Артыкул 191. Экспертная камiсiя па народных мастацкiх рамёствах

1. У мэтах падтрымкi i развiцця народных мастацкiх рамёстваў, адраджэння, захавання i пераемнасцi традыцый народных мастацкiх рамёстваў, падтрымкi творчай дзейнасцi майстроў народных мастацкiх рамёстваў пры Мiнiстэрстве культуры ствараецца экспертная камiсiя па народных мастацкiх рамёствах.

2. Экспертная камiсiя па народных мастацкiх рамёствах з'яўляецца пастаянна дзеючым органам, у склад якога могуць уваходзiць прадстаўнiкi дзяржаўных органаў, арганiзацый культуры, грамадскiх аб'яднанняў, мастакi, мастацтвазнаўцы, этнографы i iншыя спецыялiсты, дзейнасць якiх звязана з захаваннем культурнай спадчыны, забеспячэннем пераемнасцi традыцый народных мастацкiх рамёстваў.

3. Экспертная камiсiя па народных мастацкiх рамёствах:

3.1. аказвае метадычную i экспертную дапамогу майстрам народных мастацкiх рамёстваў па пытаннях народных мастацкiх рамёстваў;

3.2. разглядае пытаннi аднясення прадметаў дэкаратыўнага i ўтылiтарнага прызначэння, створаных грамадзянамi, да вырабаў народных мастацкiх рамёстваў;

3.3. ажыццяўляе ацэнку вырабаў народных мастацкiх рамёстваў на iх адпаведнасць традыцыям народных мастацкiх рамёстваў, падрыхтоўку прапаноў па павышэннi мастацкага ўзроўню i якасцi вырабаў народных мастацкiх рамёстваў;

3.4. садзейнiчае адраджэнню, захаванню i пераемнасцi традыцый народных мастацкiх рамёстваў, папулярызацыi творчай дзейнасцi майстроў народных мастацкiх рамёстваў, папулярызацыi i распаўсюджванню вырабаў народных мастацкiх рамёстваў;

3.5. садзейнiчае арганiзацыi творчай дзейнасцi майстроў народных мастацкiх рамёстваў, падтрымцы i захаванню iх творчай iндывiдуальнасцi i самабытнасцi, забеспячэнню высокага мастацкага ўзроўню i якасцi вырабаў народных мастацкiх рамёстваў, пашырэнню i абнаўленню iх асартыменту;

3.6. разглядае хадайнiцтвы аб наданнi майстрам народных мастацкiх рамёстваў статусу народнага майстра i дае заключэннi аб наданнi (адмове ў наданнi) iм гэтага статусу;

3.7. ажыццяўляе падрыхтоўку прапаноў па актуальных пытаннях народных мастацкiх рамёстваў, метадычных распрацовак па стварэннi вырабаў народных мастацкiх рамёстваў i ўносiць iх на разгляд у Мiнiстэрства культуры, iншыя дзяржаўныя органы для прыняцця мер, накiраваных на падтрымку i развiццё народных мастацкiх рамёстваў.

4. Сваю дзейнасць экспертная камiсiя па народных мастацкiх рамёствах ажыццяўляе ва ўзаемадзеяннi з дзяржаўнымi органамi, навуковымi арганiзацыямi i арганiзацыямi культуры.

Артыкул 192. Арганiзацыi народных мастацкiх рамёстваў

1. У мэтах стварэння, тыражавання i рэалiзацыi вырабаў народных мастацкiх рамёстваў, а таксама адраджэння, захавання i пераемнасцi традыцый народных мастацкiх рамёстваў, задавальнення духоўных i эстэтычных патрэбнасцей грамадзян, удасканалення традыцыйных тэхналогiй стварэння вырабаў народных мастацкiх рамёстваў i прафесiйнага майстэрства майстроў народных мастацкiх рамёстваў у Рэспублiцы Беларусь ствараюцца i дзейнiчаюць арганiзацыi народных мастацкiх рамёстваў.

2. Арганiзацыя народных мастацкiх рамёстваў захоўвае свой профiль незалежна ад змены ўласнiка яе маёмасцi.

3. У арганiзацыi народных мастацкiх рамёстваў можа стварацца мастацкi савет.

Артыкул 193. Аднясенне прадукцыi арганiзацый народных мастацкiх рамёстваў, iншых юрыдычных асоб, iндывiдуальных прадпрымальнiкаў i рамеснiкаў да вырабаў народных мастацкiх рамёстваў

1. Аднясенне прадукцыi арганiзацый народных мастацкiх рамёстваў, iншых юрыдычных асоб, iндывiдуальных прадпрымальнiкаў i рамеснiкаў да вырабаў народных мастацкiх рамёстваў ажыццяўляецца экспертнай камiсiяй па аднясеннi прадукцыi да вырабаў народных мастацкiх рамёстваў у мэтах адраджэння, захавання i пераемнасцi традыцый народных мастацкiх рамёстваў.

