Теорема про ділення з остачею

Математичний словник

Кільце многочленів над областю цілісності. НСД та НСК многочленів

Означення 1.Многочленом (поліномом) від однієї змінної над областю цілісності Теорема про ділення з остачею - student2.ru називається вираз виду

Теорема про ділення з остачею - student2.ru (1)

де Теорема про ділення з остачею - student2.ru - довільне ціле невід’ємне число, Теорема про ділення з остачею - student2.ru - елементи Теорема про ділення з остачею - student2.ru , а Теорема про ділення з остачею - student2.ru - деякі символи; Теорема про ділення з остачею - student2.ru називається Теорема про ділення з остачею - student2.ru -м степенем змінної Теорема про ділення з остачею - student2.ru а Теорема про ділення з остачею - student2.ru - Теорема про ділення з остачею - student2.ru -м коефіцієнтом многочлена (1) або коефіцієнтом при Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Комутативне кільце, в якому не існує дільників нуля, називається областю цілісності.

Означення 2. Вираз Теорема про ділення з остачею - student2.ru називається Теорема про ділення з остачею - student2.ru -м членом або членом Теорема про ділення з остачею - student2.ru го степеня многочлена

Теорема про ділення з остачею - student2.ru (2),

Теорема про ділення з остачею - student2.ru - нульовим або вільним членом многочлена (2).

Означення 3. Відмінний від нуля член многочлена Теорема про ділення з остачею - student2.ru степінь якого більший за степінь усіх інших відмінних від нуля членів цього многочлена, називається старшим членом, його коефіцієнти - старшими коефіцієнтами, а його степінь – степенем многочлена Теорема про ділення з остачею - student2.ru (позначається Теорема про ділення з остачею - student2.ru («degree» - «степінь»)).

Многочлени нульового степеня називаються також константами.

Дії над многочленами.

Нехай дано два многочлена

Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Означення 4. Многочлени Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru називаються рівними між собою і записують Теорема про ділення з остачею - student2.ru якщо канонічні форми цих многочленів збігаються, тобто

Теорема про ділення з остачею - student2.ru . (3)

Якщо Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru відмінні від Теорема про ділення з остачею - student2.ru , то (3) можна переписати у вигляді

Теорема про ділення з остачею - student2.ru (4)

а для випадку нуль-многочлена можна записати

Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

Нерівність Теорема про ділення з остачею - student2.ru тут означає, що Теорема про ділення з остачею - student2.ru не має членів ненульового степеня.

Означення 5. Сумою многочленів Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru називається многочлен

Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Те, що Теорема про ділення з остачею - student2.ru є сумою многочленів Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru , записують так:

Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Означення 6.Добутком многочленів Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru називається многочлен

Теорема про ділення з остачею - student2.ru

де

Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Теорема про ділення з остачею - student2.ru при Теорема про ділення з остачею - student2.ru , при Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

Те, що Теорема про ділення з остачею - student2.ru є добуток многочленів Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru , записують так:

Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Наслідок 1. Якщо Теорема про ділення з остачею - student2.ru то і

Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Наслідок 2. Степінь суми двох многочленів не перевищує більшого з степенів даних многочленів: Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Наслідок 3. Для довільного многочлена Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Наслідок 4. Якщо Теорема про ділення з остачею - student2.ru , Теорема про ділення з остачею - student2.ru то і Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Наслідок 5. Якщо Теорема про ділення з остачею - student2.ru то

Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Наслідок 6. Теорема про ділення з остачею - student2.ru , тобто при множенні двох многочленів, з яких хоч один є нуль-многочленом, дістаємо нуль-многочлен.

Теорема про ділення з остачею

Теорема 1.Для будь-яких двох многочленів Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru із кільця Теорема про ділення з остачею - student2.ru можна знайти в Теорема про ділення з остачею - student2.ru такі многочлени Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru , що

Теорема про ділення з остачею - student2.ru (5),

при цьому степінь Теорема про ділення з остачею - student2.ru менша за степінь Теорема про ділення з остачею - student2.ru або Теорема про ділення з остачею - student2.ru Многочлени Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru визначаються однозначно.

Зауваження. Звичайно многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru називається неповним часткою від ділення Теорема про ділення з остачею - student2.ru на Теорема про ділення з остачею - student2.ru , а многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru – остачею від ділення Теорема про ділення з остачею - student2.ru на Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

Означення 7. Многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru тоді і тільки тоді ділиться на многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru якщо існує такий многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru що виконується рівність

Теорема про ділення з остачею - student2.ru (7)

Якщо многочлени Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru мають раціональні або дійсні коефіцієнти, то і многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru матиме раціональні, або відповідно дійсні коефіцієнти.

