Розділ 4. аналітична геометрія у просторі

Площина у просторі

Площина у просторі задається рівнянням першого порядку. Будь-яке лінійне рівняння зі змінними Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru можна розглядати як рівняння у декартових координатах площини у просторі. Існують різні форми рівняння площини:

1. Рівняння площини, що проходить через задану точку Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru та перпендикулярно вектору Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru :

Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru . (4.1)

2. Загальне рівняння площини:

Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru . (4.2)

Якщо у рівнянні (4.2) відсутній доданок з якою-небудь змінною, то площина паралельна відповідній координатній осі.

Якщо у рівнянні (4.2) відсутні додатки з двома змінними, то площина паралельна відповідній координатній площині.

Якщо у загальному рівнянні площини відсутній вільний член, тобто рівняння має вигляд Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru , то площина проходить через початок координат.

3. Рівняння площини, яка проходить через три задані точки Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru , Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru та Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru :

Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru . (4.3)

4. Рівняння площини у відрізках на осях:

Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru , (4.4)

де Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru – координати точок перетину площини з осями Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru відповідно.

5. Нормальне рівняння площини:

Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru , (4.5)

де Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru – відстань від початку координат до площини; Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru - кути, які створює нормаль проведена з початку координат з осями Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru .

6. Відстань від точки Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru до площини, заданої рівнянням виду (4.2):

Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru . (4.6)

Умовою паралельності двох площин є колінеарність їх нормалей Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru

Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru . (4.7)

Умовою перпендикулярності двох площин є перпендикулярність їх нормалей Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru

Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru . (4.8)

Кут між площинами дорівнює гострому куту між їх нормалями Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru та Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru

Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru . (4.9)

Пряма у просторі

Пряму у просторі можна розглядати як лінію перетину двох площин; лінію, будь-які точки якої задають вектор, колінеарний заданому, або траєкторію руху зі сталою швидкістю заданої точки. Різні форми рівнянь прямої у просторі:

1. Загальне рівняння прямої, яка задається як лінія перетину двох площин з нормалями Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru та Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru

Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru . (4.10)

2. Канонічне та параметричне рівняння прямої

Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru , (4.11)
Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru . (4.12)

Пряма, що задана рівняннями виду (4.11) або (4.12), проходить через задану точку Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru з напрямним вектором Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru , який паралельний даній прямій.

3. Рівняння прямої, яка проходить через дві задані точки Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru та Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru

Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru . (4.13)

Кут між двома прямими – це гострий кут, який створено напрямними векторами цих прямих

Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru . (4.14)

Умовою паралельності двох прямих є колінеарність їх напрямних векторів Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru

Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru . (4.15)

Умовою перпендикулярності двох прямих є перпендикулярність їх напрямних векторів Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru

Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru . (4.16)

Гострий кут Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru , який створений нормаллю до площини, заданої рівняння Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru , та напрямним вектором прямої, доповнює кут Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru між прямою та площиною до 900

Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru . (4.17)

Умовою перпендикулярності прямої та площини є колінеарність нормалі до площини та напрямного вектора прямої Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru

Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru . (4.18)

Умовою паралельності прямої та площини є перпендикулярність нормалі до площини та напрямного вектора прямої Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru :

Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru . (4.19)

Індивідуальне завдання за темою „Аналітична геометрія у просторі”

Завдання І.Дано рівняння площини. Знайти:

1) нормальний вектор площини;

2) записати рівняння площини у відрізках;

3) записати рівняння площини в нормальному вигляді;

4) перевірити, чи лежить точка М на площині;

5) побудувати площину.

Варіант 1 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (0; 1; -2)
Варіант 2 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; 1; 2)
Варіант 3 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 1; 0)
Варіант 4 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-2; 4; 1)
Варіант 5 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (0; 0; 2)
Варіант 6 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 2; 3)
Варіант 7 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 1; -1)
Варіант 8 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (3; 2; 1)
Варіант 9 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; 1; 1)
Варіант 10 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 3; 1)
Варіант 11 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 5; -1)
Варіант 12 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; 1; 1)
Варіант 13 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; -1; 2)
Варіант 14 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 0; 2)
Варіант 15 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 3; 2)
Варіант 16 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 2; 2)
Варіант 17 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; 1; 2)
Варіант 18 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (0; 3; 1)
Варіант 19 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; -1; 1)
Варіант 20 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (0; 0; -5)
Варіант 21 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (5; 3; 1)
Варіант 22 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (0; 5; -2)
Варіант 23 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (5; 3; 0)
Варіант 24 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 1; 1)
Варіант 25 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 0; -1)
Варіант 26 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (0; 0; 1)
Варіант 27 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (0; 0; -1)
Варіант 28 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (4; 1; -1)
Варіант 29 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (0; 2; 2)
Варіант 30 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; -1; -1)

Завдання ІІ.Знайти рівняння площини, що проходить через точки Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru і відстань від точки Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru до цієї площини.