2. Экспертная камiсiя па аднясеннi прадукцыi да вырабаў народных мастацкiх рамёстваў ствараецца Кiраўнiцтвам справамi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь пры дзяржаўным вытворча-гандлёвым аб'яднаннi "Белмастацпромыслы".

3. Асноўнымi задачамi экспертнай камiсii па аднясеннi прадукцыi да вырабаў народных мастацкiх рамёстваў з'яўляюцца:

3.1. экспертыза прадукцыi арганiзацый народных мастацкiх рамёстваў, iншых юрыдычных асоб, iндывiдуальных прадпрымальнiкаў i рамеснiкаў;

3.2. садзейнiчанне творчаму развiццю арганiзацый народных мастацкiх рамёстваў, iншых юрыдычных асоб, iндывiдуальных прадпрымальнiкаў i рамеснiкаў, забеспячэнне высокага мастацкага ўзроўню i якасцi вырабаў народных мастацкiх рамёстваў, пашырэнне i абнаўленне iх асартыменту;

3.3. падтрымка i захаванне творчай iндывiдуальнасцi i нацыянальнай самабытнасцi майстроў народных мастацкiх рамёстваў.

4. Экспертная камiсiя па аднясеннi прадукцыi да вырабаў народных мастацкiх рамёстваў:

4.1. праводзiць экспертызу прадукцыi арганiзацый народных мастацкiх рамёстваў, iншых юрыдычных асоб, iндывiдуальных прадпрымальнiкаў i рамеснiкаў;

4.2. прымае рашэнне аб аднясеннi (неаднясеннi) да вырабаў народных мастацкiх рамёстваў прадукцыi арганiзацый народных мастацкiх рамёстваў, iншых юрыдычных асоб, iндывiдуальных прадпрымальнiкаў i рамеснiкаў;

4.3. прадстаўляе ў дзяржаўнае вытворча-гандлёвае аб'яднанне "Белмастацпромыслы" рашэнне аб аднясеннi прадукцыi арганiзацый народных мастацкiх рамёстваў, iншых юрыдычных асоб, iндывiдуальных прадпрымальнiкаў i рамеснiкаў да вырабаў народных мастацкiх рамёстваў;

4.4. садзейнiчае забеспячэнню высокага мастацкага ўзроўню i якасцi вырабаў народных мастацкiх рамёстваў, пашырэнню i абнаўленню iх асартыменту;

4.5. ажыццяўляе падрыхтоўку прапаноў па пытаннях народных мастацкiх рамёстваў, заахвочваннi майстроў народных мастацкiх рамёстваў за стварэнне высокамастацкiх вырабаў народных мастацкiх рамёстваў;

4.6. садзейнiчае падтрымцы i развiццю народных мастацкiх рамёстваў, адраджэнню, захаванню i пераемнасцi традыцый народных мастацкiх рамёстваў;

4.7. садзейнiчае ў адпаведнасцi з заканадаўчымi актамi дзяржаўнай падтрымцы арганiзацый народных мастацкiх рамёстваў, iншых юрыдычных асоб, iндывiдуальных прадпрымальнiкаў i рамеснiкаў;

4.8. аказвае метадычную i экспертную дапамогу арганiзацыям народных мастацкiх рамёстваў, iншым юрыдычным асобам, iндывiдуальным прадпрымальнiкам i рамеснiкам;

4.9. кансультуе па пытаннях мастацка-стылявой адметнасцi вырабаў народных мастацкiх рамёстваў;

4.10. ажыццяўляе падрыхтоўку прапаноў па ўдасканаленнi традыцыйных тэхналогiй вытворчасцi вырабаў народных мастацкiх рамёстваў, павышэннi якасцi i развiццi мастацка-стылявой адметнасцi вырабаў народных мастацкiх рамёстваў, аб мэтазгоднасцi вытворчасцi асобных вiдаў вырабаў народных мастацкiх рамёстваў.

5. Склад экспертнай камiсii па аднясеннi прадукцыi да вырабаў народных мастацкiх рамёстваў зацвярджаецца Кiраўнiцтвам справамi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь.

Экспертная камiсiя па аднясеннi прадукцыi да вырабаў народных мастацкiх рамёстваў дзейнiчае на падставе рэгламенту, зацверджанага Кiраўнiцтвам справамi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь.

