Чи можна за допомогою захисного екрану усунути перешкоду з певного напрямку?

А) Ні. Б)Так, якщо він перекриває половину першої зони Френеля.

В) Так, якщо він перекриває першу зону Френеля.

Завдання 99.

Які антени може досліджувати програма ММАNА?

А)Дзеркальні. Б) Лінзові. В) Дротяні.

Завдання 100.

Може програма ММАNА оптимізувати конфігурацію антени, що досліджується?

А)Так. Б)Ні. В)Так, якщо антена вібраторна.

Завдання 101.

Який вигляд повинна мати дзеркальна антена для створіння ДС з такими параметрами: 2qЕ 0.5р =5°; 2qН 0.5р =2°

А) Параболічного циліндра. Б) Вирізки із параболоїда обертання. В) Параболоїда обертання.

Завдання 102.

Який вигляд повинна мати дзеркальна антена для створіння ДС з такими параметри:

2qЕ 0.5р =30°; 2qН 0.5р =2°

А) Параболоїда обертання. Б) Параболічного циліндра. В) Вирізки із параболоїда обертання.

Завдання 103.

Вхідний опір якої антени досліджували в лабораторній роботі?
А) Дзеркальної. Б) Спіральної. В) Рупорної.

Завдання 104.

Яка поляризація була при дослідженні в лабораторній роботі дзеркальної антени?
А) Обертова. Б) Горизонтальна. В) Вертикальна.

Завдання 105.

Залежали параметри вібраторної антени від частоти при її дослідженні в лабораторній роботі?

А) Ні. Б) Так. В) Таку залежність не досліджували.

Завдання 106.

Залежали параметри спіральної антени від частоти при її дослідженні в лабораторній роботі?

А) Так. Б) Таку залежність не досліджували. В)Практично не залежали.

Завдання 107.

В якому режимі працює ЦАР?

А)випромінювання; Б) прийому. В) випромінювання та прийому

Завдання 108.

Які складові сигналу використовуються при формуванні ДС в ЦАР?

А)амплітудна; Б) фазова; В) амплітудна та фазова.

Завдання 109.

За рахунок якого елемента в схемі квадратурного каналу в АЦМ ЦАР формуються sin та соs складові вхідного сигналу?

А)ФО; Б) ФД.

Завдання 110.

Яка необхідність використання схеми квадратурних каналів в АЦМ ЦАР?

А)для виділення амплітудної складової сигналу; Б) для виділення амплітудної та фазової складової сигналу;

В) для виділення фазової складової сигналу.

Завдання 111.

ЦАР має обмеження динамічного діапазону?

А)не має; Б) має; В) фізично не має.

Завдання 112.

Чим обмежена смуга пропускання ЦАР?

А)антеною; Б) швидкодією АЦП; В) антеною та швидкодією АЦП.

Завдання 113.

Які частоті будуть подавлені при хвиле водному живленні антени?

А)l<lкр; Б) l>lкр; В) l=lкр.

Завдання 114.

Який робочий діапазон хвиль прямокутного хвилеводу зі стороною а?

А)а<l<1,8а; Б) l>1,8а; В) l<а.

Завдання 115.

Який не робочий діапазон хвиль прямокутного хвилевода зі стороною а, де здійснюється випромінювання на гармоніках?

А)а<l<1,8а; Б) l>1,8а; В) l<а.

Завдання 116.

Який не робочий діапазон хвиль прямокутного хвилеводі зі стороною а, де здійснюється поза смугове випромінювання?

А)а<l<1,8а; Б) l>1,8а; В) l<а.

Завдання 117.

Чи має значення форма захисного екрану, яку розташовують в напрямку приходу перешкоди, для послаблення бокового випромінювання?

А)Да; Б) Ні; В) від відстані розташування його відносно антени.

Завдання 118.

Чи залежать розміри захисного екрану для послаблення бокового випромінювання, яку розташовують в напрямку приходу перешкоди?

А)Да; Б) Ні; В) від відстані розташування його відносно антени.

Завдання 119.

Для чого контур розкриву параболічної антени деформують?

А)щоб всі струми контуру збуджувались синфазно; Б) щоб всі струми контуру збуджувались несинфазно;

Завдання 120.

Для чого контур розкриву параболічної антени деформують?

А)для збільшення рівня бічних пелюстків; Б) для зменшення рівня бічних пелюстків;

В) для зменшення задньої пелюстки.

Завдання 121.

Для чого в параболічній антені здійснюють перфорацію отворами країв дзеркала антени?

А)для збільшення рівня бічних пелюстків; Б) для зменшення рівня бічних пелюстків;

В) для зменшення задньої пелюстки.

Завдання 122.

Наши рекомендации