Властивості подільності многочленів

Відношення подільності многочленів в кільці Теорема про ділення з остачею - student2.ru має такі властивості:

Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Теорема про ділення з остачею - student2.ru

7. Многочлени Теорема про ділення з остачею - student2.ru і тільки вони будуть дільниками многочлена Теорема про ділення з остачею - student2.ru , який має таку ж степінь, як і Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

8. Теорема про ділення з остачею - student2.ru тоді і тільки тоді, коли Теорема про ділення з остачею - student2.ru ,

Теорема про ділення з остачею - student2.ru

9. Будь-який дільник одного із двох многочленів Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru де Теорема про ділення з остачею - student2.ru буде дільником і іншого многочлена.

Довільний многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru з кільця Теорема про ділення з остачею - student2.ru ділиться з остачею на будь-який ненульовий многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru з цього кільця, причому частка i остача визначаються однозначно.

Кільце Теорема про ділення з остачею - student2.ru многочленів над довільним полем Теорема про ділення з остачею - student2.ru є кільцем головних ідеалів. Кільце Теорема про ділення з остачею - student2.ru многочленів над полем Теорема про ділення з остачею - student2.ru є евклідовим.

Алгоритм Евкліда. Найбільший спільний дільник многочленів

Означення 8. Якщо многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru є дільником многочлена Теорема про ділення з остачею - student2.ru і многочлена Теорема про ділення з остачею - student2.ru , то він називається спільним дільником многочленів Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

Означення 9. Спільний дільник многочленів Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru , який ділиться на кожний інший спільний дільник цих многочленів, називається найбільшим спільним дільником многочленів Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru і позначається через Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

Найбільший спільний дільник многочленів визначається з точністю до сталого множника однозначно.

Теорема 2.Для будь-яких двох многочленів Теорема про ділення з остачею - student2.ru існує найбільший спільний дільник Теорема про ділення з остачею - student2.ru , причому Теорема про ділення з остачею - student2.ru можна подати у вигляді

Теорема про ділення з остачею - student2.ru (8)

Ця теорема не потребує доведення, оскільки випливає з теореми 1.

Наслідок. Многочлени Теорема про ділення з остачею - student2.ru взаємно прості тоді і тільки тоді, коли існують многочлени Теорема про ділення з остачею - student2.ru такі, що

Теорема про ділення з остачею - student2.ru (9)

З цього наслідку випливають властивості взаємно простих многочленів.

Теорема 3. (Безу) Для будь-якого елемента Теорема про ділення з остачею - student2.ru остача при діленні многочлена Теорема про ділення з остачею - student2.ru на Теорема про ділення з остачею - student2.ru дорівнює Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

Властивості взаємно простих многочленів

1. Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

2. Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

3. Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

Означення 10. Спільним кратним многочленів Теорема про ділення з остачею - student2.ru називається будь-який многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru такий, що Теорема про ділення з остачею - student2.ru Теорема про ділення з остачею - student2.ru . Найменшим спільним кратним (НСК) многочленів Теорема про ділення з остачею - student2.ru називається спільне кратне Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru , яке ділить будь-яке інше спільне кратне цих многочленів; НСК многочленів Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru позначають Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

Теорема 4. Для будь-яких відмінних від нуля многочленів Теорема про ділення з остачею - student2.ru найменше спільне кратне існує і визначається однозначно з точністю до сталого множника.

Незвідні многочлени

Означення 11.Многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru називається незвідним у полі Теорема про ділення з остачею - student2.ru , якщо він не є константа і не має дільників, відмінних від константи і від многочленів виду Теорема про ділення з остачею - student2.ru , де Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

Означення 12.Многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru називається звідним у полі Теорема про ділення з остачею - student2.ru , якщо Теорема про ділення з остачею - student2.ru і коли існують такі многочлени Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru , що Теорема про ділення з остачею - student2.ru , причому Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Поняття звідність або незвідність многочлена є поняття відносне і залежить від поля Теорема про ділення з остачею - student2.ru , над яким многочлен розглядається. Будь-який многочлен, який належить Теорема про ділення з остачею - student2.ru можна вважати також многочленом над полем Теорема про ділення з остачею - student2.ru де Теорема про ділення з остачею - student2.ru довільне розширення поля Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

Якщо Теорема про ділення з остачею - student2.ru звідний у полі Теорема про ділення з остачею - student2.ru , то він звідний і у будь-якому розширенні цього поля. Але цілком можливо, що многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru , незвідний у полі Теорема про ділення з остачею - student2.ru , виявиться звідним у деякому розширенні Теорема про ділення з остачею - student2.ru поля Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

Теорема5. Многочлен першого степеня над довільним полем Теорема про ділення з остачею - student2.ru незвідний у цьому полі.

Властивості незвідних многочленів

1. Будь-який многочлен першого степеня незвідний у полі Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

2. Якщо Теорема про ділення з остачею - student2.ru -многочлен, незвідний у даному полі, то і многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru , де Теорема про ділення з остачею - student2.ru - довільна відмінна від нуля константа, незвідний у цьому полі.

