Знайдіть координати вершини параболи . „

А) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Б) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; В) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Г) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

№3.Із свіжих слив отримують 35% сушених. Скільки сушених слив отримали з 52 кг свіжих?

А) 18 кг; Б) 18,2 кг; В) 1,8 кг; Г)182 кг.

№4.Відриваємо один аркуш у новому відривному календарі не високосного року.

Яка з наведених подій є неможливою?

А) на аркуші число, яке менше за 32; Б) на аркуші 1 червня;

В) відірваний аркуш - вихідний день; Г) на аркуші 29 лютого.

№5.Знайдіть медіану вибірки 5; 3; 7; 4; 3.

А) 7; Б) 4,5; В) 4; Г) 3.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6. Розв’яжіть систему нерівностей Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru

№7. Знайдіть чотири числа, що утворюють геометричну прогресію, якщо відомо, що перше число менше від третього на 36, а друге менше від четвертого на 12.

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8.Із пункту А до пункту Б, відстань між якими 10 км., виїхав велосипедист, а через 30 хв. слідом за ним – мотоцикліст, швидкість якого на 30 км/год. більша від швидкості велосипедиста. Знайдіть швидкості велосипедиста і мотоцикліста, якщо до пункту Б мотоцикліст приїхав на 15 хв. раніше від велосипедиста.

№8м З пунктів А і В, розташованих на відстані 50км, назустріч один одному одночасно вийшли два пішоходи. Через 5 год вони зустрілися. Після зустрічі швидкість першого пішохода, що йде з А в В, зменшилася на 1 км/год, а швидкість другого зросла на 1 км/год. Знайдіть початкову швидкість першого пішохода, якщо він прибув до пункту В на 2 год раніше, ніж другий – у пункт А.

Варіант 5

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1. Виберіть правильне твердження. Вираз Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru має зміст, якщо:

А) х Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru (-∞;10]; Б) х Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru [10;+∞); В) х Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru (10;+∞); Г) х Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru (-∞;10).

№2. На якому з малюнків зображено графік функції Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ?

Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru А) Б) В) Г)

№3. На кожній грані куба написана одна з букв слова «ГРАФІК».

Яка ймовірність того, що куб упаде на грань з приголосною буквою?

А) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Б) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; В) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Г) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

№4. Знайдіть відсотковий вміст срібла в сплаві, якщо 200 г сплаву містять 42 г срібла.

А) 21%; Б) 210%; В) 84%; Г) 8,4%.

№5.Розв’яжіть систему рівнянь Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru

А) (– 4;4); Б) (–3;4); В) (4;4), (–2;4); Г) (2;4);

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6. Розв’яжіть нерівність Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru . Знайдіть її найбільший цілий розв’язок.

№7. Послідовність Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru — арифметична прогресія. Знайдіть суму двадцяти перших її членів, якщо Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8. Із двох міст, відстань між якими 900 км., вирушають назустріч один одному два потяги і зустрічаються на середині шляху. Визначте швидкість кожного потягу, якщо перший вийшов на 1 годину пізніше від другого із швидкістю більшою на 5 км/год, ніж швидкість другого потягу.

№8м Із пункту А в пункт В, розташованого за 24км від А, одночасно вирушили велосипедист і пішохід. Велосипедист прибув до пункту В на 4 год раніше пішохода. Відомо, що, якби велосипедист їхав зі швидкістю меншою на 4 км/год, то на шлях з А до В він витратив би вдвічі менше часу, ніж пішохід. Знайдіть швидкість пішохода.

Варіант 6

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1. Виберіть правильне твердження. Вираз Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru має зміст якщо:

А) х Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru (7;+∞); Б) х Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru (-∞;7); В) х Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru (-∞;7]; Г) х Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru [7;+∞) .

№2. На якому з малюнків зображено графік функції Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ?

Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru А) Б) В) Г)

№3.На кожній грані куба написана одна з букв слова «ПРИЗМА».

Яка ймовірність того, що куб упаде на грань з голосною буквою?

А) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Б) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; В) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Г) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

№4. Знайдіть відсотковий вміст солі в розчині, якщо 500 г розчину містить 35 г солі.

