Векторний добуток векторів

А1. Елементи векторної алгебри

В геометрії вектором (в вузькому сенсі) зветься будь-який направлений відрізок, який має початок та кінець. Кінець вектора позначається стрілкою.

Векторний добуток векторів - student2.ru Модулем вектора зветься його довжина (звичайні позначки Векторний добуток векторів - student2.ru чи Векторний добуток векторів - student2.ru ).

Два ненульових вектора вважаються рівними, коли вони мають однакову довжину (модуль) та однаковий напрям (повністю співпадають при паралельному переносі - дивись рис. 1, на якому Векторний добуток векторів - student2.ru , Векторний добуток векторів - student2.ru , Векторний добуток векторів - student2.ru ). Всі нульові вектори вважаються рівними. У всіх інших випадках вектори не рівні. Кутом між векторами є кут між їх напрямами.

Векторний добуток векторів - student2.ru Вираз „проекція векторана вісь” має два тлумачення:

а) Геометрична проекція вектора Векторний добуток векторів - student2.ru на вісь– вектор, початок якого є проекція початку вектора Векторний добуток векторів - student2.ru на вісь, а кінець – проекція кінця вектора Векторний добуток векторів - student2.ru на вісь (наприклад, Векторний добуток векторів - student2.ru та Векторний добуток векторів - student2.ru на рис. 2). Модуль вектора може бути визначено за його проекціями в прямокутній системі координат

Векторний добуток векторів - student2.ru = Векторний добуток векторів - student2.ru .

б) Алгебраїчна проекція вектора на вісь– число, яке дорівнює різниці координат кінця і початку вектора (наприклад, для вектора Векторний добуток векторів - student2.ru , рис. 2, маємо: Векторний добуток векторів - student2.ru > 0, Векторний добуток векторів - student2.ru < 0).

Векторний добуток векторів - student2.ru Складання векторів (операція однозначна) – сумою векторів Векторний добуток векторів - student2.ru і Векторний добуток векторів - student2.ru зветься вектор Векторний добуток векторів - student2.ru , який побудовано за будь-яким з наступних правил:

- Правило трикутника – вектор Векторний добуток векторів - student2.ru переноситься паралельно самому собі таким чином, щоб його початок був розташований в кінці вектора Векторний добуток векторів - student2.ru . Сумою векторів буде вектор Векторний добуток векторів - student2.ru , який проведено з початку вектора Векторний добуток векторів - student2.ru в кінець вектора Векторний добуток векторів - student2.ru (дивись рис. 3).

- Правило паралелограма - вектор Векторний добуток векторів - student2.ru переноситься паралельно самому себе таким чином, щоб його початок був розташований в початку вектора Векторний добуток векторів - student2.ru . Сумою векторів буде вектор Векторний добуток векторів - student2.ru - діагональ паралелограма, яка проведена з початку вектора Векторний добуток векторів - student2.ru у протилежний кут паралелограма побудованого на сторонах Векторний добуток векторів - student2.ru і Векторний добуток векторів - student2.ru (дивись рис. 4).

Якщо відомі проекції векторів Векторний добуток векторів - student2.ru і Векторний добуток векторів - student2.ru ( Векторний добуток векторів - student2.ru , Векторний добуток векторів - student2.ru , Векторний добуток векторів - student2.ru ) та ( Векторний добуток векторів - student2.ru , Векторний добуток векторів - student2.ru , Векторний добуток векторів - student2.ru ), то

Векторний добуток векторів - student2.ru = Векторний добуток векторів - student2.ru + Векторний добуток векторів - student2.ru , Векторний добуток векторів - student2.ru = Векторний добуток векторів - student2.ru + Векторний добуток векторів - student2.ru , Векторний добуток векторів - student2.ru = Векторний добуток векторів - student2.ru + Векторний добуток векторів - student2.ru .

Добуток вектора і скаляра

Добутком вектора Векторний добуток векторів - student2.ru на скалярну величину Векторний добуток векторів - student2.ru є вектор Векторний добуток векторів - student2.ru , який в ‌‌‌ Векторний добуток векторів - student2.ru разів довший, ніж вектор Векторний добуток векторів - student2.ru . Цей вектор спрямований у той же бік, що і вектор Векторний добуток векторів - student2.ru , якщо Векторний добуток векторів - student2.ru додатна і в протилежний, якщо Векторний добуток векторів - student2.ru від’ємна.

Скалярний добуток векторів

Скалярний добуток векторів ( Векторний добуток векторів - student2.ru і Векторний добуток векторів - student2.ru ) – це число Векторний добуток векторів - student2.ru , яке визначається за наступними правилами: Векторний добуток векторів - student2.ru = Векторний добуток векторів - student2.ru = Векторний добуток векторів - student2.ru , де Векторний добуток векторів - student2.ru – кут між векторами Векторний добуток векторів - student2.ru і Векторний добуток векторів - student2.ru . Скалярний добуток дорівнює нулю, якщо модуль одного чи обох векторів дорівнює нулю, або коли вектори взаємно перпендикулярні.

Якщо відомі проекції векторів Векторний добуток векторів - student2.ru ( Векторний добуток векторів - student2.ru , Векторний добуток векторів - student2.ru , Векторний добуток векторів - student2.ru ) та Векторний добуток векторів - student2.ru ( Векторний добуток векторів - student2.ru , Векторний добуток векторів - student2.ru , Векторний добуток векторів - student2.ru ),то в декартовій системі координат

Векторний добуток векторів - student2.ru = Векторний добуток векторів - student2.ru · Векторний добуток векторів - student2.ru + Векторний добуток векторів - student2.ru · Векторний добуток векторів - student2.ru + Векторний добуток векторів - student2.ru · Векторний добуток векторів - student2.ru .

Зауважимо, що Векторний добуток векторів - student2.ru · Векторний добуток векторів - student2.ru = Векторний добуток векторів - student2.ru · Векторний добуток векторів - student2.ru .

Векторний добуток векторів

Векторний добуток векторів Векторний добуток векторів - student2.ru і Векторний добуток векторів - student2.ru – це вектор Векторний добуток векторів - student2.ru , модуль якого визначається як Векторний добуток векторів - student2.ru , де Векторний добуток векторів - student2.ru – кут між векторами Векторний добуток векторів - student2.ru і Векторний добуток векторів - student2.ru . Результуючий вектор розташовано перпендикулярно до векторів Векторний добуток векторів - student2.ru і Векторний добуток векторів - student2.ru , а його напрям визначається за правилом правого свердлика: якщо обертати перший вектор так, щоб найкоротшим поворотом сумістити його з другим, то поступальний рух свердлика вкаже напрям добутку векторів. Векторний добуток дорівнює нулю, якщо модуль одного чи обох векторів дорівнює нулю, чи вектори паралельні.

Якщо відомі проекції векторів Векторний добуток векторів - student2.ru ( Векторний добуток векторів - student2.ru , Векторний добуток векторів - student2.ru , Векторний добуток векторів - student2.ru ) і Векторний добуток векторів - student2.ru ( Векторний добуток векторів - student2.ru , Векторний добуток векторів - student2.ru , Векторний добуток векторів - student2.ru ) в декартовій системі координат, то

Векторний добуток векторів - student2.ru .

Тут Векторний добуток векторів - student2.ru , Векторний добуток векторів - student2.ru , Векторний добуток векторів - student2.ru - орти декартової системи координат. Тоді:

Векторний добуток векторів - student2.ru ,

Векторний добуток векторів - student2.ru ,

Векторний добуток векторів - student2.ru .

Зауважимо, що Векторний добуток векторів - student2.ru .

Наши рекомендации