A) принтер, плоттер, дыбыстық колонкалар

B) сканер, монитор, тышқан тетігі

С) клавиатура, сканер, тышқан тетігі

D) монитор, принтер, сканер

E) монитор, модем, пернетақта

179. Желілік жаңалықтарды жеткізу хаттамасы, желілік жаңалықтарды алуға және желінің электрондық хабарлама тақтасын оқуға және ол тақтада ақпаратты орналастыруға мүмкіншілік береді:

A) URL (Universal Resource Locator)

B) FTP (File Transfer Protocol)

C) POP (Post Office Protocol)

D) UDP (User Datagram Protocol)

E) NNTP (Net News Transfer Protocol)

180. "Пошталық офис"хаттамасы. Хост пен абонент арасында поштамен алмасуда қолданылады:

A) URL (Universal Resource Locator)

B) POP (Post Office Protocol)

C) DNS (Domain Name System)

D) UDP (User Datagram Protocol)

E) NNTP (Net News Transfer Protocol)

181. Пошталық хабарлармен абоненттің сұранысы бойынша алмасуды іске асыратын хаттама:

A) POP (Post Office Protocol)

B) URL (Universal Resource Locator)

C) DNS (Domain Name System)

D) UDP (User Datagram Protocol)

E) NNTP (Net News Transfer Protocol)

182. Желі байланысында барлық компьютерлер дөңгеленген тұйық кабельге жалғанатын топология түрі?

А) сақина топологиясы

B) шина топологиясы

C) жұлдыз топологиясы

D) клиент-сервер және бірдеңгейлі

E) аралас топологиясы

183. Сақина топологиясы бұл-

А) Желі байланысында барлық компьютерлер дөңгеленген тұйық кабельге жалғанатын топология түрі

B) Файлдық серверлерге негізделген топологиялық байланыс түрі

C) Жағдайлы, бағыттық

D) Әртүрлі есептерді шешуге арналған компьютерлер.

E) Белгілі бір функциялар тобы

184. Файлдық серверлерге негізделген топологиялық байланыс түрі...

А) жұлдыз топологиясы

B) шина топологиясы

C) сақина топологиясы

D) клиент-сервер және бірдеңгейлі

E) аралас топологиясы

185. Жұлдыз топологиясы бұл -

А) файлдық серверлерге негізделген топологиялық байланыс түрі

B) барлық компьютерлер дөңгеленген кабельге жалғанатын топология түрі

C) сақина топологиясы

D) клиент-сервер және бірдеңгейлі

E) аралас топологиясы

186. Компьютердің бір-бірімен байланыс жасау ережелері қалай аталады?

А) желілік хаттама

B) жалғанатын топология түрі

C) сақина топологиясы

D) клиент-сервер және бірдеңгейлі

E) аралас топологиясы

187. Көппроцессорлық есептеу жүйелері 3 түрге бөлінеді. Олар:

А) магистральді, векторлы,матрицалық

B) вертикальді, векторлы,матрицалық

C) функционалдық, векторлы,матрицалық

D) вертикальді, функционалдық,сандық

E) сандық, вертикальді, векторлы

188. Көппроцессорлық есептеу жүйелерінің неше түрі бар?

А) 3

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

189. Магистральді (конвейерлі ) көппроцессорлық есептеу жүйелері бұл-

А) Процессоры өңделетін берілгендер ағымы ретімен бір уақытта түрлі операциялар орындайтын есептеу жүйесі.

B) Берілгендер ағымы ретімен бір уақытта түрлі операциялар орындайтын есептеу жүйесі.

C) Бір уақытта түрлі операциялар орындайтын есептеу жүйесі.

D) Процессоры өңделетін берілгендер қорына бір уақытта түрлі операциялар орындайтын есептеу жүйесі.

E) Процессорың бір уақытта түрлі операциялар орындайтын есептеу жүйесі.

190. Жүйенің ұйымдастырылуы дегеніміз не?

А) Жүйе ішіндегі элементтердің жағдайларын шектейтін және бір – бірімен қарым – қатынасының келісімділігін, ішкі реттілігін айтамыз.

B) Белгілі бір функционалды мақсаты бар жүйе бөлігі.

C) Жүйе ішіндегі әрбір элементтің өз орнымен функциясына тәуелдік қасиеті.

D) Жүйенің негізгі қасиеттерін анықтайтын жүйе.

E) Қолданушыға арналған жүйенің қасиеттер жиынтығы.

191. Компьютердiң жұмыс нәтижесiн адамдарға қай құрылғы жеткiзедi?

А)Шығару құрылғысы

B) Есте сақтау құрылғысы

C) Енгiзу құрылғысы

D) Микропроцессор

E) Дұрыс жауабы жоқ

192. Компьютердің жұмысы кезінде мазмұны өзгермейтін жады қалай аталады

А) тұрақты жады

B) жедел жады

C) кэш жады

D) сыртқы жады

E) дұрыс жауабы жоқ

193. Процессор мен оперативті жады арасында буфер ретінде қолданылатын жады қалай аталады

А) кэш жады

B) сыртқы жады

C) дұрыс жауабы жоқ

D) тұрақты жады

E) жедел жады

194. Тұрақты жады дегеніміз ...

Наши рекомендации