Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до

Функція Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru називається неперервною в точці Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru ,якщодля довільного числа Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru існує число Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru таке, що для всіх Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , які задовольняють умову Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , виконується нерівність Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

Наведені означення рівносильні.

Функція Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru називається неперервною в точці Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru справа (зліва), якщо Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

Отже, функція Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru неперервна в точці Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , якщо вона неперервна в цій точці як справа, так і зліва.

Покажемо, що неперервна функція характеризується тим, що нескінченно малому приростові аргументу Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru відповідає нескінченно малий приріст функції Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

Дійсно, умову Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru можна записати як Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru . Тоді

Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

Отже, можна дати наступне означення неперервності функції в точці Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru . Функція Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru називається неперервною в точці Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , якщо нескінченно малому приростові аргументу в цій точці відповідає нескінченно малий приріст функції.

Уведене поняття неперервності функції є локальною (місцевою) властивістю. Якщо функція Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru неперервна в кожній точці інтервалу Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , то говорять, що вона неперервна на інтервалі Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru . Якщо при цьому в точці Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru функція неперервна справа, а в точці Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru – неперервна зліва, то говорять, що функція Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru неперервна на відрізку Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

Зауважимо, що термін неперервної кривої походить із поняття неперервної функції. Графіком неперервної на Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru функції є неперервна крива ("суцільна крива").

Операції над неперервними функціями

Теорема. Якщо функції Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru неперервні в точці Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , то функції Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru у точці Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru також неперервні.

Доведення цієї теореми безпосередньо випливає з означення неперервності функції в точці та властивостей границь.

Теорема (про неперервність складеної функції). Якщо функція Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru неперервна в точці Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , а функція Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru неперервна в точці Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , причому Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , то складена функція Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru неперервна, як функція від Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , у точці Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

Доведення. Нехай задано довільне число Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru . Тоді за неперервністю функції Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru у точці Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru знайдеться число Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru таке, що Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru для всіх Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , які задовольняють умову Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

Для числа Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru за неперервністю функції Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru у точці Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru знайдеться число Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru таке, що Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru для всіх Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , які задовольняють умову Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

Отже, для довільного числа Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru знайдеться число Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru таке, що з умови Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru випливає нерівність Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , а це означає, що функція Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru неперервна в точці Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

Можна довести, що всі елементарні функції в області їх визначення неперервні.

Звернемо увагу на те, що з означення неперервності функції Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru у точці Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru випливає

Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

Наведемо приклади деяких важливих границь, обчислення яких спирається на неперервність елементарних функцій.

1) Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

Доведення.

Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

Якщо Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , то маємо: Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , тобто при Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru виконується Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

2) Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

Доведення. Покладемо Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru . Тоді Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru . Якщо Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , то Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru і Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

Якщо Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , то маємо: Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , тобто при Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru справедливо Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

3) Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

Доведення. Покладемо Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru . Якщо Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , то Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru і Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

Далі Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru . Звідси маємо: Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru . Тоді

Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru

Розглянемо степенево-показниковий вираз Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru . Нехай Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru . Запишемо

Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

Оскільки Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , то Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru . Звідси маємо

Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru .

Зазначимо, що вирази Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru є не визначеними. Для знаходження відповіді на питання, що є границею виразу Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , у цих випадках недостатньо знати лише границі функцій Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якої послідовності відповідна послідовність значень збігається до - student2.ru , потрібно знати закон, за яким вони прямують до своїх границь.

3. Класифікація точок розриву функції.

Наши рекомендации