Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині

Припустимо, що необхідно додати два струми ( Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru і Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru ) однакової частоти. Сума їх дає деякий струм з тією ж частотою:

  Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru    
  Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru    
  Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru    

Необхідно знайти амплітуду Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru і початкову фазу Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru струму Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru . З цією ціллю струм Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru зобразимо на комплексній площині (рис. 25.1) вектором Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru а струм Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru – вектором Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru Геометрична сума векторів Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru і Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru дає комплексну амплітуду сумарного струму Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru Амплітуда струму Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru знаходиться за довжиною сумарного вектора, а початкова фаза Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru – кутом, утвореним цим вектором і віссю +1.

Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru

Рис. 25.1

Для знаходження різниці двох струмів (е.р.с., напруги) необхідно навколо початку координат провезти не додавання, а віднімання відповідних векторів.

Звернемо увагу на те, що якби вектори Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru і Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru стали обертатися довкола початку координат з кутовою швидкістю Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru то взаємне розташування векторів по відношенню одне до одного залишилось би без змін.

Векторна діаграма

Векторною діаграмою називається сукупність векторів на комплексній площині, що зображують синусоїдально змінні функції часу однієї і тієї ж частоти і побудовані з дотриманням правильної орієнтації їх одна відносно іншої по фазі. Приклад векторної діаграми даний на рис. 26.1.

Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru

Рис. 26.1

Миттєва потужність в колах синусоїдного струму

Протікання синусоїдальних струмів по ділянках електричного кола супроводжується споживанням енергії від джерел. Швидкість надходження енергії характеризується потужністю. Під миттєвим значенням потужності, або під миттєвою потужністю, розуміють добуток миттєвого значення напруги Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru на ділянці кола на миттєве значення струму Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru , що протікає по цій ділянці:

  Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru (27.1)  

де Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru – функція часу.

Резистор в колі синусоїдного струму.

На рис. 28.1, а зображено активний опір Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru по якому протікає струм Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru За законом Ома, напруга

  Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru    

або

  Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru (28.1)  

де Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru

Комплекс струму Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru і співпадаючий з ним по фазі комплекс напруги Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru показані на векторній діаграмі рис. 28.1, б.

На рис. 28.1, в дані криві миттєвих значень струму Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru , напруги Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru і потужності

  Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru    

Миттєва потужність має постійну складову Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru і складову Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru яка змінюється з частотою Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru Спожита від джерела живлення за час Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru енергія рівна Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru

Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru

Рис. 28.1

Індуктивна котушка в колі синусоїдного струму

Практично будь-яка обмотка (котушка) володіє деякою індуктивністю Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru і активним опором Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru . На схемі котушку можна представити у вигляді послідовного з’єднання індуктивності Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru і активного опору Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru .

Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru

Рис. 29.1

Виділимо із схеми одну індуктивність Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru (без активного опору) – рис. 29.1, а. Якщо через Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru протікає струм Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru тоді в котушці наводиться е.р.с. самоіндукції

  Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru    

Додатній напрям відліку для е.р.с. Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru на рис. 29.1, а позначено стрілкою, яка співпадає з додатнім напрямом відліку струму Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru

Знайдемо різницю потенціалів між точками а і b.

При переміщенні від точки b до точки а йдемо на зустріч е.р.с. Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru , тому Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru Відповідно, Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru

Додатній напрям напруги Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru співпадає з додатнім напрямом струму.

В подальшому індекси а і b коло напруги на індуктивності (спад напруги на індуктивності) ставити не будемо:

  Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru   (29.1)

Відповідно

  Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru   (29.2)
  Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru    

Добуток Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru позначається Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru і називається індуктивним опором:

  Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru   (29.3)

його розмірність Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru

Таким чином, індуктивність створює змінному струму опір, модуль якого Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru прямо пропорційний частоті. Крім того, напруга на індуктивності випереджає струм по фазі на 90° – на рис. 29.1, б вектор напруги Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru випереджає вектор струму Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru на 90°. Комплекс е.р.с. самоіндукції Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru знаходиться в протифазі з комплексом напруги Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru .

Графік миттєвих значень Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru зображені на рис. 29.1, в.

Миттєва потужність

  Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru   (29.4)

Проходить через нульове значення, коли через нуль проходить або Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru або Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru За першу чверть періоду, коли Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru і Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru додаткові, Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru також додаткова. Площа, що обмежена кривою Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru і віссю абсцис за цей час, являє собою енергію, яка взята від джерела живлення на створення енергії магнітного поля в індуктивності. В другій четверті періоду, коли струм у колі зменшується від максимуму до нуля, енергія магнітного поля віддає назад джерелу живлення, при цьому миттєва потужність від’ємна. За третю чверть періоду в джерела живлення забирається енергія, за четверту віддається і так далі, тобто енергія періодично то забирається індуктивністю від джерела, то віддається йому назад.

Реальна індуктивна котушка крім індуктивності Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru володіє і активним опором Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru (рис. 29.1, г). Тому спад напруги на реальній індуктивній котушці рівний сумі напруг на Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru і на Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru (рис. 29.1, д). Як видно з цього рисунку, кут між напругою Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru на котушці і струмом Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru рівний Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru причому Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru де Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru – добротність реальної котушки. Чим більше Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru , тим менший кут Додавання і віднімання синусоїдних функцій часу на комплексній площині - student2.ru


Наши рекомендации