Артыкул 194. Падтрымка арганiзацый народных мастацкiх рамёстваў, iншых юрыдычных асоб, iндывiдуальных прадпрымальнiкаў i рамеснiкаў

1. Падтрымка арганiзацый народных мастацкiх рамёстваў, iншых юрыдычных асоб, iндывiдуальных прадпрымальнiкаў i рамеснiкаў ажыццяўляецца дзяржаўнымi органамi для забеспячэння магчымасцей выканання ўказанымi асобамi творчых i (або) вытворчых задач.

2. Падтрымка арганiзацый народных мастацкiх рамёстваў, iншых юрыдычных асоб, iндывiдуальных прадпрымальнiкаў i рамеснiкаў ажыццяўляецца шляхам:

2.1. стварэння ўмоў для выкарыстання iмi фiнансавых, матэрыяльна-тэхнiчных i iнфармацыйных рэсурсаў, а таксама навукова-тэхнiчных распрацовак i традыцыйных тэхналогiй вытворчасцi вырабаў народных мастацкiх рамёстваў;

2.2. садзейнiчання iх знешнеэканамiчнай i iншай звязанай з ёю дзейнасцi, уключаючы пашырэнне i развiццё гандлёвых, навукова-тэхнiчных, вытворчых i iнфармацыйных сувязей, удзел у мiжнародных выстаўках i кiрмашах;

2.3. арганiзацыi падрыхтоўкi, перападрыхтоўкi i павышэння квалiфiкацыi iх кадраў.

3. Дзяржаўныя органы распрацоўваюць i ажыццяўляюць комплекс мерапрыемстваў па садзейнiчаннi ў забеспячэннi арганiзацый народных мастацкiх рамёстваў, iншых юрыдычных асоб, iндывiдуальных прадпрымальнiкаў i рамеснiкаў абсталяваннем i сучаснымi тэхналогiямi для падрыхтоўчых працэсаў i арганiзацыi вытворчасцi.

4. У мэтах садзейнiчання развiццю вытворчасцi вырабаў народных мастацкiх рамёстваў дзяржаўныя органы ў адпаведнасцi з актамi заканадаўства прадастаўляюць арганiзацыям народных мастацкiх рамёстваў, iншым юрыдычным асобам, iндывiдуальным прадпрымальнiкам i рамеснiкам абсталяванне, вытворчыя i службовыя памяшканнi, iншую маёмасць, якая знаходзiцца ў дзяржаўнай уласнасцi.

Артыкул 195. Цэнтр (дом) рамёстваў

1. Цэнтр (дом) рамёстваў - арганiзацыя культуры або падраздзяленне юрыдычнай асобы, якiя ажыццяўляюць дзейнасць па адраджэннi, захаваннi i пераемнасцi мясцовых традыцый народных мастацкiх рамёстваў, папулярызацыi дзейнасцi па стварэннi вырабаў народных мастацкiх рамёстваў.

2. Задачамi цэнтра (дома) рамёстваў з'яўляюцца:

2.1. падтрымка i стварэнне ўмоў для ажыццяўлення творчай дзейнасцi майстроў народных мастацкiх рамёстваў;

2.2. далучэнне насельнiцтва да дзейнасцi па стварэннi вырабаў народных мастацкiх рамёстваў;

2.3. адраджэнне мясцовых традыцыйных тэхналогiй стварэння вырабаў народных мастацкiх рамёстваў i распрацоўка новых тэхналогiй.

3. Цэнтр (дом) рамёстваў:

3.1. праводзiць работу па выяўленнi мясцовых традыцый народных мастацкiх рамёстваў;

3.2. ажыццяўляе збор i забяспечвае захаванне вырабаў народных мастацкiх рамёстваў;

3.3. стварае клубныя фармiраваннi i забяспечвае iх дзейнасць па вiдах народных мастацкiх рамёстваў;

3.4. аказвае садзейнiчанне ў арганiзацыi семiнараў, майстар-класаў i iншых мерапрыемстваў з удзелам майстроў народных мастацкiх рамёстваў;

3.5. арганiзоўвае дзейнасць па аб'яднаннi майстроў народных мастацкiх рамёстваў i каардынацыi iх творчай дзейнасцi;

3.6. арганiзоўвае i ўдзельнiчае ў выстаўках, кiрмашах, святах народнага мастацтва i iншых культурных мерапрыемствах;

3.7. супрацоўнiчае з iншымi арганiзацыямi культуры, у тым лiку замежнымi;

3.8. выконвае iншыя функцыi, звязаныя з адраджэннем, захаваннем i пераемнасцю мясцовых традыцый народных мастацкiх рамёстваў, папулярызацыяй дзейнасцi па стварэннi вырабаў народных мастацкiх рамёстваў.

