Класифікація функцій одного аргументу

1. Ціла раціональна функція або многочлен.

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru –ціле, Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru сталі (дії, за допомогою яких формується многочлен: додавання, віднімання, множення, піднесення до цілого додатнього степеня).

2. Дробова-раціональна функція

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru .

(крім перелічених чотирьох дій при формуванні Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru , використовується дія ділення)

1.+ 2. Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru раціональні функції.

3. Ірраціональна функція (при її формуванні до перелічених дій додається дія добування кореня).

Наприклад, Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru .

(1.+ 2.) + 3. Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru явні алгебраїчні функції.

4. Трансцендентні функції – усякі неалгебраїчні функції.

Найпростіші (елементарні) трансцендентні функції:

а) показникова Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

б) логарифмічна Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

в) тригонометричні Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

г) обернені тригонометричні функції Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru .

Функції алгебраїчні, елементарні трансцендентні і їх комбінації називаються елементарні функції.

Поняття зложеної (складеної) функції.

Нехай Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru , а аргумент Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru у свою чергу є деяка функція від Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru . Тоді, зрештою, Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru буде функцією від Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru , яка називається зложеною функцією, або складеною, або функцією від функції.

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru .

Приклади: Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru – проміжний аргумент. Зложену функцію можна утворити не тільки з 2-х функцій:

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru ,

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru і Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru – проміжні аргументи.

Границя функції

Поняття границі функції – одне з найважливіших у вищій математиці.

Нехай на деякій множині Χ визначена функція Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru .

Означення. Число А називається границею функції Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru при Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru (або у точці Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru ), якщо для будь-якого ε > 0 можна знайти таке число Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru > 0, що при всіх Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru , які задовольняють нерівність

0 < Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru < Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru ,

виконується нерівність

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru < Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru .

Приклад 1. Покажемо, що функція Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru має в точці Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru 0 границю, яка дорівнює 1.

Щоб це довести, ми повинні згідно з означенням для довільного ε > 0 вказати таке δ > 0, при якому із нерівності Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru < δ випливала б нерівність

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru < ε.

Розглянемо Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru < Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru , оскільки Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru <1.

Отже, оскільки Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru < δ, то Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru буде менше, ніж будь-яке ε > 0, досить δ взяти меншим, ніж ε: 0 < δ < ε.

Таким чином нерівність

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru < Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

виконується завжди для δ < ε. Тоді згідно з означенням Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru .

Насправді визначення границі рідко використовується при обчисленні границь.

Приклад 2. Знайти Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

Приклад 3. Знайти Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

Існують дві визначальні границі:

1. Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

2. Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

Приклад 4. Знайти Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

Приклад 5. Знайти Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

Приклад 6. Знайти Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

Функція Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru називається неперервною в точці Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru , якщо границя функції дорівнює її значенню в цій точці, тобто:

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru (1)

Точка Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru називається точкою розриву функції Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru , якщо Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru у точці Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru не є неперервною. Таким чином, у точках розриву функція не визначена.

Якщо функція Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru неперервна на Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru , тоді вона досягає на цьому відрізку свого найбільшого і найменшого значення, тобто Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru , що (за теоремою Вейєрштрасса)

Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru і Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru (2) Класифікація функцій одного аргументу - student2.ru

Наши рекомендации