А) 7%; Б) 175%; В) 17%; Г) 70%.

№5.Розв’яжіть систему рівнянь Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru

А) (3;3); Б) (3; –3); В) (3;15); Г) (3;7).

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6.Розв’яжіть нерівність Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru . Знайдіть її найбільший цілий від’ємний розв’язок.

№7. В арифметичній прогресії Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru , Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru . Знайдіть суму перших п’ятнадцяти членів цієї прогресії.

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8.Два автомобілі виїжджають одночасно з одного міста до другого. Швидкість першого на 10 км/год. більша від швидкості другого, тому він прибуває на місце на 1 год. раніше. Визначте швидкість кожного автомобіля, якщо відстань між містами 560 км.

№8м Двоє пішоходів одночасно виходять назустріч один одному з пунктів А і В і зустрічаються через 3 год. Якби вони обидва вийшли з пункту А у напрямку до В, при умові, що другий вийде на 3год пізніше від першого, то другий пішохід наздогнав би першого, пройшовши Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru відстані від А до В. Скільки часу буде потрібно першому пішоходу на шлях із А до В?

Варіант 7

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1. Оцініть площу прямокутника зі сторонами a см и b см, якщо 2<a<2,5,
4<b<4,6.

А) 7<S<7,2; Б) 14,4<S<14; В) 14≤S≤14,4; Г) 8<S<11,5.

Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru №2.На якому з малюнків зображено графік квадратичної функції?

А) Б) В) Г)

№3. При якому значенні х вираз Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ruмає зміст?

А) 4; Б) 3; В) – 1; Г) 10.

№4.Визначте кількість членів арифметичної прогресії (аn), якщо Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru , Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru , Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

А) 37; Б) 39; В) 43; Г) 45

№5.Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 10,8. Відомо, що перше число

дорівнює 4,2. Знайдіть друге число.

А) 6,6; Б) 17,4; В) 16,4; Г) 7,5.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6.Доведіть, що система нерівностей Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru не має розв’язків.

№7. Вкладник поклав до банку 3000 грн. під 9 % річних. Який нарощений капітал буде у вкладника через 3 роки?

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8.З пункту А в пункт В, відстань між якими 360 км, виїхали одночасно два автомобілі. Через 3 год. виявилося, що перший з них пройшов відстань на 30 км більше, ніж другий. Знайдіть швидкість кожного автомобіля, якщо на весь шлях перший автомобіль затратив на півгодини менше, ніж другий.

№8м Два потяги виходять одночасно назустріч один одному з міст А і В, відстань між якими 112км. Через 56хв вони зустрічаються. Продовжуючи рух, перший потяг приходить в В на 15хв раніше, ніж другий в А. Знайдіть швидкість кожного потягу.

Варіант 8

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1. Оцініть площу прямокутного трикутника з катетами m см и n см, якщо
2<m<4, 1<n<3.

А) 1,5<S<3,5; Б) 3<S<7; В) 1<S<6; Г) 2<S<12.

Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru №2. На якому з малюнків зображено графік квадратичної функції?

А) Б) В) Г)

№3. При якому значенні х вираз Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ruмає зміст?

А) 4; Б) –3; В) 2; Г) –1.

№4. Визначте кількість членів арифметичної прогресії (аn), якщо Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru , Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru , Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

А) 94; Б) 95; В) 97; Г) 96.

№5.Середнє арифметичне числа 8,6 та невідомого числа дорівнює 20,4. Знайдіть невідоме число.

А) 32,2; Б) 10,8; В) 31,2; Г) 16,4.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6.Доведіть, що система нерівностей Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru не має розв’язків.

№7. Вкладник поклав до банку 2000 грн. під 7 % річних. Який нарощений капітал буде у вкладника через 3 роки?

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8. Із двох пунктів, відстань між якими дорівнює 18 км, вийшли одночасно назустріч один одному 2 групи туристів і зустрілися через 2 год. Визначите, з якою швидкістю йшла кожна група, якщо на проходження всього шляху однієї з них треба було на 54 хв. більше, ніж іншій.

