Практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина

Задача. Дискретна двомірна випадкова величина практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru задана законом розподілу

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru
–1 0,04 0,1
0,05 0,2 0,1
а 0,05 0,01

Знайти: 1) параметр а; 2) закони розподілу випадкових величин практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru та практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ; 3) функцію розподілу практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ; 4) функції розподілу практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru та практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ; 5) практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ; 6) практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru та практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ; 7) практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru та практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ; 8) практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ; 9) практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

Розв’язання. 1) Параметр а знаходимо з умови практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , тобто

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , або практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

2) Знайдемо значення практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ,

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru і запишемо ряд розподілу випадкової величини практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru
практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru 0,24 0,55 0,21

Аналогічно знаходимо практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ,

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru і запишемо ряд розподілу випадкової величини практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru –1
практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru 0,44 0,35 0,21

3) Використовуючи формулу практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , знайдемо двомірну функцію розподілу практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ,

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ,

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ,

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ,

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ,

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

4) Скориставшись законами розподілу випадкових величин практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru та практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , знайдемо практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru та практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru :

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ,

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ;

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ,

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

5) практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

6) Для обчислення практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru та практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru скористаємось рядами розподілу випадкових величин практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru та практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru :

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ,

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

7) Обчислюємо дисперсії випадкових величин практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru та практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru :

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru

8) Для обчислення коефіцієнта кореляції практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru необхідно спочатку знайти практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru та практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru :

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ,

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

Підставивши отримані значення в формулу, знайдемо коефіцієнт кореляції практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

9) практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru . Обчислимо значення умовних ймовірностей практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru :

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

Знайдемо умовне математичне сподівання

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

Задача 2. Дискретна двомірна випадкова величина практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru задана законом розподілу:

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru –2 –1
0,03 0,07 0,25 0,08
0,04 0,05 0,1 0,15
0,02 0,01 0,2

Знайти: 1) закони розподілу випадкових величин практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru та практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ; 2) функцію розподілу практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ; 3) функції розподілу практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru та практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ; 4) практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 14. ДВОВИМІРНА НЕПЕРЕРВНА

ВИПАДКОВА ВЕЛИЧИНА

Задача. Двовимірна випадкова величина практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru має щільність розподілу практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru в області практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru і практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru поза областю.

Знайти: 1) параметр а; 2) ймовірність потрапити в область практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

Розв’язання. 1) Параметр а знаходимо з умови, що практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , тобто

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

Звідки практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

2) практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

Задача. Двовимірна випадкова величина практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru має щільність розподілу практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru в прямокутній області практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru і практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru по за областю.

Знайти: 1) функцію розподілу практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ; 2) практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru та практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ; 3) практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru та практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ; 4) практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

Розв’язання. 1) За означенням практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , тоді практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru якщо практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru або практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ;

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , якщо практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru i практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru якщо практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

2) Для того щоб знайти практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru та практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru потрібно визначити практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru та практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru . Знайдемо ці щiльностi розподiлiв за формулами: практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ,

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

Математичні сподівання знаходимо за формулами

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ,

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

3) практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ,

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

4) Для знаходження коефiцiєнта кореляцiï практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru спочатку обчислимо практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru та практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

Тодi практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 15. СТАТИСТИЧНІ ОЦІНКИ

ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛУ

Приклад. За заданим дискретним статистичним розподілом вибірки

X = xi –6 –4 –2
ni
Wi 0,05 0,1 0,15 0,2 0,4 0,1

потрібно:

1. Побудувати F *(x) і зобразити її графічно;

2. Накреслити полігони частот і відносних частот.

Розв’язання. Згідно з означенням та властивостями F *(x) має такий вигляд:

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru

Графічне зображення F *(x) подано на рис. 106.

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru

Рис. 106

Полігони частот та відносних частот зображено на рис.107, 108.

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru

Рис. 107

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru

Рис. 108

Приклад. За заданим статистичним розподілом вибірки

X = xi 2,5 4,5 6,5 8,5 10,5
ni

потрібно:

1) обчислити практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru ;

2) знайти Mo*, Me*;

3) обчислити R, V.

Розв’язання. Оскільки практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru , то згідно з формулами (354), (357), (358) дістанемо:

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

Для обчислення практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru визначається

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru

Тоді практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru .

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru = 5,16.

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru = 2,27.

Mo* = 6,5; 8,5.

Отже, наведений статистичний розподіл вибірки буде двомодaльним. Me* = 6,5, оскільки варіанта х = 6,5 поділяє варіаційний ряд 2,5; 4,5; 6,5; 8,5; 10,5 на дві частини: 2,5; 4,5 і 8,5; 10,5, які мають однакову кількість варіант.

практичне заняття 13. двовимірна дискретна випадкова величина - student2.ru

Наши рекомендации