Сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз: E)64 G)128/2 H)192/3

Сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз: y=4x, x=2, y=0A) 8 B)16/2 E)24/3

Сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз: y=5x, x=2, y=0:A) 10G)40/4 H)30/3

Сызықтарымен шектелген фигураның ауданын табу керек: E)12\3F)4

Тақ функция:А) f(x) =4x7B) f(x) = x3

Тақ функция:B) D) E)

-те у = 2х4-х+1 функциясының ең үлкен мәнін табыңдарВ)320/2С)480/3Е)160

Теңдеуді шешіңіз: .:C) D) G)

Төбелері А(3; -3 ; 1), (5; -2; 3) және С(3; -1; 3) болатын үшбұрыштың ауданы жататын аралық: D) Е)

Тікелей интегралдау арқылы табылатын интегралC) E)

Тікелей интегралдау арқылы табылатын интеграл: C) +1) dx

түзуі:B) өсінен 3-ке тең кесінді қиядыG) (0;3) нүктесі арқылы өтеді

у х3 = у2 дифференциалдық теңдеуінің реті тең: В) 1 С) 30 Е)

у = 2х – 3 және у = 2х + 10 түзулері:D) бірдей бұрыштық коэффициентке ие F) 0о бұрыш жасайды G) параллель

у = 2х – 3 және у = - түзулеріА) перпендикулярВ) әртүрлі бұрыштық коэффициентке иеС) 900 бұрыш жасайды

у = 5х3 – 2х2 +3х + 4 функциясының х0 = 1 нүктесіндегі туындысын табыңдарВ) 14С)

у = -х түзуі: В) (0,0) нүктесі арқылы өтеді

у = х2 – 11х +28 функциясының кесіндісінде ең үлкен мәнін табыңдар: Е)0 G)0/8

у = х4 -2х2 + 3 функциясының кесіндісіндегі ең үлкен мәнін табыңдарА)11 В)22/2 С)33/3

у= функциясының туындысының нүктесіндегі мәнін табыңдар:В)6E)12/2F)18/3

у= функциясының туындысының х=1нүктесіндегі мәнін табыңдарА)0,5

у=-3 түзуі:A) 0x өсімен бұрыш жасайдыB) 0x өсімен бұрыш жасайды C) 0x өсіне паралель D) (0;-3) нүктесі E) 0y өсінен -3-ке тең кесінді қияды

у=3х2, х=0, х=4, у=0A)128/2C)64E)192/3

у=-х түзуі:D) к=-1 бұрыштық коэффициентке иеE) өсімен 1350 бұрыш жасайды

у2 = 4х параболасы үшін:D) фокусы (1;0)F) директриса теңдеуі х = -1

y= функциясы үшін: С) – анықталу облысы; Ғ) х=-3 – үзіліс нүктесі

универсал алмастыруын қолдану арқылы табылатын интеграл:А) В) С)

Үшінші ретті дифференциалдық теңдеу: D) у = 2 – cosx у Е) у = sin9x

Ұяшықта 12 шар бар, оның 3 - уі ақ, 4 - уі қаражәне 5 –у і қызыл. Кездейсоқ алынған шардың қара болу ықтималдығын табыңыз.A)1/3E) G)

Ұяшықта 15 шар бар. Оның 5 ақ, 10 қара шар. Екі шар алынды. Алынған шардың көк түсті болу ықтималдығын табыңдар.C) E)0F)

Ұяшықта 3 қызыл шар бар. Кездейсоқ алынған шардың ақ болу ықтималдығын табыңыз.A)0 C)0/3 F)0/4

Ұяшықта 6 шар бар, оның 3 - уі қызыл, 2 - уі көк және 1 - уі ақ. Кездейсоқ алынған шардың қызыл болу ықтималдығын табыңыз. :A)0,5D)1/2F)5/10

Функция у = : В) х ≠ ±2 – анықталу облысы С) х = 2 – үзіліс нүктесі

Функцияның туындысын табыңыз. :A) D) F)

Функцияның туындысын табыңыз. :A) D) F)

функциясы берілген. z’y-тіңA(1;1) нүктесіндегі мән: A) B) 3 C) ½ D) E)2 F) 4

функциясы берілген. А(-1;1) нүктесіндегі - ты есептеңіз:A)1C) F)

функциясы берілген. А(1;1) нүктесіндегі - ты есептеңіз:B)2C) E)

функциясы берілген. А(1;1) нүктесіндегі - ты есептеңіз: A)2 B) E)

функциясы берілген. А(-1;1) нүктесіндегі - ты есептеңіз:A)1 C) F)

функциясы берілген. А(1;1) нүктесіндегі - ты есептеңіз:B)2 C) E)

функциясы берілген. А(-1;2) нүктесіндегі - ты есептеңіз: A)-2 C)- F)-

f(x, y) = функциясы үшін fy’ (1; 0) нүктесіндегі дербес туындысының мәні: А) ( )-2 102 G) 10

функциясы үшін дербес туындысы: А) 2В) нақты сан

функциясы үшін дербес туындысы: А) 6

функциясы үшін дербес туындысы:А) оң санВ) бүтін санС) 4

функциясын экстремумге зерттеу үшін мыналар қажет :A)кризистік нуктелерB) C)

функциясының нүктесіндегі мәнін табу керек: А) -10

Z = x2 + xy + y2 -2x функциясының А(-1; 1) нүктесіндегі Zy’-нің мәні: А) 2ln B) 2

Наши рекомендации