№8м Два велосипедисти виїхали одночасно із пункту А. перший їхав зі швидкістю 24 км/год, а другий - 18 км/год. Через годину за ними виїхав автомобіль, який обігнав другого велосипедиста на 10хв раніше, ніж першого. Знайдіть швидкість автомобіля.

Варіант 9

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1.Порівняйте числа m та n, якщо m – n= – 3,5.

А) m ≥ n; Б) m ≤ n; В) m > n; Г) m < n.

№2. Який проміжок є розв’язком системи нерівностей Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ?

Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru А) В)

2 5 x 5 x

Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru

Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Б) Г)

2 5 x 5 x

№3.30% деякого числа дорівнюють 18. Знайдіть це число.

А) 90; Б) 48; В) 30; Г)60.

№4.Розв’яжіть нерівність х² < 4.

А) –2< х < 2; Б) х < –2; х >2; В) х < 2; Г) х > 2.

№5.У класі 30 учнів. Навмання вибирають одного. Яка ймовірність того, що це буде

дівчинка, якщо дівчат у класі 14?

А) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Б) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; В) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Г) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6.Побудуйте графік функції Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru . Знайдіть

а) при яких значеннях аргументу значення функції додатні;

б) при яких значеннях аргументу функція спадає.

№7.Подайте число 2,3 (24) у вигляді звичайного дробу.

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8. Вкладник поклав до банку на два різні рахунки загальну суму 15 000 грн. По першому з них банк виплачує 7 % річних, а по другому – 10% річних. Через рік вкладник отримав 1200 грн. відсоткових грошей. Скільки гривень він поклав на кожен рахунок?

№8м Двоє бігунів стартували один за іншим з інтервалом 2хв. Другий бігун наздогнав першого на відстані 1км від старту, а пробігши від старту 5км, він повернув назад і зустрівся з режим бігуном. Ця зустріч відбулася через 20хв після старту першого бігуна. Знайдіть швидкість другого бігуна.

Варіант 10

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1. Порівняйте числа a та b, якщо a – b = – 5.

А) a > b; Б) a < b; В) a ≤ b; Г) a ≥ b.

№2. Який проміжок є розв’язком системи нерівностей Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru

Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru

Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru А) В)

3 7 x 7 x

Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Б)

Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Г)

3 7 x 3 x

№3. 18% деякого числа дорівнюють 90. Знайдіть це число.

А) 50; Б) 500; В)5000; Г) 1620.

№4.Розв’яжіть нерівністьх² > 9.

А) х > 3; Б) -3< х < 3; В) х < -3; х >3; Г) х < 3.

№5.У класі 24 учні. Навмання вибирають одного. Яка ймовірність того, що це

хлопчик, якщо хлопців у класі 10?

А) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Б) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; В) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Г) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6.Побудуйте графік функції Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru . Знайдіть:

а) при яких значеннях аргументу значення функції від’ємні;

б) проміжки зростання функції.

№7. Подайте число 3,5(71) у вигляді звичайного дробу.

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8. Вкладник поклав до банку 10 000 грн. За перший рік йому було нараховано певний відсоток річник, а другого року банківський відсоток було збільшено на 2 %. У кінці другого року на рахунку було 11 880 грн. Скільки відсотків становила банківська ставка у перший рік?

№8м Двоє лижників стартували на дистанції 10км один за одним з інтервалом у 6 хв. Другий лижник наздогнав першого на відстані 2 км від старту. Дійшовши до повороту на позначці 5км, другий лижник повернув назад і зустрів першого на відстані 1км від повороту. Знайдіть швидкість першого лижника.

Варіант 11

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1. Відомо, що 2<a<5, 8<b<10. Оцініть значення виразу a + b.

А) 7<a+b<18; Б) 10 Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru a+b Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru 15; В) 10<a+b<15; Г) 12<a+b<13.

№2.Який з проміжків є розв’язком нерівності 7 + 2x > 9?

А) x Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru [8;+ Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ]; Б) x Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru [1;+ Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ); В) x Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru (1;+ Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ); Г) x Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru (– Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ;1).

№3.У шкільному концерті беруть участь 16 учнів 5 класу, 14 учнів 6 класу, 10 учнів 4 класу. Яка ймовірність того, що з черговим номером буде виступати учень 4 класу?

