Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача

Судно рухається відносно води зі сталою швидкістю Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru в області течії, курс якої Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru і модуль швидкості Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru лишаються незмінними. Знайти модуль абсолютної швидкості судна Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru та істинний курс Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , якщо судно повинно рухатись заданим напрямом Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru . Вихідні дані наведені в таблиці СП.5.

Розв’язати задачу графічно (в масштабі 1 см = 2 вузли) та аналітично.

Таблиця СП.5 – вихідні дані для виконання задачі СП.5.

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , вуз. Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , вуз. Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru   Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , вуз. Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , вуз. Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru .
1,8   1,8
2,4   2,0
2,2   2,2
2,6   2,6
2,6   2,4
2,2   2,2
1,6   2,2
2,4   2,4
2,4   2,2
2,4   2,0
1,6   2,6
2,4   2,4
2,2   2,6
2,2   2,6
2,2   1,8

Задача двох тіл. Розходження суден

Розглянемо задачу розходження двох суден Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru і Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru . В модельній задачі розглядаючи рух суден, будемо вважати їх точковими, тобто нехтувати розмірами кожного судна.

Можливі дві задачі:

пряма –відомо положення судна Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru відносно судна Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru у момент часу Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru та їх вектори абсолютної швидкості Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru та Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru . Якщо їх курси перетинаються, то потрібно знайти мінімальну відстань між суднами та момент часу, коли це відбудеться;

обернена –з судна Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , яке рухається з відомою швидкістю, визначають послідовні положення іншого судна Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru у початковий момент часу та через 0,1 год. Якщо відстань до судна Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru зменшується, то потрібно знайти мінімальну відстань між суднами, момент часу, коли це відбудеться та абсолютну швидкість судна В.

Пряма задача розходження суден

Методика розв’язання прямої задачі

А) Абсолютний рух

Графічно –побудуємо схему руху суден Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru та Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru .

Вказуємо положення суден через 0,1, 0,2, 0,3 і т.д. годин.

По зміні пеленгу суден визначаємо схему розходження.

Аналітично – вводимо нерухому декартову систему координат, помістивши початок координат у початкове положення судна Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , та визначаємо координати положення суден у довільний момент часу Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru .

Розраховуємо відстані між ними у довільний момент часу.

З умови мінімуму відстані знаходимо час розходження та найкоротшу відстань.

Б) Відносний рух

Графічно – будуємо схему руху суден. Переходимо у рухому систему координат, яка жорстко зв’язана з судном Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , тоді швидкість відносного руху судна Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru буде

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru .

Будуємо вектор швидкість Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru і вздовж нього проводимо лінію відносного руху. Довжина перпендикуляра, опущено з точки Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru на неї, визначає найкоротшу відстань при розходженні.

Вимірюємо величину швидкості відносного руху та пройдений судном Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru шлях до точки розходження і знаходимо час розходження.

Аналітично –записуємо вирази для векторів швидкості суден, знаходимо вектор відносної швидкості

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru .

Записуємо рівняння лінії відносного руху, яка проходить через точку Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru вздовж вектора Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru і розрахуємо відстань точки Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru від неї, яка визначає найкоротшу відстань при розходженні.

Розраховуємо модуль відносної швидкості Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru і довжину шляху до моменту розходження, що дозволяє визначити час розходження.

Приклад. В заданий момент часу Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru за допомогою радара, що знаходиться, наприклад, на судні Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , визначено віддаль Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 9,4 милі та пеленг Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 62° судна Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru (горизонтальний кут між Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru та напрямом на судно Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , виміряним за стрілкою годинника). Курси суден Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 18° і Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 306° (горизонтальний кут між північною частиною меридіана – нордом Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru та відповідним вектором швидкості, виміряним за стрілкою годинника) та швидкості Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 16 вузлів та Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 17 вузлів і Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru відомі та залишаються незмінними.

Якщо курси суден перетинаються, то потрібно визначити найменшу відстань між суднами Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , а також момент часу, у який це відбудеться?

Спочатку обмежимося розглядом абсолютного руху двох тіл, а потім зведемо задачу до відносного руху.

В модельній задачі розглядаючи рух суден, будемо вважати їх точковими, тобто нехтувати розмірами кожного судна.

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru 1. Метод абсолютного руху суден

В абсолютній (нерухомій відносно поверхні Землі) системі відліку введемо декартову систему координат Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru . Її початок сумістимо з судном Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru та направимо вісь Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru горизонтально, а вісь Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru на північ вздовж меридіана (по норду Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru ).

