Модуль 2 Предмет Електротехніка

Завдання #1

Запитання:

На снові якого закону складають баланс потужностей?

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) На законі збереження енергії

Завдання #2

Запитання:

Для чого призначений баланс потужностей?

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Для встановлення факту правильності попереднього аналізу електричного кола

Завдання #3

Запитання:

В яких одиницях вимірюють частоту синусоїдної леектричної величини визначається частота.

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:

1) Гц

2) с-1

Завдання #4

Запитання:

Вкажіть величину частоти змінної синусоїдної напргуи, що використовується в електроенергетиці України.

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

2) 50 с-1

Завдання #5

Запитання:

Що означає кожне позначення у виразі синусоїдної напруги Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru , (Зазначте вірні відповіді).

Виберіть декілька з 6 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru - миттєве значення напруги

2) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru - амплітудне (максимальне) значення напруги

4) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru - початкова фаза напруги

Завдання #6

Запитання:

Синусоїдальна електрична величина подана в аналітичній формі Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru . Вкажіть за допомогою якого виразу можна визначити уявну складову алгебраїчної форми комплексної амплітуди.

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #7

Запитання:

Синусоїдальна електрична величина подана в аналітичній формі Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru . Вкажіть за допомогою якого виразу можна визначити комплексну амплітуду в показниковій формі подання.

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #8

Запитання:

Як визначити кут зсуву фаз між синусоїдними напругою Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru та струмом Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru ?Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #9

Запитання:

Чому дорівнює кут зсуву фаз між напругою та струмом на резистивному елементі?

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #10

Запитання:

Вкажіть, яка з векторних діаграм напруги і струму характерна для резистивного навантаження.

Зображення:

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #11

Запитання:

Вкажіть, яка з часових діаграм напруги і струму характерна для резистивного навантаження.

Зображення:

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #12

Запитання:

Чому дорівнює кут зсуву фаз між напругою та струмом на індуктивному елементі?

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #13

Запитання:

Вкажіть, яка з векторних діаграм напруги та струму характерна для індуктивного навантаження.

Зображення:

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #14

Запитання:

Чому дорівнює опір індуктивного елемента?

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #15

Запитання:

В яких одиницях вимірюють опір індуктивного елемента?

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Ом

Завдання #16

Запитання:

Чому дорівнює кут зсуву фаз між напругою та струмом на ємнісному елементі?

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #17

Запитання:

Вкажіть, яка з векторних діаграм напруги та струму характерна для ємнісного навантаження.

Зображення:

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #18

Запитання:

В який одиницях вимірюють опір ємнісного елемента?

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Ом

Завдання #19

Запитання:

Для контура, заданого на рисунку виберіть можливі режими роботи

Зображення:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Виберіть декілька з 7 варіантів відповіді:

1) Активно індуктивний режим Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

2) Активно ємнісний режим Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

3) Режим резонансу напруг Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #20

Запитання:

Для заданого контура виберіть правильні вирази для визначення його повного комплексного опору

Зображення:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

2) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

3) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #21

Запитання:

Які потужності розрізняють у колах синусоїдного струму?

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:

1) Повну потужність

2) Активну потужність

3) Реактивну потужність

Завдання #22

Запитання:

В яких одиницях виміру визначають повну потужність?

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) ВА

Завдання #23

Запитання:

В яких одиницях визначають активну потужність?

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Вт

Завдання #24

Запитання:

В яких одиницях визначають реактивну потужність?

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) вар

Завдання #25

Запитання:

Який вираз призначений для визначення комплексного значення потужності?

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #26

Запитання:

Зазначте вирази, за допомогою яких можна визначити активну потужність?

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #27

Запитання:

Зазначте вирази, за допомогою яких можна визначити повну потужність?

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

2) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #28

Запитання:

Яка потужність в електротехнічних пристроях синусоїдального струму використовується для здійснення корисної роботи?

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Активна потужність

Завдання #29

Запитання:

Чому дорівнює кут зсуву фаз між напругою та струмом при активно-індуктивному навантажені?

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #30

Запитання:

Чому дорівнює кут зсуву фаз між напругою та струмом при активно-ємнісному навантажені?

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #31

Запитання:

Яка векторна діаграма характерна для заданої схеми при Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru ?

Зображення:

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #32

Запитання:

Яка векторна діаграма характерна для заданої схеми при Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru ?

Зображення:

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #33

Запитання:

Вкажіть, яким пунктом на векторній діаграмі показано вхідну напругу.

Зображення:

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:4

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #34

Запитання:

Вкажіть, яким пунктом на векторній діаграмі показано початкову фазу вхідного струму.