А) 0,25; Б) 4; В) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Г) 0,5.

№4.Знайдіть суму чотирьох перших членів геометричної прогресії (bn), якщо Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru = Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru , а Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru = Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

А) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Б) 8; В) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Г) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

№5.Який відсотковий вміст води в меді, якщо 400 г меду містить 68 г води?

А) 15%; Б) 16%; В) 18%; Г) 17%.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6.Графіку функції у=2х2 + bх + 3 належить точка А(–1;6). Знайдіть b.

№7. Розв’яжіть систему рівнянь Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8. Двоє робітників виконали разом певну роботу за 12 год. Якби спочатку перший виконав половину цієї роботи, а потім другий решту, то вся робота була б завершена за 25 год. За який час міг би виконати цю роботу кожний робітник окремо?

№8м У січні продуктивність праці в цеху заводу підвищилася на 10% у порівнянні з плановою, а в лютому підвищилася ще на 6% порівняно із січнем. На скільки відсотків цех перевиконав план випуску виробів за ці два місяці? (Передбачається, що щомісячний план на ці два місяці однаковий)

Варіант 12

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1. Відомо, що 3,2< x <4, 4< y <7,5. Оцініть значення виразу xy.

А) 16< xy <28; Б) 12,8< xy <30; В) 13,8< xy <29; Г) 14< xy <32.

№2. Який з проміжків є розв’язком нерівності 3 + 3x < 12?

А) x Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru (– Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ;3); Б) x Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru (– Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ;3]; В) x Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru (– Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ;5); Г) x Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru (3;+ Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ).

№3.У вазі стоїть 5 білих, 3 червоних і 7 рожевих хризантем. Знайдіть ймовірність того, що навмання взята хризантема буде рожевою.

А) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Б) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; В) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Г) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

№4.Знайдіть суму п’яти перших членів геометричної прогресії (bn),
якщо Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru = – 1, а Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru = – 2.

А) 11; Б) -11; В) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Г) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

№5.Який відсотковий вміст заліза в залізній руді, якщо в 400 г залізної руди

міститься 284 г заліза?

А) 71%; Б) 7,1%; В)0,71 %; Г)0,071%.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6.Графіку функції у=– х2 – 3х + с належить точка А(– 2;5). Знайдіть с.

№7. Розв’яжіть систему рівнянь Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8.При спільній роботі двох тракторів різної потужності поле було оброблено за 8 днів. Якби половину поля обробив спочатку один трактор, то при подальшій спільній роботі двох тракторів уся робота була б закінчена за 10 днів. За скільки днів можна було б зорати усе поле кожним трактором окремо?

№8м У січні завод виконав план випуску продукції на 105%, а в лютому дав продукції на 4% більше, ніж у січні. На скільки відсотків завод перевиконав план випуску продукції за ці два місяці? (Передбачається, що щомісячний план на ці два місяці однаковий)

Варіант 13

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1. Знайдіть допустимі значення змінної Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ;

А) ( Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ;+∞); Б) [ Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ;+∞); В) (– ∞; Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ); Г) (– ∞; Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ].

№2.Не виконуючи побудови, встановіть, через яку з даних точок проходить графік

функції у=х2–3х–10.

А) А(5;0); Б) В(–5;0); В) С(3;10); Г) D(–3;10).

№3.Для поповнення шкільної бібліотеки було витрачено 2400 грн., з яких 18% – на

книги з математики. Скільки грошей було витрачено на придбання книг з

математики?

А) 400 грн.; Б) 420 грн.; В) 432 грн.; Г)408грн.

№4.Яка пара чисел є розв’язком системи рівнянь Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ?

А) (–3; 4); Б) (3; – 4); В) (3; 4); Г) (–3; –4).

№5.Знайдіть середнє геометричне чисел 5 і 49.

А) 49 Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Б) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; В) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Г) 7 Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6.Розв’яжіть нерівність Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru і знайдіть її найбільший від’ємний і
найменший додатний цілий розв’язок.

№7.Знайдіть чотири числа, що утворюють геометричну прогресію, третій член якої

більший від першого на 9, а другий більший від четвертого на 18.