Перш за все графічно визначимо схему розходження суден. По заданому пеленгу Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru (відкладеному від норду Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru за стрілкою годинника) з точки Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru проводимо промінь та у вибраному масштабі (наприклад, 1 см = 1 миля), відкладаємо на ньому величину Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru і знаходимо початкове положення судна Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru (рис. 4.1). З точок Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru і Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru по заданим курсам Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru та Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru проводимо промені та отримуємо траєкторії Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru та Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru абсолютного руху суден (рис. 4.1). Оскільки траєкторії перетинаються, то потрібно розв’язувати задачу на розходження.

За відомими значеннями швидкостей, визначаємо шлях, яке проходить кожне судно за Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 6 хв. = 0,1 год ( Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 1,6 см та Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 1,7 см), Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 12 хв. = 0,2 год. ( Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 3,2 см та Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 3,4 см), та Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 18 хв. = 0,3 год. ( Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 4,8 см та Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 5,1 см), і на траєкторіях абсолютного руху суден Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru та Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru позначаємо відповідні положення суден через проміжки часу Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru та Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru (рис. 2.4).

Вимірюємо відстані між суднами та пеленги судна Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru у ці моменти часу і отримуємо: Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 7,5 милі, Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 5,8 милі та Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 3,9 милі. Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 59° , Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 54° та Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 44°. Зміна пеленга судна Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru означає, що судна Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru та Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru розійдуться. Оскільки судно Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru знаходиться праворуч, а його пеленг зменшується Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru < Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , то у даній задачі судно Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru проходить перед судном Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru (по носу судна Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru ). Якби при даному початковому розташування суден зміна пеленгу була зворотною, то судно Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru проходило би перед судном Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru (по носу судна Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru ).

Тепер визначимо аналітично найкоротшу відстань при розходженні та момент часу, коли воно відбудеться. Рівняння абсолютного руху кожного судна мають вигляд:

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , (1)

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru (2)

де вектори Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru задані своїми напрямами та чисельними значеннями та Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru .

Тоді з рівнянь (1) та (2) визначаємо координати суден Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru та Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru у довільний момент часу Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru :

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , (3)

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , (4)

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , (5)

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , (6)

(всі віддалі в милях, а швидкості у вузлах).

З системи рівнянь (3) – (6) розраховуємо у довільний момент часу Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru відстань Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru між судном Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru та Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru і пеленг Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru судна Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru за формулами:

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , (7)

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , (8)

в яких:

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = – 18,69 вуз., (9)

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = – 5,22 вуз., (10)

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 8,30 милі, (11)

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 4,41 милі. (12)

З формул (3) – (6) у моменти часу Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru та Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru знаходимо координати кожного судна (милі) та пеленг судна В:

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 0,49, Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 1,52, Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 6,92, Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 5,41, Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 7,52, Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 58,3° ;

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 0,99, Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 3,04, Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 5,55, Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 6,41, Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 5,67, Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 53,6°.

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 1,48, Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 4,57, Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 4,17, Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 7,41, Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 3,92, Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 43,4°,

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru що підтверджує результати, які ми отримали з рис. 4.1, визначаючи схему розходження.

Розраховуємо відстань між суднами і будуємо залежність Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , яка зображена на рис. 4.2. З графіка видно, що величина відстані Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru між суднами змінюється не монотонно. Мінімум кривої дозволяє визначити найменшу відстань між суднами Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru 2 милі та момент часу Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru 0,47 год Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru 28 хв., коли це відбудеться.

Аналітично найменшу віддаль між суднами Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru знаходимо з умови рівності нулю похідної: Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , що згідно рівнянню (7) дає

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , (13)

звідки визначаємо час Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , коли судна розійдуться на найменшій відстані

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru . (14)

Для визначення Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru необхідно підставити значення Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru у вираз для Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , що після алгебраїчних перетворень дає

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru (15)

З урахуванням даних задачі, з формул (14) та (15) отримуємо: Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 0,47 год. Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru 28 хв., Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 2,0 милі, що підтверджує дані, які визначили, розв’язуючи задачу графічним методом.

Час розходження Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 0,47 год. дозволяють визначити координати (в милях) кожного судна у цей момент:

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru , Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru ,

Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 2,20, Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru = 9,11.

Положення суден Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru та Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru у момент розходження (точки Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru та Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru на їх траєкторіях абсолютного руху) та відстань між ними Задача СП.5. Рух судна в області дії постійної течії – обернена задача - student2.ru вказані на рис. 4.1.

Наши рекомендации