Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі

Нехай нам дано дві множини Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru , У={у}. Відображенням множини Х на (в) множ. Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru (на (в)) називається закон (правило) по якому кожному елементу множини Х ставиться у відповідність єдиний елемент у є У, друг.

Закон позн. буквою f. Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru

Якщо Х – числова множ., то таке відображення називається функцією.

Визначення функції :

Якщо кожному числу х за певним правилом поставлено у відповідність одне дійсне число у, то кажуть, що на множині х задана функція і позначають у = f(х).

Множина х при цьому називається областю визначення функції у = f(х).Множина елемент чисел Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru назив. множ. значень функції.

Отже, для того, щоб функція була заданою треба знати область визначення функції, закон відповідності по якому кожному елементу х відповідає у.

у= Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru , х Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru ; у= Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru , х Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru ; у= Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru . Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru , х є R; у= Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru . Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru , х>0.(існування).

Способи задання функції

1. Аналітичний(це стос.. коли функція задається аналітичним виразом).

2. Табличний(за допомогою таблиць)

3. Графічний(зад. графіками). Графіком функції Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru наз. множина точок площини з координатами Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru

Словесний.

Класифікація функції

Основні елементарні функції:1) Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru ; 2) Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru (степенева фу–я); 3) Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru (показникові); 4) Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru (логарифмічна функція)

5) Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru (тригонометрична) 6) Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru 7) Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru

Поняття функції в школі:

1. Функцієюназ. залежність змінної у від змінної х, при якій кожному значенню змінної х відповідає єдине значення змінної у.Функцію позначають або однією буквою латинського алфавіту f, F або за допом. рівності Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru , змінну х назив. незалежною змінною або аргументом .Змінну у залежною змінною або функцією. Всі значення незалежної змінної утворюють область визначення фу-ї. Усі значення, які набуває залежна змінна, утворюють область значень функції.

2.Числова функція. В алгебрі і початках аналізу окремо позначається числова фу –я:числовою фу-ю назив. залежність між елементами двох множин дійсних чисел Х і У, при якій кожному числу х з множини Хвідповідає деяке цілком визначене число у з множини У.Цю залежність записують Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru , де х – аргумент; у – функція. При цьому множина Хназ. областю визначення фу-ї і записується Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru , а множина У –областю значень фу-ї, і запис. Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru .

3.Складена фу-я. Фу-ю виду Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru або Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru , де Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru наз. складеною фу-ю. Змінну у наз. проміжним аргументом.

Функція дійсної змінної: Нехай для довільного Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru визначені фу-ї Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru , розглянемо фу-ю Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru (1). Ця фу-я є комплексно значною від дійсної змінної. Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru

Фу-я (1) в точці Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru має границю, якщо в цій точці існують границі. Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru

Функція комплексної змінної: нехай кожному елементу z з деякої множини Е за певним законом поставимо у однозначну відповідність компл. число із множн. Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru , тоді на мн. Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru комплексно значна фу-я комплексної змінної. Їх називають комплексними фу-ми змінної. Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru , Поняття функції. Способи задання функцій. Функції n дійсних змінних та комплексної змінної. Поняття функції в школі - student2.ru

Наши рекомендации