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8.Побудуйте графік функції Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ruі за його допомогою визначте нулі

функції, проміжки монотонності, область значень функції.

№8м Щоб виконати все замовлення першому робітнику потрібно часу на 25% більше, ніж другому, а третьому – в Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru рази більше, ніж першому. Працюючи разом, три робітники виконають все замовлення за 5 днів. За скільки днів виконає все замовлення кожен робітник окремо?

Варіант 14

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1.Знайдіть допустимі значення змінної Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ;

А) [– Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ;+∞); Б) (– Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ;+∞); В) [ Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ;+∞); Г) [ Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ;+∞].

№2.Не виконуючи побудови, встановіть, через яку з даних точок проходить графік

функції у=х2–х–12.

А) А(3;0); Б) С(–3;0); В) D(4;2); Г) В(0;12).

№3.На придбання спортивного інвентарю було витрачено 1800 грн., з яких 26% - на футбольні м’ячі. Скільки грошей було витрачено на м’ячі?

А) 480 грн.; Б) 468 грн.; В) 454 грн.; Г) 420 грн.

№4.Яка пара чисел є розв’язком системи рівнянь Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ?

А) (1; –3); Б) (–3; 1); В) (– 4;3); Г) (3; –1).

№5. Знайдіть середнє геометричне чисел 5 і 36.

А) 36 Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Б) 6 Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; В) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Г) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6.Розв’яжіть нерівність Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru і знайдіть її найбільший від’ємний і найменший додатний цілий розв’язок.

№7. Знайдіть чотири числа, що утворюють геометричну прогресію, перший член якої

менший за третій на 24, а другий більший від четвертого на 8.

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8. Побудуйте графік функції Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ruі за його допомогою визначте нулі

функції, проміжки монотонності, область значень функції.

№8м Щоб зорати все поле першому трактору потрібно на 50% більше часу, ніж другому, а третьому – в Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru рази менше часу, ніж першому. Працюючи разом, три трактори зорють все поле за 4 дні. За скільки днів зоре все поле кожен трактор окремо?

Варіант 15

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1. Розв’яжіть подвійну нерівність – 8< 2x <10;

A) (– 4;5); Б) [– 4;5]; В) (– 6;8); Г) (4;5).

№2.Параболу у =2х2 перенесли вліво на 3 одиниці. Задайте формулою функцію, графік якої отримаємо в результаті таких перетворень.

А) у =2х2+3; Б) у =2(х–3)2; В) у =2(х+3)2; Г) у =2х2–3.

№3.25% деякого числа дорівнюють 103. Знайдіть це число.

А) 412; Б) 25,75; В) 2,575; Г) 41,2.

№4.Знайдіть середнє значення вибірки 9; 7; 2; 1; 1.

А) 2; Б) 4; В) 1; Г) 9.

№5.Обчисліть суму перших десяти членів арифметичної прогресії, перший член якої а1 = 8, а різниця d = 6.

А) 620; Б) 62; В) 350; Г) 750.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6.Побудуйте графік функції Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru . Знайдіть

а) при яких значеннях аргументу значення функції додатні;

б) при яких значеннях аргументу функція спадає.

№7. Знайдіть область визначення функції Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8.Розв’яжіть задачу.

З пунктів А і В, відстань між якими дорівнює 27 км, одночасно назустріч один

одному вийшли два пішоходи і зустрілися через 3 год. Пішохід, що вийшов з А,

приходить в В на 1 год. 21 хв. раніш, ніж другий приходить в А. Знайдіть швидкість

кожного пішохода.

№8м Три токарі, працюючи разом можуть виконати все замовлення за 24год. Перший токар може виконати все замовлення за час, що на 50% більший, ніж час, потрібний для цього другому токарю. Третій токар буде працювати в Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru рази довше, ніж другий. За скільки годин може виконати все замовлення кожен токар?

Варіант 16

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1. Розв’яжіть подвійну нерівність Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ;

А) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Б) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; В) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Г) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

№2.Параболу у = –х2 перенесли вправо на 1 одиницю. Задайте формулою функцію, графік якої отримаємо в результаті таких перетворень.

