АТС-ке қажетті абонентің нөмірі жайлы адресті информация беретін

337. АТСК-ның басқару қондырғылары Маркер мен регистр

338. АТСКУ сигнализация қызметі. Ақаудың орнын және сипатын анықтайды.

339. АТСК-У маркерлары МАВ, МСД, МГИ, МРИА, МРИВ

340. АТСКУ станциясының максималды сыйымдылығы 10000

341. АТСКУ. Қолмен тексеру құралдарының түрлері ППМ, ППР, ПШК

342. АТСКУ-дағы регистр түрлері ЭАРБ,ЭВРД

343. АТСЭ жүйесіндегі хабарды беру тәсілісандық

344. Аудандастырылмаған желінің максималды сыйымдылығы 80 000 номер

345. Аудандастырылмаған желінің нөмірленуі 4 және 5 мәнді

346. Ауылдық телефон желісінде (АТЖ) қолданылатын нөмірлеу әдісі ашық, жабық

347. Ауылдық телефон желісіндегі тораптық станцияның қызметі шеткі станциядан жүктемені таратады және ЦС қосылады

348. Ауылдық телефон желісінің құрылу әдістеріРадиалды,радиалды-торап,аралас

349. АХЕ -10 RMP платформа функциясыАРТ және АРZ модулдерінің өзара байланысын бақылайды

350. АХЕ -10 аппаратты коммутация құрылғыларын бақылайтын жүйе қондырғысырегионалды процессор

351. АХЕ -10 жоғарғы басқару деңгейінің жүйе бөлігіорталық

352. АХЕ -10 жүйесінде IN қызметін талап ететін шақыруды анықтайтын түйінSSP

353. АХЕ -10 жүйесінде қандай басқару әдіс қолданылады орталықтанған басқару

354. АХЕ -10 жүйесіндегі бағдарламамен қамтамасыз ету орыныЭВМ

355. АХЕ -10 жүйесіндегі машина-адам қатынасын орындайтын процессоржүйелі процессор

356. АХЕ -10 жүйесіндегі негізгі процессор Орталық

357. АХЕ -10 жүйесінің жады түрлерітәуелсіз жады, мәліметтерді бағдарламалау жадысы

358. АХЕ -10 жүйесінің жоғарғы басқару деңгей бөлігіОрталық процессор (CPS)

359. АХЕ -10 жүйесінің қолданбалы модуль қызметіплатформа модулін бақылайды

360. АХЕ -10 жүйесінің негізгі жадысытәуелсіз жады

361. АХЕ -10 жүйесінің орталық процессорының жұмыс режимі синхронды

362. АХЕ -10 құрылу негізі модульді

363. АХЕ -10 регионалды процессорының RPD бағдарлама тіліС++

364. АХЕ -10 СР процессорын басқаратын функцияаудит функциясы

365. АХЕ -10 техникалық қызмет ету функциясын орындайтын жүйе бөлігіMAS

366. АХЕ-10 жүйесін шығарған фирмаEricsson

367. АХЕ-10 жүйесіндегі аппараттық құрылғыларды қамтамасыз ететін процессорцифрлы регионалды процессор

368. АХЕ-10 жүйесінің басқарылуыиерархиялық

369. АХЕ-10 жүйесінің кеңейту модулін сканерлеу қондырғысырегионалды процессор

370. АХЕ-10 жүйесінің басқарылуы араласқан

371. АЦП-ның қызметіаналогты сигналды сандық сигналға түрлендіреді

372. Ашық жүйенің өзарабайланыс (ВОС) эталондық моделіндегі желілік қызмет деңгейлері желілік, каналдық, физикалық

373. Ашық жүйенің өзарабайланыс эталондық модель (ВОС) деңгейлері қанша? 7

374. Ашық жүйенін өзара байланыс модель (ВОС) денгейлер саны3

375. Ашық жүйенің өзарабайланыс (ВОС) эталондық моделіндегі желілік қызмет деңгейлер саны3

376. Әрбір сөйлесу каналына бекітіледі....... (a, b, c, d) 4 сигналдық бит

377. Әрқайсы – әрқайсымен принципі бойынша ИКМ трактімен қандай желіде қолданыладыЦифрлық ҚТЖ

