Експортування таблиць з Microsoft Access

Access має такі ж гнучкі можливості і для запису файлів у форматі, який відрізняється від власного. Для експортування таблиці або запиту Access необ-хідно виконати такі дії:

Ø В вікні бази даних вибрати таблицю (або запит), в якій зберігаються потрібні дані.

Ø Виконати команду Файл – Сохранить как/Экспорт.

Ø В діалоговому вікно Сохранение объекта, в якому слід вибрати опцію Во внешнем файлеі натиснути кнопку Оk.

Ø В списку Тип файла виберіть формат експортованого файла.

Ø В вікні Имя файла задайте ім’я файла.

Ø Натисніть кнопку Экспорт.

СУБД Access дозволяє експортувати дані в таких форматах:

· Текст з роздільниками (комами, знаками табуляції і т.п.).

· Текст фіксованої ширини (дані подаються в колонках).

· Microsoft Exel.

· Lotus 1-2-3.

· Paradox.

· Microsoft FoxPro.

· Microsoft Access.

· dBASE ІІІ, dBASE ІУ, dBASEУ.

· RTF (Rich Text Format).

· Файли, що підтримуються драйверами ODBC.

З А В Д А Н Н Я

1. Експортувати таблиці вашої бази даних в Microsoft Excel 97-2003 (Експорт.xls).

5. Завантажити книгу Експорт.xls до середовища Excel та переглянути її.

Домашнє завдання, підготуватися до тематичної атестації:

Контрольні запитання:

1. Опишіть процес створення таблиці.

2. Що таке база даних?

3. Яке призначення програми Access?

4. З чого складається база даних?

5. Що таке запис?

6. Наведіть приклади баз даних.

7. Як створити базу даних?

8. Що таке структура таблиці бази даних?

9. Які об'єкти може містити файл бази даних?

10. Що таке поле?

11. Які є типи полів?

12. Як створити структуру бази даних?

13. Що означає модифікувати структури бази даних?

14. Як ввести дані у базу даних?

15. Як сховати чи показати стовпці в таблиці?

16. Для чого призначені майстри бази даних?

17. Як вставити нове поле в структуру?

18. Як вилучити запис з таблиці?

19. Як упорядкувати записи?

20. Яке призначення конструктора таблиці?

21. Як вилучити поле зі структури таблиці?

22. Як ввести в таблицю новий запис?

23. Які види сортування Вам відомі?

24. Як змінити назву поля в таблиці?

25. Як збільшити шрифт під час введення даних у БД?

26. Наведіть приклади значень числового і грошового полів.

27. Яким способом задають тип поля?

28. Яка різниця між назвою файлу БД і назвою таблиці цієї БД?

29. Зі скількох таблиць може складатися база даних?

30. Яка різниця між записом і полем?

31. Типи та властивості полів.

32. Вкажіть способи створення первинного ключа.

33. Що таке структура таблиці?

34. Що таке ключове поле? Для чого його використовують?

35. Як можна змінити ширину стовпців чи висоту рядків таблиці?

36. Як можна змінити параметри шрифту однієї таблиці БД?

37. Як можна заховати непотрібні поля?

38. Чи можна зафіксувати певні поля таблиці? Як?

39. Яким чином можна переміщатись по таблиці?

40. Чи можна роздрукувати таблицю? Яким чином?

41. Коли доцільно використовувати СУБД?

42. Якими способами можна створити таблицю?

43. Які вимоги повинно задовольняти ім’я поля?

44. Яке призначення баз даних?

45. Як у базі даних відшукати потрібні записи?

46. Яке призначення фільтрів?

47. Для чого призначена команда Застосувати фільтр?

48. Які є типи запитів?

49. Як створити запит?

50. Як виконати пошук по текстовому полю?

51. Чи можна з відфільтрованих записів створити нову таблицю?

52. Що таке запит?

53. Яка різниця між використанням фільтра і запиту?

54. Яке призначення команди Відмінити фільтр?

55. Що таке простий запит на вибірку?

56. Яке призначення конструктора запитів?

57. Як створити нову таблицю за допомогою запитів?

58. Як побудувати умову зі сполучником "або" у запиті?

59. Що таке запит на доповнення?

60. Які є способи створення запитів?

61. Як додати таблицю у вікно конструктора запитів?

62. Як перемістити поля з таблиці в запит?

63. Як упорядкувати записи, використовуючи запит?

64. Як змінити тип запиту?

65. Як побудувати умові, зі сполучником "і" у запиті?

66. Що таке запит з параметром?

67. Як модифікувати запит?

68. Як скопіювати частину структури таблиці у нову таблицю?

69. Як створити таблицю з обчислювальним полем?

