Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница

Есептеудің нәтижелері 8.3.1 және 8.3.2 кестелерінде келтірілген.

Магнит өрісі кернеулігінің Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru -ден тәуелділігі (8.3.1-кесте)

  Нвн ішкі сым   Нвш сыртқы сым    
r×10 Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru
Н, А/м 29,47 58,94 88,42 88,42 66,31 53,05 44,21 37,89
                     

Магнит индукциясының Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru -ден тәуелділігі (8.3.2-кесте)

    Ввн сым ішінде   Ввш сым сыртында      
r×10 Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru , м
В, тл 3,7×10 Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru 7,4×10 Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru 11,1×10 Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru 11,1×10 Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru 8,33×10 Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru 6,67×10 Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru 5,56×10 Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru 4,76×10 Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru
                     

Магнит өрісінің кернеулігі Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru және магнит индукциясы Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru сымның бетіндегі жанаманың бойымен бағытталған, Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru және Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru болады, мұндағы Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru -кернеудің потенциялдық құрауышы. Осыдан, шекаралық шартқа сәйкес Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru сымның бетінде болады. Магнит индукциясы үшін Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru және Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru , және шекаралық шартқа сәйкес Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru , осыдан Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru сымның бетінде болады.

 
  Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru

Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru және Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru тәуелділік графиктері 8.3.3 және 8.3.4 суреттерінде келтірілген.

Сурет 8.3.3

Сурет 8.3.4 Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru

Сымның ішіндегі магнит ағынын есептеу.

Ұзындығы Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru бөлікте сымның ішіндегі магнит ағыны (сурет 8.3.5) мынаған тең:

Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru (8.3.11)

мұндағы Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru -магнит өрісінің кернеулік векторы ;

Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru -сымның қимасына ‘бізден’ перпендикулярлы бағытталған. Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru векторы да сымның қимасына перпендикуляр бағытталған.

 
  Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru

Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru Сурет 8.3.5

Ф Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru ағынды есептейік:

Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru (8.3.12)

Сымның ішіндегі ағын іліністігін Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru есептеу.

Сымның ішіндегі ағын іліністігін Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru мына формула бойынша анықтайық (8);

Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru , (8.3.13)

мұндағы Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru - Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru радиуысы Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru -ге тең көлдененгі қимадан өтетін ток.

Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru -ауданы Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru беттіктен элементарлы магнит ағыны.

Осыдан Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru (8.3.14)

Сымның ішкі индуктивтілігін есептеу. Ұзындығы Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru сымның бөлігіндегі индуктивтілікті есептейік. Сымның бөлігіндегі ішкі индуктивтілік Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru ағын іліністігімен байланысты теңдеуі;

Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru (8.3.15)

Осыдан Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru (8.3.16)

Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru векторлық потенциалын есептеу.

Векторлық потенциал мына формула бойынша анықталады.

Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru (8.3.17)

Түзу сым үшін Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru векторының бағыты ток тығыздығының векторларының бағытымен бағыттас, яғни сымның білігі бойымен бағытталады.

Цилиндрлік координаттар жүйесін қолданамыз: Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru . Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru білік сымның білігі- мен бағытталсын. Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru векторының тек бір ғана проекциясы болады Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru .

Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru векторы Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru білігіне және Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru радиуысына перпендикулярлы бағытталған ( Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru ) және оның бір ғана проекциясы болады Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru .

Осыдан векторлық потенциялды есептеуге болатын формуланы шығарамыз: Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru (8.3.18).

Сымның ішінде Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru (8.3.19)

Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru болған жағдайда Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru болсын, осыдан Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru +.

Сымның ішіндегі векторлық потенциал мынаған тең:

Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru (8.3.20).

Сымның сыртында Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru (8.3.21).

Сымның бетіндегі Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru векторлық потенциал үздіксіз Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru .

Осыдан Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru және Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru +(8.3.22).

Сымның сыртындағы векторлық потенциал мынаған тең:

Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru (8.3.23).

Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru қашықтықта сымның ішіндегі және Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru қашықтықта сымның сыртындағы векторлық потенциалды есептейік:

Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru

Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru

8.3.2. Қосөткізгіштік желінің магнит өрісін есептеу.

Қосөткізгіштік желі ұзын цилиндрлік сымдардан тұрады. Сымдардың радиустары бірдей және Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru тең. Сымдар параллель орналсқан, біліктерінің арасындағы ара қашықтық Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru . Желінің ішіндегі ток Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru . Қоршаған орта-ауа.

 
  Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru

Сурет 8.3.6

Қосөткізгіштік желінің магнит өрісінің кернеулігін есептеу.

Қосөткізгіштік желінің магнит өрісінің кернеулігі Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru келесі формула бойынша анықталады:

Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru Мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы. 7 страница - student2.ru (8.3.24)

мұндағы -бірінші сымдағы ток бойынша берілген магнит өрісінің кернеулік векторы.

Наши рекомендации