Формула повної ймовірності

Нехай події формула повної ймовірності - student2.ru утворюють повну групу подій, тобто вичерпують усі можливі результати даного експерименту. Подія формула повної ймовірності - student2.ru може відбутися за умовою появи однієї з гіпотез формула повної ймовірності - student2.ru з деякою ймовірністю формула повної ймовірності - student2.ru . Тоді ймовірність події формула повної ймовірності - student2.ru обчислюється за формулою повної ймовірності

формула повної ймовірності - student2.ru ,

де формула повної ймовірності - student2.ru , тобто дорівнює сумі добутків ймовірностей кожної з гіпотез формула повної ймовірності - student2.ru на відповідну умовну ймовірність події формула повної ймовірності - student2.ru .

Нехай тепер відомо, що результатом експерименту є подія формула повної ймовірності - student2.ru . Її поява зумовить переоцінку апріорних (a priori (лат.) – відомих до спроби) ймовірностей гіпотез, які можна обчислити у цьому випадку за формулами Байєса

формула повної ймовірності - student2.ru ,

де формула повної ймовірності - student2.ru – апостеріорні (a posteriori (лат.) – після експерименту) ймовірності гіпотез після випробування, коли стало відомо, що його результатом є подія формула повної ймовірності - student2.ru ; формула повної ймовірності - student2.ru – ймовірність події формула повної ймовірності - student2.ru при умові формула повної ймовірності - student2.ru ; формула повної ймовірності - student2.ru – ймовірність події формула повної ймовірності - student2.ru , знайдена за формулою повної ймовірності.

Формули Байєса дають можливість переоцінити ймовірності гіпотез з урахуванням результату досліду.

Задача . У комп’ютерному магазині за рік продано 1000 моніторів, 300 принтерів і 100 сканерів. Протягом гарантійного терміну в сервісний центр надходять на ремонт у середньому 0,5% моніторів, 1% принтерів і 1,5% сканерів. 1) Визначити ймовірність того, що навмання вибрана з перерахованих за серійним номером одиниця товару надійде протягом гарантійного терміну на ремонт у сервісний центр. 2) Навмання вибрана з перерахованих за серійним номером одиниця товару надійшла протягом гарантійного терміну на ремонт у сервісний центр. Яка ймовірність того, що це монітор?

Розв’язання. 1) Нехай А – подія, яка полягає в тому, що навмання вибрана з перерахованих за серійним номером одиниця товару надійде протягом гарантійного терміну на ремонт у сервісний центр. Введемо гіпотези: Н1 – подія, яка полягає в тому, що навмання вибрана з перерахованих за серійним номером одиниця товару – монітор; Н2 – подія, яка полягає в тому, що навмання вибрана одиниця товару – принтер; Н3 – подія, яка полягає в тому, що навмання вибрана одиниця товару – сканер. Події Н1, Н2, Н3 утворюють повну групу попарно несумісних подій. За умовою задачі

формула повної ймовірності - student2.ru , формула повної ймовірності - student2.ru , формула повної ймовірності - student2.ru .

Перевірка: формула повної ймовірності - student2.ru .

Крім того, маємо умовні ймовірності формула повної ймовірності - student2.ru , формула повної ймовірності - student2.ru , формула повної ймовірності - student2.ru .

За формулою повної ймовірності

формула повної ймовірності - student2.ru

формула повної ймовірності - student2.ru .

2) Нехай тепер А – подія, яка полягає в тому, що навмання вибрана з перерахованих за серійним номером одиниця товару надійшла протягом гарантійного терміну на ремонт у сервісний центр. Введемо ті ж самі гіпотези Н1, Н2, Н3, що й у першому пункті задачі. Тоді за формулою Байєса

формула повної ймовірності - student2.ru

формула повної ймовірності - student2.ru .

Тема 5. СХЕМА БЕРНУЛЛІ.

Нехай ймовірність появи події формула повної ймовірності - student2.ru в кожному з формула повної ймовірності - student2.ru незалежних аналогічних дослідів формула повної ймовірності - student2.ru є однаковою і незалежною від результатів інших спроб тієї ж серії (ймовірність протилежної події формула повної ймовірності - student2.ru ). Ймовірність того, що в формула повної ймовірності - student2.ru дослідах рівно формула повної ймовірності - student2.ru разів буде успіх, тобто поява події А, обчислюється за формулою Бернуллі

формула повної ймовірності - student2.ru .

Ймовірність того, що подія формула повної ймовірності - student2.ru відбудеться не менш ніж формула повної ймовірності - student2.ru разів, дорівнює

формула повної ймовірності - student2.ru .

Ймовірність того, що подія формула повної ймовірності - student2.ru настане хоча б один раз, обчислюється за формулою

формула повної ймовірності - student2.ru .

Задача. Два шахісти умовились зіграти десять результативних партій. Ймовірність виграшу кожної окремої партії першим гравцем дорівнює формула повної ймовірності - student2.ru , другим – формула повної ймовірності - student2.ru (нічиї не враховуються). Чому дорівнює ймовірність: 1) виграшу всієї гри (потрібно виграти понад п’ять партій) а) першим гравцем, б) другим гравцем; 2) загального нічийного результату?

Розв’язання. Визначимо події формула повної ймовірності - student2.ru : А – виграє перший гравець, В – виграє другий гравець, С – нічийний результат. Для того щоб гру виграв перший гравець, йому необхідно виграти 6, 7, 8, 9 або 10 партій. Тому, за формулою Бернуллі і теоремою додавання ймовірностей

формула повної ймовірності - student2.ru формула повної ймовірності - student2.ru .

Події А, В, С складають повну групу, тому

формула повної ймовірності - student2.ru .

ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ

САМОСТІЙНОГО

ОПРАЦЮВАННЯ МАТЕРІАЛУ

Наши рекомендации