4. У структуру цэнтра (дома) рамёстваў у якасцi падраздзяленняў могуць уваходзiць выставачныя залы па продажы вырабаў народных мастацкiх рамёстваў, iнфармацыйныя цэнтры, фона-, фота-, кiна-, вiдэаархiвы i iншыя падраздзяленнi.

5. У цэнтры (доме) рамёстваў могуць стварацца каардынацыйны савет, мастацкi савет.

Артыкул 196. Забеспячэнне адраджэння, захавання i пераемнасцi традыцый народных мастацкiх рамёстваў

Забеспячэнне адраджэння, захавання i пераемнасцi традыцый народных мастацкiх рамёстваў ажыццяўляецца шляхам:

перадачы народнымi майстрамi свайго прафесiйнага майстэрства па адпаведным вiдзе народнага мастацкага рамяства ў мэтах захавання аўтэнтычнасцi традыцый народных мастацкiх рамёстваў;

знаёмства з нарoднымi мастацкiмi рамёствамi, традыцыйнымi тэхналогiямi стварэння вырабаў нарoдных мастацкiх рамёстваў пры атрыманнi дашкольнай, агульнай сярэдняй адукацыi, дадатковай адукацыi дзяцей i моладзi;

атрымання прафесiйна-тэхнiчнай, сярэдняй спецыяльнай, вышэйшай адукацыi i дадатковай адукацыi дарослых;

набыцця ведаў, уменняў i навыкаў па стварэннi вырабаў нарoдных мастацкiх рамёстваў самастoйна, у тым лiку ў цэнтрах (дамах) рамёстваў.

Артыкул 197. Папулярызацыя i распаўсюджванне вырабаў народных мастацкiх рамёстваў

1. Дзяржаўныя органы, арганiзацыi народных мастацкiх рамёстваў, iншыя юрыдычныя асобы, у тым лiку грамадскiя аб'яднаннi ў сферы культуры, якiя займаюцца пытаннямi народных мастацкiх рамёстваў, iндывiдуальныя прадпрымальнiкi, рамеснiкi сумесна з зацiкаўленымi асобамi садзейнiчаюць папулярызацыi i распаўсюджванню вырабаў народных мастацкiх рамёстваў з дапамогай сродкаў масавай iнфармацыi, праз рэкламна-выдавецкую дзейнасць, шляхам правядзення выставак, кiрмашоў, аўкцыёнаў, дэманстрацыi вырабаў народных мастацкiх рамёстваў, устанаўлення заахвочванняў, а таксама iншымi спосабамi.

2. У мэтах падтрымкi i развiцця народных мастацкiх рамёстваў, адраджэння, захавання i пераемнасцi традыцый народных мастацкiх рамёстваў, папулярызацыi дзейнасцi па стварэннi вырабаў нарoдных мастацкiх рамёстваў праводзяцца выстаўкi вырабаў народных мастацкiх рамёстваў.

3. У мэтах збiрання, захоўвання, вывучэння i папулярызацыi вырабаў народных мастацкiх рамёстваў могуць стварацца музеi ў адпаведнасцi з гэтым Кодэксам i iншымi актамi заканадаўства.

4. Дзяржаўныя органы садзейнiчаюць папулярызацыi i распаўсюджванню вырабаў народных мастацкiх рамёстваў за межамi Рэспублiкi Беларусь. З гэтай мэтай у памяшканнях дыпламатычных прадстаўнiцтваў i консульскiх устаноў Рэспублiкi Беларусь дэманструюцца вырабы народных мастацкiх рамёстваў.

5. У мэтах стымулявання правядзення навуковых даследаванняў, якiя датычаць народных мастацкiх рамёстваў, падтрымкi майстроў народных мастацкiх рамёстваў, а таксама таленавiтай моладзi, якая займаецца стварэннем вырабаў народных мастацкiх рамёстваў, дзяржаўныя органы ўстанаўлiваюць заахвочваннi.

ГЛАВА 21

КIНЕМАТАГРАФIЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

Артыкул 198. Кiнематаграфiя

Кiнематаграфiя - сукупнасць творчых, вытворчых, навуковых, тэхналагiчных, тэхнiчных, адукацыйных, iнфармацыйных, асветнiцкiх i iншых працэсаў, накiраваных на вытворчасць, паказ i распаўсюджванне фiльмаў.

Наши рекомендации