Дифференциалдық теңдеулер 1 страница

Математикалық анализ

A

Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru болса, Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru ді табыңдар.

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) 0;

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru ;

D) 0,5;

E) -1.

A

Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru болса , Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru ді табыңдар.

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) 0;

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru ;

D) 0,5;

E) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

E

Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru болса , Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru ді табыңдар.

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru ;

D) 0,5;

E) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

B

Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru функйиясының графигіндегінің абсцисс осімен қиылысу нүктені табыңдар.

А) (-1;0);

В) (2;0);

С) (1,0);

D) қиылысу жоқ

E) (0,0)

A

Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru функйиясының графигіндегінің ординат осімен қиылысу нүктені табыңдар.

А) (0,0)

В) (0,1)

С) қиылысу жоқ

D) (1,0)

E).(-1,0)

A

Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru функйиясының графигіндегінің абсцисс осімен қиылысу нүктені табыңдар.

А) (0,0)

В) (0,1)

С) қиылысу жоқ

D) (1,0)

E)(-1,0)

C

Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru функйиясының графигіндегінің ординат осімен қиылысу нүктені табыңдар.

А) (6;0);

В) (-6;0);

С) (0,6);

D) қиылысу жоқ

E) (0,-6)

E

Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru функйиясының графигіндегінің ординат осімен қиылысу нүктені табыңдар.

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) (1,0);

D) қиылысу жоқ

E) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D

Функцияның анықталу облысын табындар Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru ;

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru ;

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

E) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

B

Функцияның анықталу облысын табындар Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru ;

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru , Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

E) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

C

Функцияның анықталу облысын табындар Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru ;

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru , Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru , Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

E) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

$$$ 12A

Функцияның анықталу облысын табындар Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru ;

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru , Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru ,

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

E) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

$$$ 13B

Функцияның анықталу облысын табындар Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru ;

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru ,

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

E) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

$$$ 14D

Функцияның анықталу облысын табындар Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru ;

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru ,

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

E) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

$$$ 15C

Функцияның анықталу облысын табындар Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru ;

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С), Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

E) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

$$$ 16A

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) 1

$$$ 17 D

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) 0

В) 3

С) 1

D) ¥

Е) 4

$$$ 18 B

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) 0

С) 3

D) ¥

Е) 1

$$$ 19B

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) 4

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) 0

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

$$$ 20A

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) 0

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

$$$ 21B

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) 4

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) 0

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

$$$ 22C

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) 4

В) -3

С) 3

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

$$$ 23E

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) 4

В) -3

С) 3

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

$$$ 24D

Вычислить предел Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) 4

В) -3

С) 3

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

$$$ 25A

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) 5

В) -3

С) -5

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

$$$ 26 C

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) 1.5

В) 3

С) 0

D) ¥

Е) 1

$$$ 27A

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) 0

В) 3

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D) ¥

Е) 1

$$$ 28E

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) 1.5

В) 3

С) -1

D) ¥

Е) 0

$$$ 29 D

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) -1

С) 0

D) ¥

Е) 1

$$$ 30B

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) 0

D) -2

Е) 1

$$$ 31E

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) -1

С) 0

D) 3

Е) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

$$$ 32E

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) 4

В) -3

С) 3

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

$$$ 33A

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) -1

С) 0

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) 1

$$$ 34 B

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) 0

D) ¥

Е) 1

$$$ 35 B

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) 0

D) ¥

Е) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

$$$ 36C

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D) ¥

Е) -1

$$$ 37 A

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) -1

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) 0

D) ¥

Е) 1

$$$ 38 E

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) 2

В) -1

С) -3

D) 0

Е) ¥

$$$ 39 B

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) 1

В) 0

С) ¥

D) -1

Е) 1

$$$ 40 D

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) 0

В) 4

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) 1

$$$ 41 A

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) 4

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) 1

$$$ 42 C

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) 0

В) 4

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

$$$ 43 D

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) 0

В) 4

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

$$$ 44 C

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) 0

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D) 4

Е) 1

$$$ 45C

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) 0

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) 2

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) 1

$$$ 46E

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) 5.5

В) -2

С) 0

D) 2

Е) -1

$$$ 47A

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D) 2

Е) 0

$$$ 48D

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) 1

В) -1

С) -2

D) 2

Е) 0

$$$ 49A

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) -4

В) -2

С) 4

D) 2

Е) 0

$$$ 50C

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) -4

В) -2

С) 4

D) 2

Е) 0

$$$ 51B

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) -4

В) -6

С) 6

D) 2

Е) 0

$$$ 52A

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) 3

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D) -3

Е) 1

$$$ 53C

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .

А) -3

В) е3

С) е-3

D) е

Е) 1

$$$ 54D

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) 1

С) е

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) ¥

$$$ 55C

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) 1

В) е

С) е-2

D) -3

Е) 0

$$$ 56E

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) 1

В) 0

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D) е

Е) е-1

$$$ 57D

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) е

В) 0

С) 1

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) е3

$$$ 58D

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

$$$ 59 A

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) 1

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

$$$ 60C

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

$$$ 61A

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) 0

$$$ 62A

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) 0

$$$ 63E

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

$$$ 64 B

Есепте: Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

A) 6

B) 0,6

C) 1

D) 2

E) –1

$$$ 65 B

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

A) 1

B) 5

C) 0,5

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

E) –1

B

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

A) 1

B) 0,2

C) 5

D) –1

E) 0

D

Есепте Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

A) –1

B) 0

C) 1

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

E) 0,6

A

Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru .функциясыныңүзіліснүктесінтабыңдар.

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) функция үздіксіз

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) х=1

D

Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru . функциясының үзіліс нүктесін табыңдар.

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) функция үздіксіз

D) x=3

Е) х=1

$$$ 70E

Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru . функциясының үзіліс нүктесін табыңдар.

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) функция үздіксіз

D) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

Е) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

$$$ 71C

Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru . функциясының үзіліс нүктесін табыңдар.

А) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

В) Дифференциалдық теңдеулер 1 страница - student2.ru

С) функция үздіксіз

Наши рекомендации