Тема 2. вступ до математичного аналізу

РОЗДІЛ IV: Функції

9. Знайти область визначення функцій:

1. тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

2. тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

3. тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

4. тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

10. Знайти множину значень функцій:

1. тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

2. тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

3. тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

11. З’ясувати парність (непарність) функцій:

1. тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

2. . тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

3. . тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

12. Знайти основні періоди функцій:

1. тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

2. тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

РОЗДІЛ V: Границя і неперервність

1). Довести, що при тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru послідовність тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru має границю число 1, починаючи з якого n абсолютна величина різниці між тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru і 1 не перевищує тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ?

2). Довести, що при тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru послідовність тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru має границю число тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru .

3). Довести, що при тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru послідовність тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru має границю, рівну 4.

4). Довести, що при тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru послідовність 1; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;….. тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ……. є нескінченно малою.

тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

5). Показати, що при х=4 функція у= тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru має розрив.

6). Показати, що при х=5 функція у= тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru має розрив.

7). Знайти точки розриву функції тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

8). Які з даних функцій є неперервними в точці х=1?

Якщо є порушення неперервності, встановити характер точки розриву

у= тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; у= тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru , тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

у= тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; у= тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

ТЕМА ІІІ. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ

РОЗДІЛ VI: Похідні та диференціали

Знайти похідні функцій:

15) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; 16) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

17) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; 18) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

19) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; 20) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

21) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; 22) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

23) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; 24) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

25) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; 26) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

27) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; 28) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

29) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; 30) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

31) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; 32) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

33) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; 34) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

35) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; 36) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru .

Знайти похідні функцій і обчислить їх значення при тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru .

37) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; 38) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

39) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; 40) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

41) Скласти рівняння дотичної до кривої тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

а) в точках перетину її з прямою тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

б) паралельно і перпендикулярно цій прямій.

42) Знайти кут між кривими тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru і прямою тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru .

43) Тіло рухається прямолінійно по закону тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru , де тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru вимірюється в метрах, а t- в секундах. Знайти швидкість і прискорення тіла в момент тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru .

Знайти похідні від неявних функцій:

44) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; 45) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

46) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; 47) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru .

Знайти похідні від функцій заданих параметрично:

48) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; 49) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

50) Знайти приріст і диференціал функції тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru в точці тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru при тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru .

51) Обчислить приріст і диференціал функції тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru в точці тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru при

1) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

2) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru .

52) Знайти абсолютну похибку тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru і відносну похибку тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru , які допускаються при заміні приросту функції її диференціалом.

53) Знайти диференціал заданих функцій:

а) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

б) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

в) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru .

54) Використовуючи поняття диференціала, обчислити:

а) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

б) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ; тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru

в) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ;

г) тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru .

55) Використовуючи поняття диференціала, з'ясувати, з якою точністю повинен бути зміряний радіус круга, щоб його площу можна було визначить з точністю до 10%?

Використовуючи поняття диференціала, визначити, на скільки процентів зміниться величина степеня тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru при зміні основи степеня на 5%.

56) Обсяг продукції тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru (ум.од.) цеху на протязі робочого дня представляє функцію

тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru ,

де t - час (годинах). Знайти продуктивність праці через 2 год. після початку роботи.

57) Залежність між витратами виробництва y (грошові од.) і обсягом продукції, що виробляється x (од.), виражається функцією

тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru .

Визначить середні і граничні витрати при обсязі продукції, що дорівнює 5 од.

58) Функції попиту g і пропозиції s від ціни p виражаються відповідно рівняннями

тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru і тема 2. вступ до математичного аналізу - student2.ru .

Знайти:

а) рівноважну ціну;

б) еластичність попиту і пропозиції для цієї ціни;

в) зміну доходу (в процентах) при підвищені ціни на 5% від рівноважної.

Наши рекомендации