Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині

Розглянемо на координатній площині Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru пряму, задану загальним рівнянням

Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru

і точку Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru поза цією прямою.

Рівняння у відповідній тривимірній системі координат Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru визначає площину, паралельну до осі Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru з нормальним вектором Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru . (Рис. 38.1).

Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru

Рис. 38.1

Проведемо Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru - перпедикуляр до прямої. Тоді Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru - це відстань як до прямої у системі Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru , так і до площини у системі Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru . Тоді за формулою після покладення Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru , знаходимо Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru

Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru

Обчислення кута між прямими на координатній площині здійснюється в залежності від того, якими рівняннями вони задані. При задаванні прямих загальним рівнянням Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru кут між прямими визначається як кут Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru між їх нормальними векторами Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru і Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru і обчислюється за формулою аналогічно до :

Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru

У випадку завдання прямих канонічними рівняннями

Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru

кут між прямими визначається як кут Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru між їх напрямними векторами Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru і Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru і обчислюється згідно формули :

Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru

Розглянемо випадок, коли прямі задано рівняннями з кутовим коефіціентами:

Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru

Нехай Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru і Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru кути, утворені цими прямими з додатним напрямком осі Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru (Рис. 38.2):

Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru

Рис. 38.2

Тоді за властивостю зовнішнього кута трикутника Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru , або Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru .

Тоді Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru , або оскільки Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru , Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru

Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru

Оскільки паралельні прямі нахилені до осі Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru під однаковим кутом, то умовою паралельності прямих є рівність

Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru

Якщо прямі перпендикулярні, то Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru і тангенс кута Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru є нескінченно великою величиною. Тому умова перпендикулярності цих прямих має вигляд:

Обчислення відстані від точки до прямої і кута між двома прямими на координатній площині - student2.ru

Наши рекомендации