Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями:

Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями:

1) Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru ;

2) Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru (коло);

3) Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru (еліпс);

4) Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru (циклоїда);

5) Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru (астроїда);

6) Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru (гвинтова лінія);

7) Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru (гіпербола).

Поверхні

Циліндричні поверхні

Означення. Циліндричною називається поверхня, утворена прямими, – твірними, паралельними заданій прямій Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru , які перетинають дану криву лінію Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru – напрямну (див. рис. 45).

Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru

Рис. 45.

У загальному випадку рівняння циліндричної поверхні (скорочено ц.п. )записується Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru .

В окремих випадках, коли твірні ц.п. паралельні одній з координатних осей, то тоді рівняння ц.п. містить тільки дві змінні. Причому , твірні ц.п. паралельні тій координатній осі, змінна якої в

рівнянні відсутня:
Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru – ц.п. з твірними Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru ;

Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru – ц.п. з твірними Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru ;

Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru – ц.п. з твірними Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru ;

Приклади.

Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru

Рис. 46. Рис. 47.

Задачі для самостійного розв’язання

Побудуйте циліндричні поверхні:

1) Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru ; 2) Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru ; 3) Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru ;

4) Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru ; 5) Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru ; 6) Задачі для самостійного розв’язання. Побудувати лінії, задані параметричними рівняннями: - student2.ru .

Наши рекомендации