378. Әртүрлі жалғастырулардың орындалуын басқаратын бағдарлама жүйесіКоммутация бағдарлама жүйесі

379. Әртүрлі иерархиялық деңгейде басқару қондырғылар қалай байланысады? ақпараттық және функционалдық байланыс арқылы

380. Бағдарламалық тіл тобыМашинага тәуелді

381. Бағдарламалық тіл тобының тәуелділігімашинаға тәуелді

382. Бағдарламамен қамтамасыз ету түрлері сыртқы, ішкі

383. Бағдарламамен қамтамасыз ету этаптарының аралығында болады Өзара байланыс

384. Бағдарламамен қамтамасыз етудің төменгі деңгейіА.OMNI- платформасы

385. Базалық желі мен "интеллектуалды баптау " желісінің өзара қатынасыстандартты интерфейс арқылы

386. Базалық мәліметтер түйініЖеке қызметі Қамтамасыз ету үшін логикалық қызмет бағдарламасын қолданатын мәлімет

387. Байланыс линияларының түрлері АЛ,СЛ,ЗЛ,ЗСЛ,СЛМ

388. Байланыс қызметі мен желінің даму этаптары4

389. Байланыс линиялары (каналдар) коммутациялық станциялар және шеткі қондырғылар жиынтығы- бұл.......... электрбайланыс желі

390. Байланыс линияларының түрлеріАЛ,СЛ,ЗЛ,ЗСЛ,СЛМ

391. Байланыс линясының шеткі абоненттік қондырғысытелефон аппараты

392. Байланысты орнату процессі қай этапта екенін абонентке хабарлайтын сигнал түрі ақпараттық (акустикалық)

393. Байланысты орнатуды басқару әдістерінің түрлері тікелей, жанама

394. Басқару жуйе (СУ) фунциясыЖалғастыру процесін басқару үшін логикалық функцияны орындайды

395. Басқару жүйедегі интерфейс түрлері перифериялық, жүйелік

396. Басқару қондырғы және басқару обьект арасындағы байланысты қамтамасыз ететін интерфейс перифериялық интерфейс

397. Басқару қондырғысының құрамыАппаратты және бағдарламалық

398. Басқару модулі неден тұрадыкоммутация жүйесінің басқару платасынан

399. Басқарушы сигнал… шақыру бағытын анықтау үшін адрестік ақпаратты беру сигналдары

400. БВК коммутациондық каналдарыӘртүрлі уақыттық кіріс және шығыс жалғағыш линия каналдары

401. БВК неден тұрадыИЗУ, УЗУ және жылжытқыш құрылғысынан

402. БВК уақытты коммутация блогының анықтамасы.кіріс, шығыс СЛЦ – да каналдардың әртүрлі уақыттағы коммутациясы

403. Белгілі уақыт аралығындағы коммутациялық құрылғылардың барлық қосылу уақытыТелефондық жүктеме

404. Беру тракт дегеніміз ......тұтынушылар арасында хабарды беруді қамтамасыз ететін линия және қондырғы жиынтығы.

405. Беру аймағының қол жеткізу мүмкіндігін жеткізеді және қателерді тауып түзететін деңгей каналдық

406. Беру жылдамдығы 64 Кбит/с цифрлық байланыс желісінде қолданылатын сигнализация ОКС№7

407. Блок түрінде ақпарат қалай беріледі? тұтыныушылардың мәліметтік пакеттері мен

408. БМЧПП сигналды қабылдау және беру түрі6дан 2 кодымен

409. БПК кеңістікті коммутация блогының анықтамасы.кіріс, шығыс СЛЦ –да каналдардың біруақытылы коммутациясы

410. БПК неден тұрадыИ, ИЛИ, НЕ микросхемадан және мультиплексордан

411. Бір абонент платасы қанша абонент желісіне қызмет етеді8 аб. желі

412. Бір абоненттік модулге қанша абонент желісі қосылады64

413. Бір АИ абоненттік іздегіш блогына қанша абоненттік модуль қосылады64

414. Бір каналдын кодтық тобын беру үшін бөлінген уақыт аралығыКаналдық интервал (КИ)

