Приготування та аналіз акумуляторної кислоти.

Мета роботи – ознайомлення студентів з основними типами акумуляторів, хімічними процесами, що йдуть на електродах при їх зарядженні та розрядженні.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Студент повинен знати: - реакції, що мають місце при зарядженні і розрядженні свинцевого та залізно-нікелевого акумуляторів,

-що таке ємність акумуляторів і від чого вона залежить,

-які домішки у електроліті шкодять роботі акумуляторів.

Студент повинен вміти: - зробити аналіз акумуляторної сірчаної кислоти на присутність шкідливих домішок;

- приготувати електроліт певної густини і концентрації,

-зарядити акумулятор,

-визначити ступінь зарядження і розрядження акумулятора.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Акумулятори – це прилади, що здатні накопичувати хімічну енергію, яка за необхідністю перетворюється у електричну. Вони є вторинними джерелами електричного струму.

Акумулятори характеризуються оборотністю, тобто після розряду їх можна повернути до вихідного стану, якщо крізь них пропускати електричний струм від зовнішнього джерела струму (зарядження акумулятора).

Найбільш поширеними у техніці є кислотні і лужні акумулятори. Вони є джерелами струму для стартерів двигунів внутрішнього згоряння, надають рух електрокарам, використовуються для аварійного освітлення тощо.

Свинцевий акумулятор (кислотний).

Акумулятор складається з свинцевих гратчастих пластин, заповнених активною масою з оксиду свинцю (РbO). Електролітом є 24-30 % розчин сірчаної кислоти (густина 1,22-1,32 г/см3).

Оксид свинцю взаємодіє з сірчаною кислотою і перетворюється у нерозчинну сіль сульфату свинцю:

PbO + H2SO4 = PbSO4 + H2O

Процес зарядки. При включенні акумулятора у коло постійного струму на катоді і аноді йдуть такі процеси:

(-) анод:Pb+2SO4 + 2H2O - 2ē = Pb+4О2 + 4Н+ + SO4-2 окислення

(+) катод:Pb+2SO4 + 2ē = Pb0 + SO4-2 відновлення

Сумарна реакція, що має місце на катоді і аноді при зарядженні:

2PbSO4 + 2H2O → Pb + PbО2 + 2Н2SO4

Якщо акумулятор зарядився, а електричний струм продовжувати пропускати, то починається процес електролізу електроліту, тобто розчину сірчаної кислоти: на катоді виділяється водень, а на аноді - кисень. Спостерігається “кипіння” акумулятора.

Слід пам’ятати, що суміш водню з киснем зветься “гримучим газом” і є вибуховонебезпечна; тому у приміщеннях з акумуляторами треба дотримуватися особливої обережності з вогнем.

Процес розрядження. На електродах мають місце такі окисно-відновні процеси:

(-) анод:Pb + SO42- - 2ē = PbSO4 окислення

(+) катод:PbO2 + 2ē + 4 Н+ + SO4-2 = 2PbSO4 + 2Н2О відновлення

Сумарна реакція, що має місце на катоді і аноді під час розрядження:

Pb + PbO2 + 4 Н+ +2SO42- → 2PbSO4 + 2Н2О

З вищезазначених процесів ми бачимо, що зарядження та розрядження акумулятора є взаємозворотними процесами, тому їх можна записати одним рівнянням:

приготування та аналіз акумуляторної кислоти. - student2.ru 2PbSO4 + 2H2O зарядження Pb + PbО2 + 2Н2SO4

Розрядження

приготування та аналіз акумуляторної кислоти. - student2.ru

Схема акумулятора.

(-)Pb / Н2SO4 // PbO2 (+)

Наши рекомендации