Тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница

Питання для самоперевірки знань, умінь

1. Що називається границею функції в точці?

2. Як пов’язані границя і неперервність функції та її границя?

3. Визначні границі.

4. Як розкрити невизначеності тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru ; тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru ?

Висновок__________________________________________________

Перевірив викладач ___________ Оцінка___________ Дата ___________

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

ТЕМА 5. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

Тема.Обчислення похідних функцій. Обчислення похідних складених функцій

Мета роботи: навчитись обчислювати похідні функцій, похідні складених функцій.

Наочне забезпечення та обладнання:

1. Інструкційні картки;

2. Приклади задач;

3. Роздаткові матеріали: опорні конспекти “Основні формули диференціювання”, варіанти завдань.

4. Обчислювальні засоби: калькулятор.

тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru

Теоретичні відомості про правила диференціювання

Нехай U та V – диференційовані функції, С-стала, тоді:

1. тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru

2. тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru

3. тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru

4. тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru

Якщо тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru - складена функція, то тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru

Основні формули диференціювання.

1. тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru 9. тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru

2. тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru 10. тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru

3. тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru 11. тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru

4. тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru 12. тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru

5. тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru 13. тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru

6. тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru 14. тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru

7. тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru

8. тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru

Задача №1. Знайти похідні функцій:

a) тема 3. вступ до математичного аналізу 2 страница - student2.ru

Наши рекомендации