Функцияның туындысын табыңыз. 1 страница

C) 2

D) 0

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

52. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru вектордың модулiн табыңыз..

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) 0

E) 1

53. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru вектордың модулiн табыңыз.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) 0

E) 1

54. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru нүктелерінің арақашықтығын табыңыз.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) 0

C) 1

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

55. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru нүктелерінің арақашықтығын табыңыз.

A) 5

B) 0

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) 1

56. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru нүктелерінің арақашықтығын табыңыз.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) 0

D) 1

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

57. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru нүктелерінің арақашықтығын табыңыз.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) 29

C) 0

D) 1

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

58. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru мен функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторлардың скалярлық көбейтіндісін табыңыз.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

59. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторлардың скаляр көбейтiндiсiн табыңыз.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) 6

D) 4

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

60. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторлардың скаляр көбейтiндiсiн табыңыз.

A) 16

B) 10

C) 5

D) 6

E)43

61. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторлардың скаляр көбейтiндiсiн табыңыз.

A) 25

B) 52

C) 32

D) 44

E) 1

62. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru мен функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторларының векторлық көбейтiндiсі:

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

63. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru нүктелерінің арақашықтығын табыңыз.

A) 5

B) 0

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) 1

64. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru нүктелерінің арақашықтығын табыңыз.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) 0

D) 1

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

65. Егер функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru және функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru болса, екі вектордың арасындағы бұрыштың косинусын функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru табыңыз.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) 1

66. Екi вектордың арасындағы бұрыштың косинусын табыңыз функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru .

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

67. Векторлардың аралас көбейтіндісін табыңыз: функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru :

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

68. Егер функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru , функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru болса функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru есептеңіз.

A) 0

B) 2

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) 1

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

69. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru үш вектордың аралас көбейтiндiсiн табыңыз.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) 2

D) 1

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

70. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru және функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторлары берiлген. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru - ны табыңыз.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

71. Екi вектордың арасындағы бұрыштың косинусын табыңыз функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru .

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

72. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru және функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru -нің кандай мәндерiнде функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru жєне функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторлары коллинеарлы?

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru ; функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru ; функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru ; функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru ; функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru ; функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

73. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru түзуiнiң бағыттауыш векторын табыңыз.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

74. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru жєне функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторларының перпендикулярлық шартын көрсетіңіз.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

75. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru және функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторлары коллинеар болатындай функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru мен функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru -ның мәндерін табыңыздар.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

76. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru және функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторлары коллиниар болатындай функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru мен функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru -ның мәндерін табыңыздар.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

77. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru , функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru , функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторларынан құрылған пирамида көлемiн табыңыз.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) 6

C) 1

D) 0

E) 3

78. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru түзуiнiң бағыттауыш векторын табыңыз.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

79. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru жєне функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторларының перпендикулярлық шартын көрсетіңіз.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

80. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru -ның қандай мәнінде функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru және функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторлары перпендикуляр болады?

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

81. Коллинеарлы векторлар дегенiмiз...

A) бiр немесе параллель түзулерде жататын векторлар

B) бағыты мен ұзындықтары бiрдей векторлар

C) бiр жазықтықта жататын векторлар

D) сызықтық тәуелсiз векторлар

E) бiрлiк векторлар.

82. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru және функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторлары арасындағы бұрыш

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru .

83. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторларынан құралған пирамида көлемі.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

84. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru модулын табыңыз.

A) 5

B) 4

C)-5

D) 6

E) 1

85. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторларынан құралған пирамида көлемін табыңыз.

A) 2

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

86. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru және функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторларының скалярлық көбейтiндiсiн табыңыз.

A) 9

B) 21

C) 20

D) 23

E)–21

87. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru және функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторлары берілген. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru - ны табыңыз.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

88. Егер функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru және олардың арасындағы бұрыш функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru болса, функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru және функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторларынан құралған параллелограмм ауданын табыңыз,

A) 20

B) 10

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) 25

89. Егер функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru және функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru олардың арасындағы бұрыш функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru болса, онда осы вектордың скалярлық көбейтіндісін есептеңіз.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

90. Егер функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru болса, онда осы вектордың скалярлық көбейтіндісін есептеңіз.

A) 20

B) 0

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) 40

91. Егер функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru олардың арасындағы бұрыш функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru болса онда осы

вектордың векторлық көбейтіндісін есептеңіз.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

92. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru және функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru -нің қандай мәндерінде мына векторлар коллинеар болады. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru және функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru ; функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru ; функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru ; функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru ; функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru ; функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

93. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru және функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторлары берілген. функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru - ны табыңыз.

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

94. Егер функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru және олардың арасындағы бұрыш функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru болса, функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru және функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru векторларынан құралған параллелограмм ауданын табыңыз,

A) 20

B) 10

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) 25

95. Векторлардың скалярлық көбейтіндісі

A) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

B) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

C) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

D) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

E) функцияның туындысын табыңыз. 1 страница - student2.ru

Наши рекомендации