70. Як відшукати і вилучити з таблиці записи, що повторюються?

71. Опишіть умову для відшукання записів про студентів, які народили­ся між 1 квітня і ЗО травня.

72. Опишіть умову відшукання записів про студентів, номери телефонів яких починаються на 69.

73. Опишіть умову вибірки записів про студентів, які живуть на вулиці Науковій.

74. Опишіть умову вибірки записів про студентів, прізвища яких починаються на букву "С".

75. Опишіть умову вибірки записів про студентів, які живуть на вулиці Науковій або Садовій.

76. Опишіть умову вибірки записів про студентів, які мають з усіх предметів ''4'' або "б".

77. Як обчислити середню оцінку з математики всієї групи?

78. Як обчислити середні оцінки з усіх предметів усієї групи?

79. Що таке реляційні таблиці?

80. Як налаштовувати реляційні зв'язки?

81. Яке призначення ключового поля?

82. Як додати дві таблиці в конструктор запиту?

83. Як зв'язати два поля у двох таблицях?

84. Яке призначення звітів?

85. Які є способи утворення звітів?

86. З яких частин складається звіт?

87. Що таке реляційний запит? .

88. Якою командою задають реляційні зв'язки?

89. Як зліквідувати зв'язок таблиць?

90. Який спосіб утворення звітів є оптимальним для початківців?

91. Для чого призначений верхній колонтитул?

92. Як вибрати об'єкт у полі конструктора звіту?

93. Як змінити шрифт тексту всередині об'єкта?

94. Що таке групування записів у звіті?

95. Чому не варто групувати записи по полю лічильника?

96. Що таке реляційний звіт?

97. У чому полягає комбінований спосіб створення звіту?

98. Як перемістити об'єкт на сторінці в режимі конструктора звіту?

99. Як розмалювати частини звіту різними кольорами?

100. Що таке реляційна форма?

101. Для чого записи у звіті групують?

102. Наведіть ознаки, за якими можна групувати записи у звітах.

103. Як перемкнути режим конструктора і перегляду взірця звіту?

104. Для чого призначений Попередній огляд?

105. Що таке книжкова й альбомна орієнтація сторінки звіту?

106. Чи знаєте ви, що в нижньому колонтитулі можна помістити будь-яку обчислювальну функцію бази даних?

107. Яка різниця між таблицею і звітом?

108. Яка різниця між об'єктом Прізвище у верхньому колонтитулі та об’єктом Прізвище в області даних?

109. Чи можна редагувати дані у звіті?

110. Чи можнa редагувати підписи полів у звіті?

111. У якій частині звіту можна поставити свій підпис як виконавця звіту?

112. Як змінити структуру звіту?

113. Конструктор звіту має панель елементів майже таку, як і конструктор

114. Форм. Як нарисувати прямокутник навколо рейтингової суми?

115. Яка різниця між формою і звітом?

116. Який вигляд має форма?

117. Яке призначення форм?

118. Які є способи відображення даних з БД для візуального огляду?

119. З чого складається форма?

120. Що таке обчислювальний елемент керування?

121. Які є способи створення форми?

122. Форма — це файл з даними чи спосіб відображення даних?

123. Яке призначення конструктора форм?

124. Що таке елемент керування?

125. Які дані наводять у вигляді форми?

126. Які переваги таблиць над формами?

127. Які дані можна розмістити у формі?

128. Які переваги використання майстра форм над конструктором?

129. Як вставити заголовок у форму?

130. Як виконати обчислення в формах?

131. Як нарисувати у формі прямокутник?

132. Як підписати форму деяким текстом?

133. Які є стилі форм?

134. Що таке комбінований спосіб створення форми?

135. Які перевагу форм над таблицями?

136. Як переміщати об'єкти по полю конструктора форми?

137. Як вставити кнопку у форму?

138. Як створити форму?

139. Як змінити розміри складових форми?

140. Як можна гортати форми?

141. Для чого у форму вставляють кнопки та інші елементи керування?

142. Як ввести будь-який текст у форму?

143. Як вилучити запис у формі? Чи буде він вилучений з бази даних?

144. Як приписати створюваній кнопці конкретну дію?

145. Як створити форму з закладками?

146. Як у форму вставити свою фотографію?

147. Що спільного між таблицями і формами?

148. Як видрукувати форму? Як вставити новий запис у форму?

149. Як ввести дані у форму?

150. Як редагувати дані у формі?

151. В чому полягає різниця між меню в режимі кнопкової форми та звичайним меню?

152. Яким чином можна створити кнопкову форму?

153. Процедура створення меню.

154. Захист бази даних

155. Експорт та імпорт даних

Наши рекомендации