Натиснути кнопку на панелі інструментів Формы

■ Перемістити вказівник миші (має вигляд «хрестику прицілу») до верхнього лівого кута комірки С5.

■ Після того, як хрестик сполучиться з вищезгаданим кутом комірки С5, натиснути кнопку миші і, не відпускаючи кнопку, акуратно провести покажчик-хрестик по лінії, що розділяє рядки 4 і 5 так, щоб хрестик виявився в комірці В5, десь на третину ширини комірки від її лівого краю.

■ При переміщенні вказівник малює прямокутник на робочому листі -контур майбутнього елемента керування. Цей контур повинен закривати комірку С5.

■ Встановити контур прямокутника так, як показано на рис. 7. Відпустити кнопку. Елемент керування Поле со спискомвстановиться на робочому листі.

Тепер Поле со спискомнабуло потрібного вигляду. Але поки що -це тільки рамка, а нам потрібно в цю рамку вставити список типів процесорів. Для цього слід натиснути правою кнопкою миші на створеному елементі керування. У контекстному меню, що з'явилося, вибрати команду Формат обьекта.На екрані з'явиться діалогове вікно Формат злемента управлення(рис. 8). За замовчуванням обрана вкладка Злемент управлення,якщо ні, топотрібно її вибрати.

Натиснути кнопку на панелі інструментів Формы - student2.ru

Рис. 7. Встановлення елемента керування Поле со списком

Натиснути кнопку на панелі інструментів Формы - student2.ru

Рис. 8. Діалогове вікно Формат злемента управлення Поля со спискгом

Далі слід натиснути кнопку Натиснути кнопку на панелі інструментів Формы - student2.ru полі введення Формировать список по диапазону.Діалогове вікно Формат злемента управленнязгорнеться в однорядкове поле введення (рис. 9), в якому з'явиться текстовий курсор.

Натиснути кнопку на панелі інструментів Формы - student2.ru

Рис. 9. Діалогове вікно Формат злемента управленняв згорнутому вигляді

Зменшення розміру вікна діалогу в даний момент дуже доцільно. У такий спосіб робочі листи стають доступними для маніпуляцій із ними.

■ Натиснути мишею на ярличку Процесори.Відкриється робочий лист Процесори.У поле введення діалогу Формат злемента управленняз'явиться рядок «Процесори!».

■ Виділити на робочому листі діапазон комірок АЗ:А7 з найменуваннями типів процесорів. Рядок у полі ведення діалогу набуде вигляду «Процесори! $А$3:$А$7». Є доцільним виділити трохи більший діапазон комірок, що дасть можливість додавати записи до прайс-листів. Тільки що ми зазначили діапазон комірок, що будуть переглядатися через наше Поле со спискомна основному робочому листі Кошторис.Це посилання на комірки можна було задати і по-іншому: ввести з клавіатури в поле введення Формировать список по диапазонузазначений рядок, що містить ім'я робочого листа «Процесори!» і діапазон комірок на цьому листі «$А$3:$А$7».

Звернемо увагу, що комірки задаються з абсолютними адресами. Продовжимо підготування списку.

■ Натиснути кнопку Натиснути кнопку на панелі інструментів Формы - student2.ru діалогу Формат злемента управлення.Діалог знову розгорнеться в повному розмірі. При цьому він змінить свою назву на Форматирование обьекта.

■ Натиснути кнопку Натиснути кнопку на панелі інструментів Формы - student2.ru | в полі введення Помещать результат в ячейку.Діалог Форматирование обьектазнову згорнеться в однорядкове поле введення, в якому з'явиться текстовий курсор. При цьому в робочій книзі відчиниться лист Кошторис,елемент керування якого форматується.

■ Натиснути мишею на комірку Е5. Межа комірки виділиться пунктиром, а в полі введення діалогу Форматирование обьектаз'явиться рядок «$Е$5».

Через Поле со спискомми не тільки переглядаємо список, але й вибираємо елемент цього списку. Тільки що ми зазначили, в якій комірці на робочому листі Кошторисбуде міститися номер обраного елемента. У діалоговому вікні Форматирование обьектами не змінювали значення поля Количество строк списка.Цей параметр визначає кількість рядків у списку, що відкривається з Поля со списком(рис. 10). Однак, розмір списку, що відкривається, не може бути менше розміру списку-джерела. В нашому випадку джерело - прайс-лист процесорів, що містить 5 рядків, тому розкривається список, який також має розмір у 5 рядків. Заповнювати поле Количество строк спискапотрібно в тому випадку, коли список-джерело досить великого розміру. Тепер вже можна вибрати потрібний процесор, але в остаточному підсумку потрібно помістити ціну цього процесора в комірку на основному робочому листі для подальшого опрацювання.

Наши рекомендации