З української мови для 3 класу

Добірка матеріалів для роботи із здібними та обдарованими дітьми

2 – 4 класи

Добірка матеріалів призначена для роботи із здібними та обдарованими дітьми молодшого шкільного віку.

Добірка містить матеріал для проведення олімпіад з української мови (2,3,4 класи), з математики (2, 3, 4 класи ), природознавства ( 4 клас ); для проведення конкурсу знавців української мови (3, 4 клас ), конкурсу експериментально – дослідницьких робіт І рівня НЛТ «Пошук» в

початковій школі

· Адресується вчителям початкових класів, батькам молодших школярів.

Зміст   І. Передмова….………………………………………….................… ІІ. Основна частина 1. Олімпіадні завдання з української мови для 2 класу ……………………….………. 2. Олімпіадні завдання з української мови для 3 класу ……………………………..…………… 3. Олімпіадні завдання з української мови для 4 класу …………………….……….... 4. Олімпіадні завдання з математики для 2 класу …………………………………………….. 5. Олімпіадні завдання з математики для 3 класу ………………………………….……….. 6. Олімпіадні завдання з математики для 4 класу ……………………………….……….. 7. Олімпіадні завдання з природознавства для ……...…………………………… 8. Завдання для проведення конкурсу знавців української мови. 3 клас ……….......... 9. Завдання для проведення конкурсу знавців української мови. 4 клас …………...... 10. Матеріали для організації експериментально - дослідницької роботи І рівня …………………….…... 11. Примірний зразок тематики експериментально - дослідницьких робіт для учнів початкових класів …………………………………………..…   ІІІ. Використана література……………………………………………                                

Передмова

Виявлення та розвиток здібних і обдарованих дітей є однією із актуальних проблем сучасної системи освіти, яка має забезпечувати розвиток творчих здібностей, формування навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації кожної дитини.

Розв’язання зазначеної проблеми має місце в початковій школі.

Формами розвитку здібностей і обдарувань молодших школярів є участь учнів 2 – 4 класів у конкурсі знавців української мови, участь у Малій олімпіаді, конкурсі експериментально – дослідницьких робіт І рівня НЛТ «Пошук» тощо.

Робота із здібними і обдарованими дітьми має системний характер і включає обов’язковість таких етапів:

· діагностичний етап (виявлення здібностей і обдарувань, створення

банку даних про здібних і обдарованих дітей;

· організаційний етап (участь учнів у різних формах роботи відповідно

до інтересів, потреб);

· узагальнюючий етап (аналіз і узагальнення результатів, нагородження

переможців під час проведення свята « Зоряні обрії ».

В І турі (шкільному) конкурсів, олімпіад беруть участь усі бажаючі учні, учасниками кожного наступного туру є учні – переможці попереднього. Усі конкурси, олімпіади проводяться в позаурочний час відповідно до попередньо складеного графіка. Особливостями і необхідними умовами ефективності форм роботи із здібними і обдарованими дітьми є:

· добровільність участі, відповідність інтересам;

· опосередкована та безпосередня участь батьків у підготовці дітей;

· проведення роботи в умовах режиму, коли кожен учасник має

виступити успішно.

Обов’язковою умовою проведення усіх форм є створення атмосфери урочистості і винятковості (святковості).

Олімпіадні завдання з української мови для 2 класу   І варіант 1. Списати слова, поставити наголос. Виразно, загадка, ім’я, корисний, олень, подруга 2. Виписати лише ті слова, які не можна перенести. Річка, Оля, дівчинка, пір’я, тінь, щур, бур’ян, ряст, їжак, матуся, Львів. 3. Записати тільки ті слова, у яких букв більше, ніж звуків. Щавель, сіль, Юля, дзвінок, маяк, джміль, матуся, насіння. 4. Записати слова за алфавітним порядком. Матуся, тітонька, дідусь, татко, синок, братик. 5. Дописати букви, щоб вийшли три різні слова · ак · ак · ак 6. Дібрати і записати слово, якому б відповідала звукова модель
     

7. Записати як потрібно звертатися до:

Сестричка –

братик –

зоря –

8. Записати кілька слів вибачення.

9. Скласти і записати:

а) спонукальне речення;

б) питальне речення.

