Атарын жинақтылыққа зерттеңіз

Символдар

Атарының жинақты болуының қажетті шартын көрсетіңіз

A) Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru

Атарының жинақсыз болуының жеткілікті шартын көрсетіңіз

A) Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru

Гармоникалық қатары қандай болады?

A) жинақсыз

Атарының жинақтылық аймағын табыңыз

A) Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru

Атарының қосындысын табыңыз

A) 3

Атарды жинақтылыққа зерттеңіз

A) жинақсыз

Атардың жинақтылық аймағын табыңыз

A) [-3, 3)

Атардың жинақтылық аймағын табыңыз

A) (-1,5)

Атардың жинақтылық радиусын табыңыз

A) 1/6

Атардың жинақтылық радиусын табыңыз

A) + Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru

Атардың жинақтылық аймағын табыңыз

A) Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru

Атардың жинақтылық аймағын табыңыз

A) Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru

Атардың жинақтылық аймағын табыңыз

A) (4,5; 5,5)

Атардың жинақтылық аймағын табыңыз

A) (-1,5; -0,5)

Атарын жинақтылыққа зерттеңіз

A) жинақсыз

Атарын жинақтылыққа зерттеңіз

A) жинақсыз

Атардыңтөртiншiмүшесiнтабыңыз

A) 1/17

Атардыңтөртiншiмүшесiнтабыңыз

A) 1/16

Атардыңбесіншімүшесiнтабыңыз

A) 10/13

Атарыныңалғашқыекімүшесініңқосындысынтабыңыз

A) 19/84

Атарыныңалғашқыекімүшесініңқосындысынтабыңыз

A) 9/8

Атарыныңалғашқыекімүшесініңқосындысынтабыңыз

A) Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru

Атарыныңалғашқыекімүшесініңқосындысынтабыңыз

A) Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru

Атарыныңүшіншіжәнебесіншімүшелерініңқосындысынтабыңыз

A) Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru

Атардыңжалпымүшесінтабыңыз

A) Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru

Атардыңжалпымүшесінтабыңыз

A) Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru

Атардың жинақтылық радиусын табыңыз

A) 2

Атарын жинақтылыққа зерттеніз

А) жинақты

Атардыжинақтылыққазерттеңіз

A) жинақты

Атардыжинақтылыққазерттеңіз

A) жинақты

Атарын жинақтылыққа зерттеңіз

A) жинақты

Атарын жинақтылыққа зерттеңіз

A) жинақсыз

Функциясы үшін Маклорен қатарының жалпы мүшесі

A) Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru

Атарының жинақтылық аралығын табыңыз

A) (–2,2)

Атарының жинақтылық радиусын тап

А) 1

Атарының жинақтылық радиусын тап

А) 1/3

Атарының жинақтылық радиусын тап

А) 5

Атарының және мүшелерінің қосындысын табыңыз

А) 2/15

Атарының жинақталу интервалын табыңыз

А) Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru

Атарының жинақтылық интервалын табыңыз

А) (-2; 0)

Атарының жинақтылық интервалын табыңыз

А) (1; 3)

Атарының жинақтылық интервалын табыңыз

А) (-1; 1)

Атарының жалпы мүшесін табыңыз

А) Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru

Атарының қосындысын табыңыз

А) 0,5

Атарының бірінші және үшінші мүшелерінің айырымын табыңыз

А) 10

Атарының бірінші және үшінші мүшелерінің қосындысын табыңыз

А) 17,25

Атарының алғашқы екі мүшесінің қосындысын табыңыз

А) Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru

Атарының алғашқы үш мүшесінің қосындысын табыңыз

А) 69/140

Дәрежелік қатардың жинақтылық радиусын табыңыз

А) 4

Дәрежелік қатардың жинақтылық радиусын табыңыз

А) 5/3

Атарының қосындысын табыңыз

А) 5/6

Дәрежелік қатардың жинақталу радиусын табыңыз

А) 10

Және қатарлары жинақты, онда қатары туралы не айтуға болады

А) жинақты

Атарының екінші және төртінші мүшелерінің қосындысын табыңыз

A) Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru

Атарының екінші және үшінші мүшелерінің қосындысын табыңыз

A) Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru

Атарының екінші және үшінші мүшелерінің қосындысын табыңыз

А) -1

Атарының екінші және үшінші мүшелерінің қосындысын табыңыз

A) 13/27

Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru қатарының алғашқы үш мүшесі мынадай:

A) Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru

Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru қатарының жинақтылық радиусы тең

A) 1

Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru дәрежелік қатарының жинақтылық радиусы тең:

A) 1.

Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru қатары қандай қатар деп аталады:

A) Гармоникалық. .

Атарын жинақтылыққа зерттеңіз - student2.ru дәрежелік қатарының жинақтылық радиусы тең:

A) 1.

атарын жинақтылыққа зерттеңіз

А) жинақсыз

Наши рекомендации