Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу.

       
  Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru   Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru
 

Контурлық токтар әдісі. Контурлық ток-алынған контурдың әр бөлігі үшін бірдей болатын есептеу шамасы. Есептеуді мына ретпен жүргізеді:а)тізбектің барлық тәуелсіз контурындағы контурлық токтардың бағытын бірдей етіп алады(сағат тілі бойынша немесе керісінше);б) контурдың айналу бағытын да сондай бағытпен белгілейді.Кирхгофтың екінші заңы бойынша контурдың әрқайсысына тәуелсіз теңдеулер құрылады. Бұл үшін әрбір контурда кездесетін бөліктердегі ЭҚК-імен контурлық токтардың теңдеу құрылып жатқан контурға қатыстығын қарастырады;в)алынған теңдеулер жүйесін шешіп, контурлық токтарды табады, ол арқылытармақтардағы негізгі токтарды есептейді. Контурлық токтар жәнеолардыайналым бағыттары сағат тілінің бағытымен алынған. 1231контуры үшін: Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru 1361контур үшін: Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru 3463контур үшін: Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru 4564контур үшін: Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru Тармақтардағы негізгі токтарды табу үшін мынаны ескеру керек, егер кез-келген тармақтан тек бір ғана контурлық ток өтсе, негізгі ток контурлық токтың өзіне тең, ал тармақтан бірнеше контурлық ток өтсе, онда негізгі ток осы контурлық токтардың алгебралық қосындысына тең. Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru

7.Түйіндік потенциалдар әдісімен токтарды анықтау. Кирхгофтың 1 заңына нергіжделген шартты түрде 1 түйіннің потенциалын 0-ге теңестіреміз. Сонда қалған отенциалдар үшін теңдеулер жүйесі келесі түрді қабылдайды. Негізгі потнециал «+» қалғаны «-» (Сурет лекцияда берілген) Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru - Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru - Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru Түйінен шықса «-» кірсе «+» Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru Кез келген әдіспен белгісіз Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru потециалдарын анықтаймыз. Сонда тармақтағы токтар Ом заңы бойынша анықталады.

8.Тұрақты ток электр тізбегін екі түйін әдісімен есептеу.Көп жағдайда екі түйіннен тұратын сұлбалар кездеседі. Мұндай сұлбаларда түйіндік әлеуеттер әдісінің жеке түрі екі түйін әдісімен есептеледі. Электр тізбегін есептеу үшін екі қолдану дегеніміз-ол екі түйін арасындағы кернеуді табу.Бұл екі түйін арасындағы Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru кернеуді табайық: Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru . Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru таңбалары жоғарыдағы түйіндік әлеуеттер әдісіндегідей қабылданады. Кернеу табылғаннан кейін, барлық тармақтардағы токты анықтаймыз: Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru

 
  Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru

9.Эквивалент генератор әдісі. Кез-келген активті екі полюсті ЭҚК көзінің ж/е кірістік кедергінің тізбектей жалғасуымен көрсетіле алады. Бұл ЭҚК-нің мәні активті екі полюстік қысқыштарына қатысты есептелетін бос жүріс кернеуіне тең болады. Кірістік кедергі активті екі полюстіктен ЭҚК-ді алып тастау жолымен алынған пассивті екі полюстіктің эквиваленттік кедергісіне тең болады.

Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru

10.Беттестіру әдісі бойынша токтарды есептеуКТӘ-бойынша тендеу жүйесіндегі(*)Е11,Е22,Е33, белгілі бір контурдағы барлық тармақтарының электр қозғаушы күштерініңалгебралық суммасы болып табылыды. Егер осы тендеулерде барлық контурлық электр қозғаушы күштердің, тармақ- тардың электр күштерінің алгебралық қосындысы ретінде көрсетсек,онда контурлық токтар әртармақтын электр қозғауыш күшінің әрекет етуінен пайда болатын,токтардың алгебралық қосындысы ретінде көрсетуге болады.Электр тізбегінің мұндай манызды қйасиеті беттестіру принцпі д.а.Мысал

Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru U’12= Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru (E2 =0) ; I’2 = Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru ; Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru = Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru (E1=0) ; Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru

Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru = Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru ; Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru = Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru ; Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru = Тұрақты ток тізбегін контурлық тоқтар әдісімен есептеу. - student2.ru

Яғни қандай да бір тармақтың тогын беттестіру әдісімен анықтау үшінсулбадагы электр қозғаушы күштерді кезек-кезек қалдырып қалған ЕҚК-терді 0-ге тенестіріп анықтаймыз,нәтижелері ток сол ЕҚК-нің кезек-кезек әрекет еткен кездегі токтардың алгебралық қосындысна тең болады.

Наши рекомендации