415. Бір модульде абонент-абонент байланысын орнату алгоритміLC- UTR- MXC- LC

416. Бір модульде абонент-канал байланысын орнату алгоритміLC- UTR- MXC -GNS -DTC -E&M

417. Бір УВС-тың максимал сыйымдылығы.80000

418. Біржиілікті линиялық сигнализация қандай желіде қолданылады? мекемелік және ішкіаймақтық желіде

419. Біркелкі өзара байланыс хаттамаларын қолданылатын жүйеАшық жүйе

420. Бірлік уақыттағы жүктеменің математикалық болжамыжүктеме қарқындылығы

421. Бірлік уақытында жүйе қызмет көрсете алатын тапсырыс саны абсолюттік өткізу мүмкіндігі

422. Біртекті телекоммуникация желісінде қанша деңгей бар 3

423. Бірформатты команда разряды16

424. Бірінші класстық СКӨ (ЦКП) құрылымыS-T-S

425. Бірінші реттік желінік бөлінуіМагистралды, ішкізоналық және жергілікті

426. ГИ DX220 ГИ блогының қызметіжүктемені тарату

427. ГИ-3 блогының параметрі 80х120х200

428. Д каналы арқылы ақпарат сигналының беру жылдамдығы қанша ? 16 кбит/с

429. ДВО дегеніміз неҚызмет көрсетудің қосымша нұсқасы

430. Деңгей бойынша дискреттеу процесінің аталуыСигналдың деңгей бойынша дискреттелуі.

431. Диагностикалық тестілер қалай қосылады? техникалық қызмет көрсету жүйесінің талабы бойынша автоматты немесе қолмен қосылады

432. ДУК жұмыс режимінің ең жоғарғы өнімділігіжүктемені бөлу режимі

433. ДУК құрамындағы ЭУМ саны2

434. ДХ-220. AИ блогының қызметі:концентратор қызметін атқарады

435. Дыбыс толқындарын электр тербелiстерiне түрлендіретін ТА-ның құралыМикрофон

436. Екі звенолы коммутация өрісіПВ, ВП

437. Екі форматты команданың 0123 разряды анықтайдыА.төменгі шекараны көрсеткіш,В.аралас,С.өңделген шешім саны,Д.индексті регистрді,Е.базалық регистрді

438. Екі форматты команданың 4567 разряды анықтайдыА.өңделген шешім саны,В.индексті регистрді,С.базалық регистрді,Д.аралас, Е.релені

439. Екі форматты команданың FED разряды анықтайдыРБА номері Реле номері УТА номері ИР номері Станция номері

440. Екіжиілікті линиялық сигнализация қандай желіде қолданыладықалааралық желіде

441. Екімашиналы басқару кешенінің (ДУК) жұмыс режимдеріАвтономды,синхронды, жүктемені бөлу

442. Екінші реттік желінің түрлеріТелефон, телеграф, дыбысты тарату, теледидар

443. Есептеу және жазу кезіндегі ЗУ ұяшығының құрамындағыларды сақтауға арналған құрылғыРСл

444. Еске сақтау қондырғысының сипаттамалары Шапшаңдық, сиымдылық, разрядталуы,жұмсалатын қуаты

445. Еске сақтау элементтері бойынша ЗУ жіктелуі. Магнитті, жартылай өткізгішті, оптикалық

446. Жады сөзіБір ұяшықта сақталатын ақпараттын бит саны

447. Жалғастыру процесі кезінде берілетін сигнал түрлеріЛиниялық,басқару және акустикалық

448. Жалғастыру процесінің этаптарын анықтайтын сигнал линиялық

449. Жаңа қосымша қызмет орнатылғанда аппаратты бағдарлама қондырғысындаорындаладыжаңартылады

450. Жартылай тұрақты мәліметтердің сипатталуыСтанцияның статикалық жағдайы

451. Жедел категориясының тәуелділігіҚондырғы конфигурация

452. Жеке қызметті қамтамасыз ету үшін логикалық қызмет бағдарламасын қолданатын түйінSMP SCP IP SDR SCEP

