А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму

1.7. Гральний кубик підкидають один раз. Яка ймовірність того, що випало число, яке є дільником числа 24?

А) ; Б) ; В) ; Г)1.

1.8.Яка з фігур є правильним многокутником?

А) трапеція ; Б) квадрат; В) прямокутний трикутник; Г) коло.

1.9. У прямокутній трапеції тупий кут утричі більший за гострий. Знайдіть градусну міру гострого кута трапеції.

А) 75°; Б) 65°; В) 55°; Г) 45°.

1.10. Скільки ребер має п'ятикутна призма?

А) 5; Б)10; В)15; Г)20.

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1. – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

2.1.Розв'яжіть рівняння А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru .

2.2.Розв'яжіть нерівність А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru .

2.3.На графіку функції А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru знайдіть точку, в якій дотична до цього графіка паралельна прямій А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru

2.4. У правильній чотирикутній піраміді бічне ребро дорівнює А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru см і утворює кут 45° із площиною основи. Знайдіть апофему піраміди..

Частина перша

Завдання 1.1 – 1.10. мають по чотири варіанті відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.

1.1. Яке з наведених тверджень є правильним?

А) 10 - дільник 21; Б) 15 - кратне 3;

В) 20 - дільник 10; Г) 3 - кратне 15.

1.2.Спростіть вираз А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru

А) ; Б) ; В) ; Г) .

1.3. Виконайте додавання дробів А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru .

А) ; Б) ; В) ; Г) .

1.4. Розв'яжіть нерівність А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru

А) А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru ; Б) А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru ;

В) ; Г) .

1.5. Знайдіть корені рівняння А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru .

А) А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru ; Б) А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru ;

В) ; Г) .

1.6. Обчисліть А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru .

А) ; Б)5; В) ; Г)1.

1.7. Підкинули гральний кубик. Яка ймовірність того, що випало парне число?

А) ; Б) ; В) ; Г) .

1.8. Знайдіть невизначений інтеграл А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru

А) ; Б) ; В) ; Г) .

1.9.Яке з рівнянь є рівнянням кола?

А) ; Б) ; В) ; Г) .

1.10. Знайдіть висоту прямокутного трикутника, що проведена до гіпотенузи, якщо вона ділить гіпотенузу на відрізки завдовжки 1 см і 9 см.

А) 4 см; Б) 6 см; В) 3 см; Г) 9 см.

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1. – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

2.1.Спростіть вираз А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru .

2.2.Розв'яжіть нерівність А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru .

2.3.Знайдіть точки максимуму функції А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru .

2.4.Основою прямого паралелепіпеда є паралелограм зі сторонами 7 см і 3 см та гострим кутом 30°. Знайдіть об'єм паралелепіпеда, якщо його повна поверхня дорівнює 141 см2.

Частина перша

Завдання 1.1 – 1.10 мають по чотири варіанті відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.

1.1.Яка пара чисел є розв'язком системи А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru .

А) (4; 2); Б) (2; 4); В) (5; 1); Г) (4;-2).

1.2. Яка з послідовностей є арифметичною прогресією?

А) 1; 2; 3; 5; Б) 0; 1; 0; -1; В) -1; 0; 2; 3; Г) -1; 0; 1; 2.

1.3. Спростіть вираз А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru .

А)5; Б)6; В) ; Г) .

1.4. Обчисліть А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru .

А)25; Б)9; В)3; Г)6.

1.5. Для функції А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru знайдіть А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru .

А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru А) 1; Б) -1; В)0; Г) А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru .

1.6. Знайдіть площу заштрихованої фігури, зображеної на рисунку.

А) ; Б) ; В) ; Г) .

1.7.Площа прямокутника дорівнює 12 см2, а одна із сторін - 4 см. Знайдіть довжину сторони, яка не паралельна даній.

А) 2 см; Б) 3 см; В) 6 см; Г) 16см.

1.8. Сума двох кутів, що утворилися при перетині двох прямих, дорівнює 260°. Знайдіть гострий кут між прямими.

А) 130°; Б) ) 65°;; В) 25°; Г) 50°.

1.9. При обробці 40 т рису отримали 32 т крупи. Знайдіть відсоток виходу крупи при обробці рису.

А) 60 %; Б) 70 %; В) 80 %; Г) 90 %.

1.10. Знайдіть похідну функції А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru .

А) ; Б) ; В) ; Г) .

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1. – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

2.1.Розв'яжіть рівняння А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru .

2.2.Одночасно підкинули два гральних кубики. Знайдіть ймовірність того, що сума очок на кубиках менша за 5.

2.3.Розв'яжіть рівняння А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru .

2.4. У правильній чотирикутній піраміді бічне ребро дорівнює А)4; Б)1; В)1;4; Г)немає точок мінімуму - student2.ru см і утворює кут 45° із площиною основи. Знайдіть апофему піраміди.

Наши рекомендации