10. Прочитати речення. Розташувати їх так, щоб утворився текст. Записати текст. Дібрати до тексту заголовок.

1). Побачила, цуценя, голодне, вона, раптом.

2). У, гуляла, Оленка, дворі.

3). Його, нагодувала, дівчинка.

ІІ варіант

1. Прочитати, визначити, які букви відсутні на місці крапок. Записати слова, вставивши пропущені букви. Л…он, кукуру…а, годи…ик, дз…б, …країна, …удзик.

2. Списати слова, поставити наголос. Одинадцять, новий, подруга, чотирнадцять, кватирка, посередині.

3. Списати тільки ті слова, в яких букв менше, ніж звуків. Кінь, маяк. Дзвіночки, Київ, квітень, Євгенко, тюльпан, м’ята, Юля, щука, гаї, щавель.

4. Списати усі слова, які можна перенести, поділивши їх для переносу. Листя, Юра, пір’я, дзьоб, якір, ґудзик, олія, чайка.

5. Дібрати кілька слів, які б відповідали такій схемі:

     

6. Записати кілька слів привітання.

7. Утворити нові слова із слів, переставляючи букви:

Волога –

ватра –

синок –

слово –

коні –

8. Записати питальне речення із звертанням наприкінці

речення.

9. Дати письмові відповіді на питання :

1. В якій країні ти живеш ?

2. Як називається столиця твоєї Батьківщини ?

3. Яка найбільша річка країни ?

10. Списати. У кінці речень поставити розділові знаки.

Незабаром зимові канікули

Скільки днів вони тривають

А скільки свят під час цих канікул

Як цікаво

Ми всі любимо відпочивати

ІІІ варіант

1. Списати слова, поділивши їх для переносу. Чайка, пальма, Зоя, зоопарк, сиджу, Мар’яна.

2. Придумати якнайбільше слів, які складаються з 4 букв і закінчуються на ль

___ ___ ль

3. Записати 5 імен дітей за алфавітним порядком

4. Утворити і записати слова із поданих складів: ва, ло, ряк, лип, мас, сли, на, бу, ка, вес.

5. У кожному з цих слів «заховалося» інше слово. Знайти і підкреслити його.

Дослід

дзвінкий

голосні

чарівно

помирає

6. Записати кілька слів прощання.

7. Скласти і записати речення, якому б відповідала схема

_______ _______ ___ ………. ……… .

8. Дібрати і дописати слово:

Хитрий, як …

Впертий, як …

Колючий, як …

Мовчазний, як …

9. В кінці кожного речення поставити потрібний розділовий

знак . Слова, що в дужках, записати у формі звертання.

- Що ти, (донечка), шепочеш _____

І чому це ти не спиш _____

- Я, (матуся), спати хочу,

Але треба вивчить вірш ____

10. Із слів кожного рядка скласти речення. Записати їх.

Прочитати текст. Дібрати до нього заголовок.

1. люблю, красою, я, милуватися, міста.

2. місто, гарне, яке, Київ !

3. у, багато, і, ньому, садів, парків.

ІУ варіант

1. Записати 6 слів, у яких наголос падає на другий склад.

2. Записати якнайбільше слів із букв слова

ЛИСТОПАД

3. Записати 5 назв овочів за алфавітним порядком.

4. Утворити нові слова із слів, переставляючи букви:

Арфа -

атлас –

армія –

автор –

5. Дописати порівняння:

Співає, як …

Кучерявий, як …

Білий, як …

6. Перебудувати речення у спонукальні. Діти повинні бути уважними під час уроків.

7. Записати, як правильно звертатися до і таких людей тварин: Рибка –

вовк –

бабуся –

8. Скласти і записати прислів’я :

На п’ять, раніше, краще, ніж, на, хвилин, хвилину, пізніше.

9. Прочитати питання, дати письмові відповіді.

У якому місті ти живеш ?

На якій вулиці знаходиться твій будинок ?

Яка річка протікає через твоє місто ?

10. Із слів скласти речення, а із речень – текст. Записати

складений текст. Дібрати і записати заголовок до тексту.

вибрала, огірки, Галинка.

бабуся, засолила, на, їх, зиму, Наталя, а.