453. Жеке сақтандырғыштың күйгенін көрсететін шамның түсі Ақшыл

454. Желідегі әртүрлі коммутация жүйелердің арасындағы сигнализация станцияаралық

455. Желідегі бір форматты команда разряды16

456. Желідегі қиылысу интерфейстердің түрлеріЕТ

457. Жергiлiктi эффект дегенiмiз неАбонент өзiнiң дауысын өзі есту

458. Жеті мәнді нөмірде қолданылатын байланыс торабы УИС

459. Жоғалтулар шамасының өлшем бірлігіПроцентпен немесе промиллия

460. Жоғарғы деңгейде шақыруды өңдеу жылдамдығының өзгеруіинтеллектуалды желінің өсуінен төмендейді

461. Жоғарғы деңгейлі бағдарлама тіліCHILL

462. Жоғарғы циклдік синхросигнал қандай канал интервалымен беріледіНөлдік циклдың 16-шы КИ

463. Жоғарғыцикл құрылымы 125 мкс 16 цикл

464. Жоғарлату анықтамасықосулыммен аяқталған шақырулар саны бос жалғағыш линиялар болмағандықтан қосылмаған шақырулар саны қосылу мен аяқталған шақырулар сан абонент кінасы бойынша қосылмаған шақырулар саны станцияның кінасы бойынша қосылмаған шақырулар саны

465. Жүйедегі адрестелу түрлеріКеңейтілген қысқартылған

466. Жүйедегі операция коды жазылатын разрядтар.FED

467. Жүйесінде командалар бөлінеді9 7 5 4 3

468. Жүйесіндегі индексация түрлері4

469. Жүйесіндегі бірформатты команда разряды16

470. Жүйесіндегі индексті регистр разряды2 6 3 7 8

471. Жүктеме қарқындылығы бірлік уақыттағы жүктеменің математикалық болжамы

472. жүктеменің өлшем бірлігіЭрланг

473. Зоналық желі-байланыс желісібір немесе бірнеше аймақтарды өзара байланыстыратын желі

474. Зоналық жүйенің құрылымыЖергілікті және қалааралық жүйе

475. ЗУ атқару қызметі бойынша қалай бөлінеді? СОЗУ,ОЗУ,ПЗУ,ВЗУ

476. ЗУ басқару блогының құрамы СВА, РА, РСл, УА ЗУ

477. ЗУ –дың негізгі қондырғысыЖинақтағыш

478. ЗУ меншікті бағасы анықталадыАқпаратты бір битін сақтауға кеткен шығынмен

479. ЗУ. Ақпаратты сақтау әдістеріОЗУ. СОЗУ, ВЗУ,ПЗУ

480. Иерархиялық ЗУ стандартты интерфейсіИ2-И6

481. Иерархиялық ЗУ.Еске сақтау қондырғы арасындағы ақпаратты алмастыру интерфейстеріИ2 – И6

482. Иерархиялық ЗУ-дың негізгі қасиеттері.Е- сыйымдылығы, Тобр –айналым уақыты және С -меншікті құны.

483. Иерархиялық ЭУС қандай қондырғы қосымша ақпаратты өңдейді және қабылдайды ПУУ

484. Иерархиялық ЭУС –та басқару қондырғылар қалай жұмыс істейді? бір – біріне тәуелсіз жұмыс істейді

485. Иерархиялық ЭУС-та қандай қондырғы қосымша ақпаратты өндейді дәне қабылдайдыПерефериялық басқару қондырғы (ПУУ)

486. ИЖ базалық желі қамтамасыз етедікоммутация функциясын

487. ИЖ коммутация функцияны қамтамасыз ететін желі базалық

488. ИЗУ дағы ЗУ санының анықталуыИЗУ түріне байланысты

489. ИКМ – 30/32 аппаратурасының 1 циклдық ұзақтығы неге тең?125 мкс

490. ИКМ – 30/32 аппаратурасының каналындағы разряд саны8

Наши рекомендации