А) у = – (х+1)2; Б) у = – х2+1; В) у = – (х–1)2; Г) у = – х2–1.

№3.20% деякого числа дорівнюють 32. Знайдіть це число.

А) 160; Б) 640; В) 64; Г) 1600.

№4.Знайдіть середнє значення вибірки 2; 1; 3; 5; 7; 6.

А) 7; Б) 24; В) 4; Г) 3.

№5.Знайдіть суму перших восьми членів арифметичної прогресії, різниця якої

d = 10, а перший член а1 = 2.

А) 296; Б) 72; В) 286; Г) 576.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6.Побудуйте графік функції Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru і знайдіть:

а) при яких значеннях аргументу значення функції від’ємні;

б) проміжки зростання функції.

№7. Знайдіть область визначення функції Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8.Розв’яжіть задачу.

Два велосипедисти виїхали одночасно з пункту А в пункт В, відстань між якими 36

кілометрів. Через 2 год. один велосипедист обігнав другого на 6 км. Знайдіть

швидкість кожного велосипедиста, якщо відомо, що перший прибув в В на 36 хв.

раніш, ніж другий?

№8м Робітник може виконати деяке замовлення на 2 год швидше, ніж учень. Через 2 год 20 хв. після того, як до виконання замовлення приступив робітник, йому став допомагати учень, і вони виконали частину замовлення, що залишилася, за 1год. Скільки часу виконує замовлення робітник, працюючи один?

Варіант 17

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1. Розв’язати нерівність 4х – 3 < 2х + 7.

А) х Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru (–∞;5]; Б) х Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru (–∞;5); В) х Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru (5;+∞); Г) х Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru [5;+∞).

№2.Знайдіть абсциси точок перетину параболи у =х2–10х–24 з віссю Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

А)12; –2; Б) 6; –4; В) –12; 2; Г) –6; 4.

№3.Скільки відсотків складає число 24 від числа 120?

А) 20%; Б) 13%; В) 2%; Г) 22%.

№4.Який з проміжків є розв’язком нерівності (х – 3)(х – 1) ≤ 0?

А) (-∞; 1) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru (3; +∞); Б) [1; 3]; В) (-∞; 1] Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru [3; +∞); Г) (1; 3).

№5.Визначте вид події: Подія А – учень накреслив трикутник, сума внутрішніх

кутів якого дорівнює 185°.

А) вірогідна; Б) неможлива;

В) випадкова; Г) вірогідна, але випадкова.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6.Знайдіть додатні значення у, що задовольняють системі нерівностей

Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru

№7. Знайдіть середнє значення, моду і медіану вибірки: 7; 1; 3; 4; 9; 7; 11; 8; 6.

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8.Сума трьох чисел, що утворюють арифметичну прогресію, дорівнює 3. Якщо до першого і третього членів додати по 4, а до другого додати 3, то одержані числа утворять геометричну прогресію. Знайдіть ці числа.

№8м Майстер та його учень мали виконати роботу до певного терміну. Проте, коли було виконано половину роботи, учень занедужав, і майстер, залишившись один, закінчив роботу з запізненням на 2 дні. За скільки днів міг би виконати всю роботу кожний з них, працюючи окремо, якщо майстру на це треба на 5 днів менше, ніж учню?

Варіант 18

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1. Розв’язати нерівність 5 – 3х < 17 – 5х.

А) х Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru (6;+∞); Б) х Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru (–∞;6); В) х Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru (–∞;6]; Г) х Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru [6;+∞).

№2. Знайдіть абсциси точок перетину параболи у =х2–6х–40 з віссю Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

А) –10; 4; Б) –5; 8; В) 10; –4; Г) 5; –8.

№3. Скільки відсотків складає число 25 від числа 125?

А) 10%; Б) 15%; В) 20%; Г) 25%.

№4. Який з проміжків є розв’язком нерівності (х – 2)(х – 4) < 0?

А) (–∞; 2) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru (4; +∞); Б) [2; 4]; В) (–∞; 2] Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru [4; +∞); Г) (2; 4).

№5.Визначте вид події: Подія А – учень накреслив чотирикутник, сума внутрішніх

кутів якого дорівнює 270°.

