Додаток 5 до Правил прийому до Міжнародного гуманітарного університету в 2017 році

СCпеціальності ОС бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), ОКР молодшого спеціаліста Спеціалізація (освітня програма) Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) Конкурсні предмети на вибір Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом
Код Назва  
Право Право 1. Українська мова та література  
      2. Історія України  
      3. Іноземна мова (Англійська мова. Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова; Російська мова) Так
      3. Математика Так
Міжнародне право Міжнародне право 1 Українська мова та література  
      2. Історія України  
      3. Іноземна мова (Англійська мова: Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова. Російська мова) Так
      3.Географія Так
Економіка Економіка 1 Українська мова та література  
      2 Історія України  
      3 Іноземна мова. (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова, Іспанська мова, Російська мова) Так
      3 Математика Так
Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 1. Українська мова та література.  
      2. Історія України  
      3. Іноземна мова. (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова, Іспанська мова, Російська мова) Так
      3. Математика Так
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1 Українська мова та література  
      2. Історія України  
      3 Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова: Німецька мова; Іспанська мова; Російська мова) Так
      3. Математика Так
Менеджмент Менеджмент 1 Українська мова та література  
      2. Історія України  
      3. Іноземна мова (Англійська мова. Французька мова, Німецька мова. Іспанська мова; Російська мова) Так
      3 Математика Так
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 1 Українська мова та література.  
      2. Історія України  
      3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова. Німецька мова: Іспанська мова. Російська мова) Так
      3. Математика Так
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1 Українська мова та література  
      2 Історія України  
      3. Іноземна мова. (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова; Російська мова) Так
      3. Математика Так
Комп’ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія 1 Українська мова та література  
      2. Історія України  
      3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова; Російська мова) Так
      3 Математика Так
Філологія англійська мова 1.Українська мова та література  
      2. Історія України  
      3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова; Російська мова) Так
      3. Математика Так
Філологія німецька мова 1.Українська мова та література  
      2. Історія України  
      3. Іноземна мова (Англійська мова. Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова: Російська мова) Так
      3. Математика Так
Філологія французька мова 1.Українська мова та література  
      2. Історія України  
      3. Іноземна мова, (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова; Російська мова) Так
      3. Математика Так
Філологія китайська мова 1.Українська мова та література  
      2 Історія України  
      3 Іноземна мова, (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова; Російська мова) Так
      3. Математика Так
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 1 Українська мова та література  
2. Історія України  
3 Творчий конкурс (Колоквіум, співбесіда)  
Дизайн Дизайн 1.Українська мова та література  
      2. Історія України  
      3 Творчий конкурс Етап1:Рисунок, Етап2:Живопис, Етап3:Композиція  
Стоматологія Стоматологія 1.Українська мова та література  
2. Біологія  
3 Хімія Так
3 Історія України Так
Фармація Фармація 1.Українська мова та література  
2. Біологія  
3. Хімія Так
3. Історія України Так
Технології медичної діагностики та лікування Фармація 1 Українська мова та література.  
      2. Біологія  
      3. Хімія Так
      3. Історія України Так

Наши рекомендации