Розрахунок структурної схеми тракту радіочастоти

Вибір проміжної частоти

Величину проміжної частоти вибираю таким чином:

а) проміжна частота (fnp) не повинна знаходитися в діапазоні частот приймача чи близько від границь цього діапазону.

б) проміжна частота не повинна збігатися з частотою якого-небудь потужного передавача.

в) для одержання хорошої фільтрації проміжної частоти на виході детектора повинна бути виконана наступна умова:

fпр ≥ 10 Fв (1.1)

де fпр – проміжна частота, Гц;

Fв – верхня звукова частота, Гц.

г) зі збільшенням проміжної частоти:

— збільшується вибірковість по дзеркальному каналу;

— зменшується вибірковість по сусідньому каналу;

— розширюється смуга пропускання;

— зменшуються вхідний і вихідний опори електронних приладів, що приводить до збільшення шунтування контурів, а також знижується крутизна характеристики транзисторів;

— погіршується стійкість підсилювача проміжної частоти;

— зменшується коефіцієнт підсилення на каскад за рахунок зменшення резонансного опору контуру і погіршення параметрів електронних приладів;

— зменшується шкідливий вплив шумів гетеродина на чутливість приймача;

— полегшується поділ трактів проміжної і низької частоти, що дозволяє спростити фільтр на виході детектора;

— збільшується надійність роботи пристрою автоматичного підстроювання частоти;

— зменшуються розміри контурів і блокувальних елементів.

д) зі зменшенням проміжної частоти:

— збільшується вибірковості по сусідньому каналу;

— зменшується вибірковість по дзеркальному каналу;

— звужується смуга пропущення;

— збільшуються вхідний і вихідний опори електронних приладів, що приводить до зменшення шунтування контурів, а також збільшується крутизна характеристики транзисторів;

— поліпшується стійкість підсилювача проміжної частоти;

— збільшується коефіцієнт підсилення на каскад;

— знижується коефіцієнт шуму.

Застосування дворазового перетворення частоти дозволяє використовувати переваги високої і низької проміжних частот.

Частоти, що рекомендуються як проміжні, наведені в таблиці 1.1. У дужках зазначені частоти, що застосовувалися до 1964р.

ТАБЛИЦЯ1.1

ЧАСТОТИ, ЩО РЕКОМЕНДУЮТЬСЯ ЯК ПРОМІЖНІ

Тип приймального пристрою Проміжна частота
Радіомовний АМ Радіомовний АМ і ЧМ Телебачення: канал зображення Телебачення: канал звуку Професійні вузькосмугові приймачі Професійні широкосмугові приймачі 465±2 кГц 465±2 кГц, 6,5±0,1 МГц 38(34,25) МГц 31,5(27,75) МГц і 6,5 МГц 115; 215; 915; 1200; 1600; 1900; 2200;4500 кГц 10; 15; 30; 604 70; 100 МГц

1.2.2 Вибір числа під діапазонів і їх меж

Якщо в технічних вимогах на проектований приймач границі піддіапазонів і їхня кількість не задані і коефіцієнт перекриття всього діапазону

Розрахунок структурної схеми тракту радіочастоти - student2.ru , (1.2)

де fмакс, fмін – відповідно максимальна і мінімальна частоти діапазону, перевищує для коротких хвиль 1 – 2, а для довгих і середніх хвиль 2 – 2,5 чи виявляється більше величини, зазначеної в технічних вимогах, то необхідно зробити розбивку заданого діапазону на піддіапазони.

Способи розбивки діапазону:

1. Розбивка з однаковим коефіцієнтом перекриття всіх піддіапазонів:

Розрахунок структурної схеми тракту радіочастоти - student2.ru (1.3)

Застосовується в радіомовних приймачах і при використанні гармонік гетеродина (при великій довжині діапазону). Застосовується частіше інших способів.

Переваги: допускає використання гармонік гетеродина; просте конструктивне і схемне рішення для сигнальних контурів, тому що при цьому переключаються тільки котушки і підстроювальні конденсатори.

Недоліки: різна щільність шкал піддіапазонів і різна точність установки частоти.

2. Розбивка з однаковим перекриттям по частоті (рівною різницею частот):

Розрахунок структурної схеми тракту радіочастоти - student2.ru (1.4)

Цей спосіб зручний при застосуванні оптичної шкали і перемінної першої проміжної частоти. При цьому частота першого гетеродина може бути стабілізована кварцом. Його перевагами є: однакова щільність шкал усіх піддіапазонів при однаковій їхній довжині; можливість застосування контуру гетеродина, що не комутується. Недолік – різні коефіцієнти піддіапазонів, що приводить до ускладнення схеми і конструкції.

3. Змішаний спосіб – умови перших двох способів виконуються для частини піддіапазонів. Зручний при параметричній стабілізації частоти гетеродина. Є багато варіацій цього способу.

Перевага: можливість підібрати найкращий для виконання заданих технічних вимог варіант.

Недолік: ускладнення схеми і конструкції.

Другий і третій способи застосовуються в професійних приймачах. Третій спосіб застосовується дуже рідко.

Наши рекомендации