Зображення:

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:4

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #35

Запитання:

Яким чином із векторної діаграми, яка наведена на рисунку, можна визначити модуль комплексної напруги

Зображення:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

2) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #36

Запитання:

Знаючи вхідну напругу Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru і кут зсуву фаз між вхідними струмом та напругою Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru , зазначте вираз для визначення падіння напруги на активному елементі кола

Зображення:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #37

Запитання:

Знаючи вхідну напругу Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru і кут зсуву фаз між вхідними струмом та напругою Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru , зазначте вираз для визначення падіння напруги на реактивних елементах кола

Зображення:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

4) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #38

Запитання:

Які із наступних побудов називають трикутником опорів?

Зображення:

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #39

Запитання:

Які із наступних побудов називається трикутником потужностей?

Зображення:

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #40

Запитання:

Які із наступних векторних діаграм характерні для активно-індуктивного навантаження?

Зображення:

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #41

Запитання:

Вкажіть, яким пунктом на трикутникові опорів показано активний опір.

Зображення:

Виберіть один з 5 варіантів відповіді: 1 Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #42

Запитання:

Вкажіть яким пунктом на трикутникові опорів показано кут зсуву фаз між вхідними струмом та напругою.

Зображення:

Виберіть один з 5 варіантів відповіді: 5 Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #43

Запитання:

Яким чином за трикутником опорів, який наведений на рисунку можна визначити кут зсуву фаз між напругою та струмом?

Зображення:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #44

Запитання:

Зазначте вираз для визначення реактивного опору кола за значеннями модуля повного опору та кута зсуву фаз між напругою та струмом

Зображення:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #45

Запитання:

Зазначте, яким пунктом на трикутнику потужностей показано потужність, яка виділяється на ємнісному елементі.

Зображення:

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

3 Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #46

Запитання:

Зазначте вираз для визначення активної потужності кола за значеннями модуля повної потужності та кута зсуву фаз між напругою та струмом

Зображення:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #47

Запитання:

Виберіть повне та правильне визначення режиму резонансу напруг.

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Резонанс напруг - це явище у колах з послідовним з’єднанням індуктивного і ємнісного елементів, при якому вхідна напруга і струм знаходяться в фазі

Завдання #48

Запитання:

Вкажіть загальні умови виникнення режиму резонансу напруг.

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:

1) Послідовне з’єднання індуктивного і ємнісного елементів.

2) Реактивні опори індуктивного і ємнісного елементів за модулем рівні між собою.

3) Кут зсуву фаз між вхідними напругою та струмом дорівнює нулю

4) Вхідний струм максимальний

5) Напруги на індуктивному і ємнісному елементах рівні між собою

Завдання #49

Запитання:

Вкажіть загальні ознаки режиму резонансу напруг.

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:

1) Кут зсуву фаз між вхідними напругою та струмом дорівнює нулю

2) Вхідний струм максимальний

3) Напруга на індуктивному і ємнісному елементах рівні між собою

Завдання #50

Запитання:

Яка векторна діаграма характерна для режиму резонансу напруг?

Зображення:

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #51

Запитання:

Для заданого кола зазначте правильні вирази для визначення його комплексної провідності

Зображення:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

2) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

3) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #52

Запитання:

Яка векторна діаграма характерна для заданої схеми при Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru ?

Зображення:

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #53

Запитання:

Яка векторна діаграма характерна для заданої схеми із паралельним з'єднанням резистивного, індуктивного та ємнісного елементів при резонансі струмів?

Зображення:

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #54

Запитання:

Зазначте вираз для визначення активного струму за заданими значеннями модуля струму та кута зсуву фаз між напругою та струмом

Зображення:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #55

Запитання:

Виберіть повне та правильне визначення режиму резонансу струмів

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Резонанс струмів - це явище у колах з паралельним з’єднанням індуктивного і ємнісного елементів, при якому вхідна напруга і струм знаходяться в фазі

Завдання #56

Запитання:

Зазначте загальні умови виникнення режиму резонансу струмів

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:

1) Паралельне з’єднання індуктивного та ємнісного елементів.

2) Реактивні провідності індуктивного та ємнісного елементів рівні між собою.

Завдання #57

Запитання:

Зазначте загальні ознаки режиму резонансу струмів

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:

1) Вхідний струм мінімальний.

2) Струм в індуктивному і ємнісному елементах рівні між собою.

3) Кут зсуву фаз між вхідними струмом та напругою дорівнює нул

Завдання #58

Запитання:

Вкажіть номер векторної діаграми, яка характерна для роботи зазначеної схеми у режимі резонансу струмів?

Зображення:

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

Модуль 2 Предмет Електротехніка - student2.ru

Завдання #59

Запитання:

В якій формі подання комплексного числа виконуються дії додавання та віднімання?

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Алгебраїчній

Завдання #60

Запитання:

У якій формі подання комплексного числа виконуються дії множення, ділення?

Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Показниковій

Наши рекомендации