Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою

Розглянемо випадок, коли довжина черги в С.М.О. не обмежена числом m, а може бути як завгодно велика, тобто Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru . Граф станів у цьому випадку безкінечний, мал.12:

 
  Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru

мал. 12.

Так як ймовірності станів знаходилися за формулами (2.52 – 2.54), то для визначення можливостей станів у даному випадку їх можна використовувати прагнучи Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru . Так як сума геометричної прогресії Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru сходиться (формула для Р0) при x=α /n<1 і розходиться при x≥ 1, то сталий режим буде існувати при x<1, а при x≥ 1 черга буде нескінченно зростати. Нехай x=α /n<1. Тоді ймовірності станів такі ж, що й у (53-54):

Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru (2.66)

Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru (2.67)

Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru (2.68)

Так як заявка буде рано чи пізно обслуговувана, то характеристики пропускної спроможності С.М.О.:

Pвідм= 0; q=1; А=λ*q= λ .

Середнє число заявок у черзі одержимо при Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru . З (2.62)

Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru (2.69)

Середній час чекання з (3.40)

Tоч= Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru (2.70)

Середнє число зайнятих каналів

Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru (2.71)

Середнє число заявок у С.М.О.

Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru (2.72)

Приклад 10. Автозаправочна станція (АЗС) з двома колонками (n=2), найпростіший потік машин інтенсивності λ=0,8 машин/год. Середній час обслуговування однієї машини tоб=2 хв. У даному районі немає іншої АЗС, так що черга машин перед АЗС може рости практично необмежено. Знайти характеристики С.М.О.

Рішення. Маємо λ=0,8; μ=0,5; n=2; α=1,6; x=α/n=1,6/2=0,8.

Так як x<1, то черга не зростає нескінченно і існує граничний стаціонарний режим роботи С.М.О.

По формулах (66-68) знаходимо ймовірності станів:

Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru

Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru

Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru

Середнє число зайнятих каналів Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru =А/μ =λ /μ=α =1,3.

Ймовірність відсутності черги в АЗС P0+P1+P2=0,111+0,178+0,142=0,431.

Середнє число машин у черзі Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru

Середнє число машин на АЗС Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru

Середній час чекання в черзі Tоч = Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru хв.

Середній час перебування машини на АЗС Багатоканальні С.М.О. із необмеженою чергою - student2.ru хв.

ТЕОРІЯ ІГОР

В житті часто виникають конфліктні ситуації, що характеризуються наявністю протилежних інтересів і спрямувань окремих людей і колективів, що намагаються досягнути своїх цілей часто із шкодою один до іншого. Математичним моделюванням умов конфлікту і пошуком на цій основі оптимальних рішень займається теорія ігор. Теорія ігор дає рекомендації з раціонального образу дій кожного з учасників в ході конфліктної ситуації, тобто таких дій, які забезпечували б йому найбільший виграш (найменший програш).

Ігрової схеми можна надати багатьом ситуаціям в економіці. Тут виграш - це ефективність використання дефіцитних ресурсів, виробничих фондів, величини прибутку і т. і.

Приклад 1. Виконується проектування дільниці по обробці заготовок. Заготовки можуть виконуватись з різних матеріалів і оброблятись на різних верстатах. В табл.1 наведено вартість обробки однієї заготовки в залежності від матеріалу і типу верстатів, на яких ведеться обробка.

Табл.1.

Тип верстата Вид матеріалу
М1 М2 М3 М4
S1 6,20 6,70 6,30 6,70
S2 6,30 6,50 6,55 6,50
S3 6,10 6,40 6,40 6,60
S4 5,80 6,35 6,80 6,40

Зрозуміло, що замовник (володар заготовок) прагне вибрати матеріал таким чином, щоб вартість однієї заготовки була мінімальною. З іншого боку, обробник деталей прагне так сформувати парк верстатів для обробки деталей, щоб отримати найбільший прибуток. Має місце конфліктна ситуація, і треба дати рекомендації кожній із сторін щодо їх оптимальної поведінки.

Наши рекомендации