помідори, городі, огірки, на, виросли, та.

У варіант

1. Списати слова, поставити наголос. Завдання, помилка, читання, черговий, шофер, шістнадцять.

2. Виписати слова, в яких букв менше, ніж звуків. Дзвінок, Київ, польові, сім’я, щавель, книга, Ялта, щука, олівець, маяк, в’юн.

3. Із букв слова

ЖАЙВОРОНКИ

скласти і записати якнайбільше нових слів.

4. Від поданих слів – імен дорослих утворити і записати дитячі імена

Олена –

Сергій –

Катерина –

Микола –

5. Утворити нове слово, додавши одну букву

на початку всередині вкінці

____ лід сон буря ___

6. Переставити букви, щоб вийшло нове слово

Тіло

липка

рамка

7. Записати три прізвища українських поетів чи письменників за алфавітним порядком.

8. Дописати порівняння:

Голодний, як …

Вірний, як …

Неповороткий, як …

9. Скласти і записати спонукальне речення. Змінити це речення так, щоб воно стало розповідним, і записати.

10. Поділити на речення, записати. Дібрати і записати заголо- вок. Настала осінь повіяв холодний вітер небо вкрилося хмарами часто йде дощ жовте листя опадає з дерев.

Олімпіадні завдання

з української мови для 3 класу

І варіант

1. Виконати математичні дії і записати слово:

КОР-О+И+НИ+ЦКЯ-К (криниця)

2. Скласти ланцюжок слів (6слів), де останній склад

попереднього слова є першим складом наступного.

3. До слів – назв предметів дібрати слова назви ознак:

Осінь-

Слово-

4. Написати хто (що) чим славиться:

Соловейко -

Колос –

Джерельце –

Сонце –

5. Скласти з окремих слів речення так, щоб підмет стояв на

початку речення:

а) На, звила, кущ, пташка, гніздо.

б) В, дзюрчить, канавки, вода.

Підкреслити підмет і присудок.

6. До виділених слів дібрати протилежні за значенням так, щоб похмура картина природи змінилася на протилежну. Дібрати заголовок.

Важкі чорні хмари пливли по небу.

Сердитий вітер гойдав віти дерев.

Жовте листя сумно тріпотіло од вітру.

Настала пізня осінь.

7*. Розв’язати ребуси і прочитати скоромовку:

Запиши скоромовку:

РІ___ВІ_

ДВО ТРА ТРА ДРО

8. Продовжіть міркування (6-8 речень)

Ліси треба охороняти, тому що …

ІІ варіант

1. Поставити наголос в словах:

Запитання, завдання, предмет, ознака, листопад, шофер,

читання, виразно.

2. Скласти ланцюжок слів (10 слів), де останній склад

попереднього слова є першим складом наступного солова:

Калина –

3. Доповнити речення, щоб кожне наступне речення було більше на одне слово:

Ми працюємо.

4. До слів дібрати іменники:

Пливе –

Біжить –

5. Вставити антоні ми і записати текст:

У великої річки був брат … струмок.

Близькі родичі, вони були, як рідні.

Струмок вузький, а річка … .

Струмок швидко мчав з гори, а річка … несла свої води.

Та все ж мілководний струмок і … річка були вірними друзями.

6. Скласти текст, дібрати заголовок:

Як тільки спаде надвечір’я, солов’ї тут змагаються співочим хистом. Зійди у травні на Тарасову гору. І слухають цю солов’їну хвалу Кобзареві Дніпро, українське широке поле і вся Україна. І тебе зачарують співом солов’ї. З кожного гаю лине своя полум’яна пісня.

7. Продовжити прислів’я

а) Не відкладай на завтра те, що … .

б) За двома зайцями побіжиш … .

в) праця людину годує, а … .

8. Скласти твір – мініатюру (6-8 речень) на тему ”Без книг не

уявляю свого життя”

ІІІ варіант

1. Дописати букви, щоб вийшли три різні слова

. ак, ..ак, …ак.

2. Виписати слова, в яких звуків і букв однаково.

Дзиґа, пам’ять, ялинка, щоденник, дощик, заєць, подія, пам’ятник, коридор, волосся.

3. Утворити нові слова з слів, переставляючи букви.

