Забезпечується максимальне відношення сигнал/шум, при оптимальному узгодженню антени та підсилювача.

В) Забезпечується максимальний коефіцієнт підсилення.

Завдання 75.

Ознаки нерезонансної антени - підсилювача.

А)Розміри антени значно більше довжини хвилі.

Б) Забезпечується максимальне відношення сигнал/шум.

В) Забезпечується максимальний коефіцієнт підсилення в широкій смузі частот.

Завдання76.

Для збільшення величини корисного сигналу на вході активного пристрою необхідно:

А)Збільшувати ємність пасивної антени.

Б) Зменшувати ємність активної антени.

В) Збільшувати індуктивність активної антени.

Завдання 77.

Ознаки резонансних МСА.

А)Забезпечується максимальне відношення сигнал/шум.

Б) Розміри МСА визначаються резонансною частотою.

В) Забезпечується максимальний коефіцієнт підсилення.

Завдання 78.

Недоліки резонансних МСА.

А)Складність конструкції. Б)Великі габарити. В) Мала діапазонність.

Завдання 79.

Товщина шару діелектрика впливає на резонансну довжину вібраторної МСА?

А)Ні. Б)Так. В)Так, якщо вібратор симетричний.

Завдання 80.

Товщина шару діелектрика впливає на ККД вібраторної МСА?

А)Ні. Б)Так. В)Ні, якщо вібратор симетричний.

Завдання 81.

Діелектрична проникність впливає на резонансну довжину вібраторної МСА?

А)Ні. Б)Ні, якщо вібратор симетричний. В)Так.

Завдання 82.

МСА можуть бути щілинні?

А)Так. Б)Ні. В)Так, якщо діелектрик відсутній.

Завдання 83.

Напрямок спрямованості максимуму випромінювання дискової МСА.

А)Дискова МСА ізотропна. Б) В напрямку нормалі для поверхні диска.

В) Максимум лежить в площі диска.

Завдання 84.

Недоліки синфазного живлення системи вібраторних МСА.

А)Складність живлення. Б) Розширюється ДС МСА. В) Вузькосмуговість.

Завдання 85.

Ознаки цифрової антенної решітки.

А)Сигнал від кожного елемента антенної решітки перетворюється у цифровий код.

Б) Сума сигналів від елементів антенної решітки перетворюється у цифровий код.

В) Обробка сигналів після приймального каналу виконується у цифровій формі.

Завдання 86.

Можна радіосигнал НВЧ безпосередньо перетворити у цифровий код?

А)Так. Б)Практично неймовірно. В) Ні.

Завдання 87.

Для чого застосовують квадратурні канали?

А)Для детектування радіосигналу. Б) Для перетворення частоти радіосигналу.

В) Для отримання відеосигналу без втрати фазових співвідношень.

Завдання 88.

Можна за допомогою відеосигналів з виходу квадратурних каналів визначити фазу радіосигналу?
А) Так. Б) Ні. В)Практично ні.

Завдання 89.

Переваги цифрової антенної решітки.

А)Велика смуга пропускання. Б) Великий динамічний діапазон. В) Малі шуми цифрової антенної решітки.

Завдання 90.

Недоліки цифрової антенної решітки.

А)Малий динамічний діапазон. Б) Неможлива адаптація ДС. В) Значні шуми ЦАР.

Завдання 91.

Що таке є електромагнітна сумісність?

А)Спрямованість РТС функціонувати при наявності інших працюючих РТС.

Б) Спрямованість РТС функціонувати при наявності штучних перешкод.

В) Спрямованість РТС функціонувати при погіршенні своїх технічних параметрів.

Завдання 92.

Як впливає позасмугове випромінювання на проблему ЕМС?

А)Покращує ЕМС. Б) Погіршує ЕМС. В) На ЕМС практично не впливає.

Завдання 93.

Який режим роботи антенно-фідерного тракту сприяє ЕМС?

А) РСХ. Б) РЗХ. В) РБХ.

Завдання 94.

Як впливає збільшений рівень бокових пелюсток на ЕМС?

А)Погіршує ЕМС. Б)Покращує ЕМС. В) На ЕМС практично не впливає.

Завдання 95.

Адаптивні антени можуть покращити ЕМС?

А) Ні. Б)Так. В)Тільки при застосуванні цифрової обробки радіосигналів.

Завдання 96.

Який АР сприяє кращій ЕМС?

А)Рівномірний.Б)Косинус на п'єдесталі. В) Косинусний.

Завдання 97.

Які наслідки деформації контуру розкриву дзеркальної антени:

А)зменшення бокових пелюсток ДС; Б) збільшення бокових пелюсток ДС;

В) збільшення коефіцієнта підсилення антени.

Завдання 98.

Наши рекомендации