Варіант 1 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 1; -1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; 3; 1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (3; 2; 1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-3; -7; 6)
Варіант 2 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 5; -7) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-3; 6; 3) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-2; 7; 3) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; -1; 2)
Варіант 3 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; 3; 1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (4; 1; -2) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (6; 3; 7) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-5; -4; 8)
Варіант 4 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 1; 2) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-1; 1; 3) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; -2; 4) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; 3; 8)
Варіант 5 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; -1; 2) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 2; -1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (5; 2; 6) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-13;-8;-16)
Варіант 6 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (14; 4; 5) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-5; -3; 2) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-2; -6; -3) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-1; -8; 7)
Варіант 7 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-2; 0; -4) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-1; 7; 1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (4; -8; -4) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-6; 5; 5)
Варіант 8 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; -1; -2) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 2; 1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (5; 0; -6) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (14; -3; 7)
Варіант 9 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (5; 2; 0) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; 5; 0) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 2; 4) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-3; -6; -8)
Варіант 10 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (0; -1; -1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-2; 3; 5) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; -5; -9) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-4; -13; 6)
Варіант 11 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-1; -5; 2) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-6; 0; -3) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (3; 6; -3) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (10; -8; -7)
Варіант 12 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-3; 4; -7) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 5; -4) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-5; -2; 0) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-12; 7; -1)
Варіант 13 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-1; 2; -3) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (4; -1; 0) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; 1; -6) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; -6; -5)
Варіант 14 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-3; -1; 1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-9; 1; -2) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (3; -5; 4;) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-7; 0; -1)
Варіант 15 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; -1; 1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-2; 0; 3) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; 1; -1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-2; 4; 2)
Варіант 16 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 2; 0) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; -1; 2) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (0; 1; -1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; -1; 4)
Варіант 17 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 0; 2) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 2; -1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; -2; 1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-5; -9; 1)
Варіант 18 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 0; 1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-2; -1; 6) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 2; -3) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (3; -2; 9)
Варіант 19 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-2; 3; -5) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-6; 0; -3) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (3; 10; -1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-6; 7; -10)
Варіант 20 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-1; -2; -4) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-1; 2; 4) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (3; 0; -1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-2; 3; 5)
Варіант 21 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-4; 1; 2) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (0; -3; 1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; -1; 5) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-3; 4; 5)
Варіант 22 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-4; 1; 2) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (0; -3; 1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; -1; 5) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-3; 4; 5)
Варіант 23 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (0; 3; 2) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-2; -1; -1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (3; 1; -4) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-11; 10; 6)
Варіант 24 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-3; -5; 6;) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; 1; -4) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (0; -3; -1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (3; 6; 8)
Варіант 25 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; -4; -3) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (5; -6; 0) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-1; 3; -3) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; -10; 8)
Варіант 26 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; -1; 2) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; 1; 2) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 1; 4) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-3; 2; 7)
Варіант 27 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (1; 3; 6) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; 2; 1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-1; 0; 1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (5; -4; 5)
Варіант 28 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-4; 2; 6) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; -3; 0) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-1; 5; 8) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-12; 1; 8)
Варіант 29 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (2; 1; 4) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (7; 5; -2) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-7; -3; 2) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-3; 1;8)
Варіант 30 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (7; -1; 2) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (7; 2; 4) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (-5; -2; -1) Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru (10; 1;8)

Завдання ІІІ.Скласти рівняння прямої, що проходить через точку Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru паралельно вектору Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru . Записати рівняння у канонічному та параметричному виді.