Волога –

Ватра –

Синок –

Слово –

Коні –

4. Записати 6 (шість) слів, у яких після букви ”р” не ставиться апостроф. Кожне слово ввести в речення.

5. Списати. У кінці речень поставити потрібні розділові знаки.

Скоро зимові канікули (.)

Скільки днів вони тривають (?)

А скільки свят під час канікул (!)

Як цікаво (!)

Ми всі любимо відпочивати (.)

Яка чудова пора року зима (!)

6. Замінити вислови одним словом – синонімом

Бити байдики –

Пекти раків –

Закарбовувати на носі –

Кивати п’ятами –

Тримати язик за зубами –

Як дві каплі води –

7. Дописати казку. Придумати заголовок.

У прекрасної царівни Весни було три брати: Березень, Квітень, Травень. Березень був якийсь дивний. То веселий і теплий, із Сонечком дружить, то … .

Середній брат Квітень був … . А травень … .

ІV варіант

1. Виписати слова, в яких звуків менше

Щавель, плаття, юннати, їдальня, пам’ять, яблуко, дзюрчать, Юрась.

2. Записати приклади слів до поданих звукових моделей (по 1 слову)

[- 0 = : 0], [- 0 – 0 = : 0], [- 0 - - 0 – 0 = : 0 ]

3. Доповнити вірш влучними словами.

Люблю я українську … ,

Що розквітає на вустах,

Бо наймиліше – рідне … ,

Воно із … пророста.

4. Утворити слова, змінивши одну букву.

н о г а
       
       
       
       

(нора)

(пора)

(гора)

(кора)

5. Перебудувати текст – розповідь у текст-міркування.

Птахи наші друзі. Вони знищують шкідників лісу. А ще вони радують нас своїм співом. Бережіть птахів!

6. До сполучення слів, вжитих у переносному значенні, дібрати сполучення слів у прямому значенні.

Ліс дрімає –

Золота осінь –

Сонна пустеля –

Солодкі слова –

Срібний голос –

Суха мова -

7. Записати прізвища в алфавітному порядку. Виберіть з кожного слова другу букву і запишіть вислів, що утворився.

Гамалія, Чубинський, Заньковецька, Єжицький, Січинський, Кухаренко, Кальченко, Кметь, Івченко, Зюрчишин, Абраменок, Ухніцький, Опанасу, Мстиславець.

8. Написати твір-мініатюру (6-8 речень) на тему ”Портрет моєї мами”

V варіант

1. Перебудувати спонукальне речення в розповідне

Бережіть книги – джерело знань!

2. Замінити речення словосполученнями прикметника й іменника.

а) Вітер, який проникає до тіла через весь одяг - …

б) Проміння, яке засліплює очі своїм сяйвом - …

в) Чоловік, який надзвичайно високий - …

3. Утворити нові слова з слів, переставляючи букви.

фара -

салат –

Марія –

товар –

4. В кінці кожного речення поставити потрібний розділовий знак. Слова, що в дужках записати у формі звертання.

- Що ти, (донечка), шепочеш

І чому це ти не спиш

- Я (матуся), спати хочу, але треба вчити вірш

5. Дібрати і записати протилежні за значенням слова

Тихе читання –

Тихий голос –

Тиха вулиця –

Тихе море –

Тиха погода –

6. Прочитати текст. Вставити пропущенні орфограми. Дібрати до нього влучний заголовок.

Світає. Куди щез місяць? І зірочки пірнули у синю безодню неба, .ого край запалав рожевим полум.ям. То сонечко прокинулось! За.веніла піснями земля. Вона .иро вітає новий день.

7.Утворити нове слово додавши одну букву (на початку, всередині або в кінці)

Ім’я, уха, сова, буря, порт, тир, метр.

8.. слів кожного рядка скласти речення і записати їх в такому порядку, щоб вийшов текст. Дібрати до тексту заголовок.

4. На, лежить, хитра, снігу, лисиця.

2. Над, кружляють, нею, ворони.

5. Лисиця, ноги, очі, і, витягнула, закрила.

1. Одна, клюнула, хвіст, в, лисицю, ворона.

3. Тут, спіймала, ворону, і, побігла, в, лисиця, ліс.

Наши рекомендации