Графи і відношення

Нехай на безлічі графи і відношення - student2.ru задане бінарне відношення А. Йому відповідає орієнтований граф, вершини якого відображають елементи з X, а дуга графи і відношення - student2.ru , де графи і відношення - student2.ru , існує тоді і тільки тоді, коли графи і відношення - student2.ru . Обернено, множина орієнтованих дуг графа (без строго рівнобіжних дуг), заданих упорядкованими парами графи і відношення - student2.ru , можна розглядати як бінарне відношення на безлічі X. Якщо бінарне відношення графи і відношення - student2.ru встановлює зв'язок між елементами х із безлічі Х и елементами y із безлічі Y ( графи і відношення - student2.ru , графи і відношення - student2.ru ), то граф такого відношення буде орієнтованим биграфом.

Варто помітити, що в загальному випадку орграф представляє щось більше, ніж бінарне відношення. Будь-яке бінарне відношення, визначене на деякій безлічі, можна представити відповідним орграфом, вершини якого відповідають елементам цієї безлічі. Однак орграф із рівнобіжними дугами дозволяє відбивати більш загальні зв'язки між об'єктами, чим бінарні відношення.

Наши рекомендации