3. Якщо Теорема про ділення з остачею - student2.ru -многочлен, незвідний у даному полі многочлен, а Теорема про ділення з остачею - student2.ru - довільний многочлен над цим полем, то або Теорема про ділення з остачею - student2.ru , або Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

4. Якщо незвідний у даному полі многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru ділиться на інший незвідний у цьому полі многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru , то ці многочлени збігаються з точністю до сталого множника.

5. Якщо добуток многочленів Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru ділиться на незвідний многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru , то хоча б один з цих многочленів ділиться на Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

Канонічний розклад многочлена

Теорема 6. Кожний многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru ненульового степеня над полем Теорема про ділення з остачею - student2.ru можна подати у вигляді:

Теорема про ділення з остачею - student2.ru , (13)

де всі Теорема про ділення з остачею - student2.ru є незвідними многочленами у полі Теорема про ділення з остачею - student2.ru . Зображення (13) єдине з точністю до сталих множників і до порядку нумерації многочленів Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

Наслідок. Довільний многочлен ненульового степеня над полем Теорема про ділення з остачею - student2.ru можна подати у вигляді

Теорема про ділення з остачею - student2.ru , (18)

де Теорема про ділення з остачею - student2.ru - попарно різні (неасоційовані) многочлени, незвідні у полі Теорема про ділення з остачею - student2.ru . Це зображення єдине з точністю до сталих множників.

Зображення (18) називають канонічним розкладом многочлена Теорема про ділення з остачею - student2.ru у полі Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

Означення 13. Якщо многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru входить у канонічний розклад (180 у степені з показником Теорема про ділення з остачею - student2.ru , то кажуть, що Теорема про ділення з остачею - student2.ru є множником кратності Теорема про ділення з остачею - student2.ru многочлена Теорема про ділення з остачею - student2.ru . Множники, кратність яких більша за одиницю, називаються кратними множниками.

Теорема 7. Якщо многочлени Теорема про ділення з остачею - student2.ru і Теорема про ділення з остачею - student2.ru розкладені на незвідні множники у довільному полі Теорема про ділення з остачею - student2.ru то найбільший спільний дільник Теорема про ділення з остачею - student2.ru дорівнює добутку всіх незвідних множників, які входять у розклад як Теорема про ділення з остачею - student2.ru , так і Теорема про ділення з остачею - student2.ru . Якщо таких спільних незвідних множників немає, то Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Корені многочленів

Нехай Теорема про ділення з остачею - student2.ru - многочлен над полем Теорема про ділення з остачею - student2.ru а Теорема про ділення з остачею - student2.ru - розширення Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Теорема про ділення з остачею - student2.ruможна обчислити Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Означення 14.Коренем многочлена Теорема про ділення з остачею - student2.ru називається елемент Теорема про ділення з остачею - student2.ru будь-якого розширення Теорема про ділення з остачею - student2.ru поля Теорема про ділення з остачею - student2.ru такий, що Теорема про ділення з остачею - student2.ru

(Корінь многочлена інколи називають нулем многочлена).

Теорема 8. Елемент Теорема про ділення з остачею - student2.ru є коренем многочлена Теорема про ділення з остачею - student2.ru тоді і тільки тоді, коли лінійний двочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru є дільником многочлена Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Означення 15. Елемент Теорема про ділення з остачею - student2.ru називається коренем многочлена Теорема про ділення з остачею - student2.ru , якщо Теорема про ділення з остачею - student2.ru .

Означення 16. Елемент Теорема про ділення з остачею - student2.ru називається Теорема про ділення з остачею - student2.ru - кратним коренем многочлена Теорема про ділення з остачею - student2.ru , якщо Теорема про ділення з остачею - student2.ru але не ділиться на Теорема про ділення з остачею - student2.ru

Теорема про ділення з остачею - student2.ru (19)

Теорема 9. Число усіх можливих коренів многочлена Теорема про ділення з остачею - student2.ru над полем Теорема про ділення з остачею - student2.ru не перевищує його степеня.

Наслідок. Якщо многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru , степінь якого не перевищує Теорема про ділення з остачею - student2.ru має Теорема про ділення з остачею - student2.ru , різних коренів, то Теорема про ділення з остачею - student2.ru є нуль – многочлен.

Теорема 10. Існує один і тільки один многочлен Теорема про ділення з остачею - student2.ru не вище Теорема про ділення з остачею - student2.ru -го степеня, який приймає в Теорема про ділення з остачею - student2.ru різних точках Теорема про ділення з остачею - student2.ru задані значення

Теорема про ділення з остачею - student2.ru

[Доведення дивись Завало С. Т., Костарчук В. М., Хацет Б. І. Алгебра і теорія чисел, ч. 2. – К.: Вища школа, 1976. – 384 с. – стор. 250-251.]

Наши рекомендации