А) вірогідна; Б) випадкова;

В) неможлива; Г) вірогідна, але випадкова.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6.Знайдіть від’ємні значення у , що задовольняють системі нерівностей

Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru

№7. Знайдіть середнє значення, моду і медіану вибірки: 2; 8; 4; 6; 9; 11; 8; 3; 12.

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8.Сума трьох чисел, що утворюють арифметичну прогресію, дорівнює 24. Якщо до першого і третього членів додати по 2, а друге залишити без зміни, то отримані числа утворять геометричну прогресію. Знайдіть ці числа.

№8м Один робітник може виконати все замовлення на 7год швидше, ніж другий. Перший робітник за 4год виконує на Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru замовлення більше, ніж другий за 3год. За скільки годин виконають два робітники все завдання, працюючи разом?

Варіант 19

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1. Відомо, що 2<a<5, 8<b<10. Оцініть значення виразу Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

А) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru < Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru < Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Б) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru < Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru < Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; В) 2< Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru <4; Г)16< Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru <50.

№2.Яке число є розв’язком нерівності Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru?

А) 4; Б) 3; В) 9; Г) 0.

№3.Вкажіть графічне розв’язання даної системи рівнянь Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru

Б)
Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru

№4.Знайти восьмий член геометричної прогресії (bn), якщо Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru = 2, Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru = – 2?

А) – 256; Б) 256; В) – 12; Г) 16.

№5.Знайдіть ймовірність того, що при одному підкиданні грального кубика випаде

не більше 3 балів.

А) 0,5; Б) 0; В) 1; Г) 2.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6.Розв’яжіть систему нерівностей Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru

№7.Скільки кілограмів 30% і скільки кілограмів 55% сплавів міді треба взяти, щоб

отримати 30 кг 40% сплаву?

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8.Побудуйте графік функції Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ruі за його допомогою визначте нулі

функції, проміжки монотонності, область значень функції.

№8м Майстер може виконати все замовлення на 16 год швидше, ніж його учень. Майстер за 6год виконує на Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru замовлення більше, ніж учень за 8год. За скільки годин виконають все завдання майстер і учень, працюючи разом?

Варіант 20

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1. Відомо, що 3<x<4,2 і 2,1<y<5. Оцініть значення виразу x - y.

А) 7,2<x-y<8,3; Б) 6,1<x-y<8,2; В) -0,8<x-y<0,9; Г) -2<x-y<2,1.

№2. Яке число є розв’язком нерівності Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru?

А) 4; Б) 3; В) 9; Г) 10.

№3. Вкажіть графічне розв’язання даної системи рівнянь Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru

Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru

№4.Знайти четвертий член геометричної прогресії (bn), якщо Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru = 4, q= Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ?

А) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Б) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; В) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru ; Г) Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru .

№5. Знайдіть ймовірність того, що при одному підкиданні грального кубика випаде не менше 4 балів.

А) 1; Б) 3; В) 0; Г) 0,5.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6. Розв’яжіть систему нерівностей Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ru

№7. Після того, як змішали 60% і 20% розчини кислоти, отримали 800 г 40% розчину.

Скільки грамів кожного розчину змішали?

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8. Побудуйте графік функції Знайдіть координати вершини параболи . „ - student2.ruі за його допомогою визначте нулі

функції, проміжки монотонності, область значень функції.

№8м Майстер і учень, працюючи разом, закінчують завдання на 1 годину раніше, ніж майстер, працюючи один, але на 0,5год пізніше, ніж майстер і два учні. За який час виконають завдання два майстри й учень?

Звіт з алгебри

Місто (район)_________________________________________

Табл.1. Кількісний звіт

Кількість учнів Писало Результати
І рівня ІІ рівня ІІІ рівня ІV рівня
кількість % кількість % кількість % кількість %
                   

Аналітичний звіт: матеріал, засвоєний учнями якісно; допущені типові помилки, причини та шляхи їх подолання.

Примітка. Якщо до тексту завдань були внесені корективи, то необхідно надіслати змінені тексти з обґрунтуванням необхідності такого кроку.

Виконавець підпис прізвище, ініціали

Наши рекомендации