Варіант 1 A (1; 0; -2) B (2; -1; 3) C (0; -3; 2)
Варіант 2 A (-1; 3; 4) B (-1; 5; 0) C (2; 6; 1)
Варіант 3 A (4; -2; 0) B (1; -1; -5) C (-2; 1; -3)
Варіант 4 A (-8; 0; 7) B (-3; 2; 4) C (-1; 4; 5)
Варіант 5 A (7; -5; 1) B (5; -1; -3) C (3; 0; -4)
Варіант 6 A (-3; 5; -2) B (-4; 0; 3) C (-3; 2; 5)
Варіант 7 A (1; -1; 8) B (-4; -3; 10) C (-1; -1; 7)
Варіант 8 A (-2; 0; -5) B (2; 7; -3) C (1; 10; -1)
Варіант 9 A (1; 9; -4) B (5; 7; 11) C (3; 5; 0)
Варіант 10 A (-7; 0; 3) B (1; -5; -4) C (2; -3; 0)
Варіант 11 A (0; -3; 5) B (-7; 2; 6) C (-3; 2; 4)
Варіант 12 A (5; -1; 2) B (2; -4; 3) C (4; -1; 3)
Варіант 13 A (-2; 0; -5) B (2; 7; -3) C (1; 10; -1)
Варіант 14 A (0; -2; 8) B (4; 3; 2) C (1; 4; 3)
Варіант 15 A (1; -2; 5) B (0; 7; 8) C (-1; 3; 8)
Варіант 16 A (-10; 0; 9) B (12; 4; 11) C (8; 5; 15)
Варіант 17 A (3; -3; -6) B (1; 9; -5) C (6; 6; -4)
Варіант 18 A (2; 1; 7) B (9; 0; 2) C (9; 2; 3)
Варіант 19 A (-7; 1; -4) B (8; 11; -3) C (9; 9; -1)
Варіант 20 A (-7; 2; 1) B (1; 0; -6) C (-9; 6; 1)
Варіант 21 A (-3; 1; 0) B (6; 3; 3) C (9; 4; -2)
Варіант 22 A (-4; -4; 5) B (3; -3; -7) C (9; 3; -7)
Варіант 23 A (0; -8; 10) B (-5; 5; 7) C (-9; 0; 4)
Варіант 24 A (1; -5; -2) B (6; -2; 1) C (2; -2; -2)
Варіант 25 A (0; 7; 9) B (-1; 8; -11) C (-4; 3; -12)
Варіант 26 A (-3; -1; 7) B (0; 2; -6) C (2; 3; -5)
Варіант 27 A (5; 3; -1) B (0; 0; -3) C (5; -1; 0)
Варіант 28 A (-1; 2; -2) B (13; 14; 1) C (14; 15; 2)
Варіант 29 A (7; -5; 0) B (8; 3; -1) C (8; 5; 1)
Варіант 30 A (-3; 6; 4) B (8; -3; 5) C (10; -3; 7)

Завдання ІV.Записати рівняння прямої загального виду в канонічному та параметричному виглядах.

Варіант 1 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Варіант 2 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Варіант 3 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru
Варіант 4 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Варіант 5 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Варіант 6 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru
Варіант 7 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Варіант 8 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Варіант 9 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru
Варіант 10 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Варіант 11 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Варіант 12 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru
Варіант 13 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Варіант 14 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Варіант 15 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru
Варіант 16 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Варіант 17 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Варіант 18 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru
Варіант 19 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Варіант 20 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Варіант 21 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru
Варіант 22 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Варіант 23 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Варіант 24 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru
Варіант 25 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Варіант 26 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Варіант 27 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru
Варіант 28 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Варіант 29 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru Варіант 30 Розділ 4. аналітична геометрія у просторі - student2.ru

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………….
Розділ 1. Лінійна алгебра ……………………………………………...
1.1 Матриці та дії над ними …………………………………………………
1.2 Означення та основні властивості визначників ……………………….
1.3 Системи лінійних алгебраїчних рівнянь ……………………………….
Індивідуальне завдання за темою „Лінійна алгебра” ……………………...
Розділ 2. Векторна алгебра …………………………………………...
2.1 Поняття вектора та лінійні операції над векторами …………………...
2.2 Вектори у декартовій системі координат ………………………………
2.3 Скалярний добуток векторів ……………………………………………
2.4 Векторний добуток векторів ……………………………………………
2.5 Змішаний добуток векторів ……………………………………………..
Індивідуальне завдання за темою „Векторна алгебра” ……………………
Розділ 3. аналітична геометрія на площині …………………..
3.1 Пряма лінія на площині …………………………………………………
3.2 Криві другого порядку: коло, еліпс, гіпербола та парабола …………..
Індивідуальне завдання за темою „Аналітична геометрія на площині” …
Розділ 4. аналітична геометрія у просторі …………………….
4.1 Площина у просторі ……………………………………………………..
4.2 Пряма у просторі ………………………………………………………...
Індивідуальне завдання за темою „Аналітична геометрія у просторі” …..

Наши рекомендации