Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі

Розглянемо однорідне ізотропне середовище з питомим електричним опором Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru ,вякому в точці Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru розташоване точкове джерело струму силою Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru ( Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru ). Інший полюс Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru віднесений на нескінченість, і його впливом на електричне поле середовища в околі точки Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru можна знехтувати (рис. 17). Необхідно визначити потенціал електричного поля в любій точці досліджуваного середовища на відстані Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru від джерела струму Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru .

Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru

Рис. 17. До задачі визначення потенціалу електричного поля в довільній точці однорідного ізотропного середовища

Розташуємо початок координат з точкою Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru , в якій знаходиться джерело струму, та опишемо навколо неї сферу довільного радіуса Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru . Оскільки середовище приймається однорідним й ізотропним, то струм буде рівномірно розподіленим по поверхні сфери і, відповідно, його щільність буде дорівнювати:

Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru (25)

З іншого боку, згідно диференціального закону Ома, щільність струму провідності визначається:

Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru (26)

Тоді, прирівнюючи праві частини виразів (25) і (26), можна записати:

Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru (27)

Розділивши змінні, отримаємо:

Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru (28)

Розв’язком даного диференціального рівняння буде величина потенціалу на відстані Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru від джерела струму:

Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru (29)

Згідно принципу регулярності потенційної функції постійна інтегрування Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru повинна бути прийнятою рівною нулеві, оскільки на нескінченості потенціал прямує до нуля.

Звідси:

Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru (30)

Таким чином, вираз (30) дає можливість визначити значення потенціалу електричного поля в довільній точці однорідного ізотропного середовища. Для даної моделі геометричним місцем точок, що характеризуються рівними значеннями потенціалу, буде сфера радіусу Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru з центром у точці Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru ( Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru ).

Проведемо з точки Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru луч у довільному напрямку (див.рис. 18) та візьмемо на ньому дві точки Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru і Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru таким чином, що Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru , Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru .

Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru

Рис. 18. До задачі визначення питомого електричного опору однорідного ізотропного середовища

Згідно виразу (30) визначимо потенціали поля в точках M і N:

Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru (31)

Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru (32)

Знайдемо різницю потенціалів між точками M і N:

Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru , (33)

або

Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru (34)

У відповідності із відомим співвідношенням, що зв’язує напруженість Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru електричного поля з потенціалом U (див. вираз 26), можна встановити значення напруженості поля на відстані r від джерела струму:

Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru (35)

Фізичний зміст останнього виразу полягає у тому, що напруженість характеризує зміну потенціалу поля на нескінченно малому відрізку шляху (знак «мінус» вказує на зменшення величини потенціалу із віддаленням від джерела струму). Відповідно, для отримання значення напруженості електричного поля в рамках нашої моделі, необхідно відстань між точками M і N спрямувати до нуля ( Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru ) або, що те саме, Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru . Для нескінченно малої відстані MN можна записати:

Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru , (36)

де AO – відстань від початку координат (точки A) до середини відрізку між нескінченно близькими точками M і N (точки O).

Отже, напруженість електричного поля у довільній точці однорідного ізотропного середовища визначиться:

Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru (37)

З виразів (31)-(37) отримаємо основні рівняння, що дозволяють визначити питомий електричний опір середовища:

Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru (38)

Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru (39)

Основні рівняння, що визначають питомий електричний опір в однорідному ізотропному середовищі - student2.ru (40)

Наши рекомендации