Андай мақсатпен қуатты диодтарды массивтік корпустарды жасайды

Аквадаг не үшін қажет?

Ответ3 Екінші реттік электрондарды ұстап қалу үшін ЭСТ-нің экранынан шығарып жіберу және электрондық түтікшедегі электрондардың қосымша құрылуы үшін

Ауытқушы жүйенің қай түрі пайдалы?

Ответ1 Электростатикалық

А.Г.Столетов заңын көрсетіңіз?

Ответ2 Iф=кФ

Бір-біріне қосылған екі кристалдық әртүрлі типтес электрондар солдан оңға,ал кемтіктер оңнан солға диффундрияланады.Кристалдар қалай орналасқан?

Ответ1 Солдан n типтес,оңнан p типтес

Базадағы ток қалай өзгереді,егер концентрация жоғары болғанда?

Ответ2 Жоғарылайды

Блокинг генератор қызмет етеді

Ответ3 Орташа импульстің қалыптасуы

-Биполярлы транзисторда активті режимде:

Ответ2 Эмиттерлік ауысуыда кернеу тура, коллекторлық ауысуыда кері

-Биполярлы транзисторда қанығу режимде:

Ответ4 Эмиттерлік ауысуыда кернеу тура, коллекторлық ауысуыда тура

-Биполярлы транзисторда токтарды тоқтату режимде:

Ответ3 Эмиттерлік ауысуыда кернеу кері, коллекторлық ауысуыда кері

Биполярлы транзисторда эмиттерден базаға негізгі заряд тасусылар

Ответ4 Инжекцияланады

Биполярлы транзисторда базадан коллекторге негізгі заряд тасушылар

Ответ2 Экстракцияланады

Ответ2 Жалпы эмиттер схемасында

Бір жартылай кезеңді бір фазалы түзеткіш схемасында түзетілген кернеу

Ответ1 Uo=0,45U2

Варикаптың шартты белгісі

Ответ1

Андай мақсатпен қуатты диодтарды массивтік корпустарды жасайды - student2.ru

Дешифратор-бұл электрондық құрылғы,өзгертеді

Ответ3 Екілік код санын ондық кодқа

Диодтың Вольт-амперлік сипаттамасының тәуелділігі қандай?

Ответ1 Диод арқылы ток анодтық кернеуден

Диффузиялық ток қандай заряд тасушылардан пайда болады?

Ответ3 Негізгі заряд тасушылардың қозғалысынан

Дрейфтік ток қандай заряд тасушылардан пайда болады?

Ответ2 Негізгі емес заряд тасушылардың қозғалысынан

Егер диод арқылы 50А ток өтсе,және кернеудің түсуі 0,4В болса,диодта қанша қуат шығындалады?

Ответ3 20Вт

Екі жартылай кезеңді бір фазалы түзеткіш көпірлік схемасында кері кернеу

Ответ3 Uкері=1,57Uо

Жалпы база схемасындағы базасында қай электродтардан шығыс кернеуі алынады?

Ответ3 Коллектордан және базадан

Жоғарғы жиелікті және тунельдік диодтар қандай әріптермен белгіленеді

Ответ2 А және И

Жалпы исток схемасындағы қандай электродтарға өрістік транзисторда кіріс кернеуі беріледі?

Ответ3 Затворға және истокка

Жалпы исток схемасындағы өрістік транзистордың қандай электродынан шығыс кернеуі алынады?

Ответ2 Исток және сток

Жарық түскенде фоторезистордың кедергісі қалай өзгереді?

Ответ2 Төмендейді

-Жарық диодында энергияның өзгеруі арқасында немесе есебінен:

Ответ2 Электрондар және кемтіктер рекомбинациясы

- Жоғары жиіліккүшейткіштерін жиілік жолағының диапазоны:

Ответ3 f=100кГц-тен f=100Мгц-ке дейін

-Затвордағы кернеу жоғарылағанда өрістік транзистордағы сток тогы IcОтвет1 төмендейді

И”схемасы қандай операцияны орындайды?

Ответ2 Коньюнкция

Интегралды микросхемаларды аты бойынша қалай ажыратады?

Ответ3 Логикалық және сызықтық

Lt;<Или>> схемасы қандай операцияны орындайды?

Ответ2 Дизъюнкция

андай мақсатпен қуатты диодтарды массивтік корпустарды жасайды

Ответ2 Жылуды жақсы өткізу үшін

-Қандай вакуумдық триодтың электродына транзистордың электродын қосуға болады? Қате жауабын көрсет;

Ответ3 Эмиттер-Анодқа

Наши рекомендации