Індивідуальні завдання за темою

«лінійна та векторна алгебра»

Завдання 1

„Лінійна алгебра”

Задані матриці Індивідуальні завдання за темою - student2.ru . Необхідно:

1. Знайти величину визначника матриці Індивідуальні завдання за темою - student2.ru наступними способами:

а) використавши правило трикутника (правило Саррюса);

б) розклавши визначник за елементами того ряда, який містить нуль;

в) одержавши 2 нулі в деякому ряді та розклавши за його елементами визначник.

2. Знайти матрицю Індивідуальні завдання за темою - student2.ru , якщо Індивідуальні завдання за темою - student2.ru , де Індивідуальні завдання за темою - student2.ru – одинична матриця.

3. Знайти два можливі добутки, утворені з матриць Індивідуальні завдання за темою - student2.ru .

4. Знайти матрицю Індивідуальні завдання за темою - student2.ru , обернену до матриці Індивідуальні завдання за темою - student2.ru .

1.1 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.2 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.3 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.4 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.5 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.6 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.7 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.8 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru

Продовження

1.9 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.10 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.11 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.12 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.13 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.14 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.15 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.16 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.17 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.18 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru

Продовження

1.19 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.20 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.21 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.22 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.23 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.24 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.25 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.26 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.27 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.28 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru

Продовження

1.29 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
1.30 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru Індивідуальні завдання за темою - student2.ru

Завдання 2

„Лінійна алгебра”

Знайти величину визначника четвертого порядку, скориставшись його властивостями та одержавши три нулі в будь-якому рядку.

2.1 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 2.2 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 2.3 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
2.4 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 2.5 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 2.6 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
2.7 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 2.8 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 2.9 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
2.10 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 2.11 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 2.12 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
2.13 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 2.14 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 2.15 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru

Продовження

2.16 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 2.17 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 2.18 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
2.19 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 2.20 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 2.21 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
2.22 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 2.23 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 2.24 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
2.25 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 2.26 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 2.27 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
2.28 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 2.29 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 2.30 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru

Завдання 3

„Лінійна алгебра”

Розв’язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь трьома способами:

а) за формулами Крамера;

б) методом Гаусса;

в) методом оберненої матриці.

3.1 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 3.2 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 3.3 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
3.4 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 3.5 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 3.6 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
3.7 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 3.8 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 3.9 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
3.10 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 3.11 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 3.12 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
3.13 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 3.14 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 3.15 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
3.16 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 3.17 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 3.18 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru

Продовження

3.19 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 3.20 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 3.21 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
3.22 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 3.23 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 3.24 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
3.25 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 3.26 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 3.27 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru
3.28 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 3.29 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru 3.30 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru

Завдання 4

„Векторна алгебра”

Дані координати точок Індивідуальні завдання за темою - student2.ru . Необхідно:

1. Знайти модуль та напрямок вектора Індивідуальні завдання за темою - student2.ru у просторі.

2. Знайти кут між векторами Індивідуальні завдання за темою - student2.ru та Індивідуальні завдання за темою - student2.ru .

3. Знайти проекцію вектора Індивідуальні завдання за темою - student2.ru на напрям вектора Індивідуальні завдання за темою - student2.ru .

4. Знайти вектор Індивідуальні завдання за темою - student2.ru , перпендикулярний до вектора Індивідуальні завдання за темою - student2.ru і до Індивідуальні завдання за темою - student2.ru .

5. Обчислити площу трикутника АВС.

6. Знайти висоту паралелограма, побудованого на векторах Індивідуальні завдання за темою - student2.ru і Індивідуальні завдання за темою - student2.ru .

7. Обчислити об’єм піраміди Індивідуальні завдання за темою - student2.ru .

8. Перевірити, чи колінеарні вектори Індивідуальні завдання за темою - student2.ru і Індивідуальні завдання за темою - student2.ru .

9. Перевірити, чи ортогональні вектори Індивідуальні завдання за темою - student2.ru і Індивідуальні завдання за темою - student2.ru .

10. Перевірити, чи належать точки Індивідуальні завдання за темою - student2.ru до однієї площини.

4.1 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (1; –1; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (1; 2; 1) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (–3; 2; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (0; 0; –1) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (2; 6; *)
4.2 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (2; 3; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (2; 1; –1) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (3; –1; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (1; –1; 3) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (5; 2; *)
4.3 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (3; 3; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (2; –1; 3) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (0; 2; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (0; 1; 3) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (1; –1; *)
4.4 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (4; 2; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (–1; 3; 0) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (0; –1; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (–2;1;–1) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (5; 2; *)
4.5 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (5; –2; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (–2; –1;3) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (1; –2; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (–1; 0; 1) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (7;–2; *)
4.6 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (6; 0; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (1; –2; 0) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (0; 1; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (2; 0; –3) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (–1; 1; *)
4.7 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (7; 1; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (2; 2; –1) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (–1; –1; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (–1;–1;0) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (5; 2; *)
4.8 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (8; 1; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (2; –1; 0) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (2; 1; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (2; 1; 3) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (4; 0; *)
4.9 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (9; 2; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (1; –1; 1) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (2; 0; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (2; 0; –1) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (6; 6; *)
4.10 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (0; –3; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (1; 0; –2) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (–1; 0; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (0; 0; 1) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (–1; 1; *)
4.11 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (1; 1; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (1; 2; 3) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (0; 3; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (–1;–2;–3) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (2;–5; *)
4.12 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (2; 3; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (1; –2; 1) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (–1; 0; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (1; –2; 0) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (–4; 0; *)
4.13 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (3; –1; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (0; 1; –1) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (–2; 3; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (0; –1; 0) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (1; –2; *)
4.14 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (4; 2; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (1; 3; –1) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (–2; 1; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (3; 0; 1) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (0; –1; *)
4.15 Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (5; –1; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (3; 1; –2) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (0; 1; *) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (2; 3; 0) Індивідуальні завдання за темою - student2.ru (1; 2; *)

Продовження

Наши рекомендации