Типологія методів наукового дослідження.

Методологія системного підходу та наукових досліджень

Величко С.В. Група ДС16-1з

Принципи системного підходу

1. Наведіть визначення поняття «Принципи системного підходу»:

А) це загальні положення, що відображають відношення, абстраговані від конкретного змісту наукових і прикладних проблем;

Б) це загальні положення, що відображають відношення, абстраговані від конкретного змісту наукових проблем;

В) це конкретні положення, що відображають відношення, абстраговані від конкретного змісту наукових, історичних, етнографічних проблем;

Г) це загальнонаукові принципи, що складають основу для визначення предмету пізнання системного підходу;

Д) правильна відповідь відсутня;

2. Які з принципів відносяться до основних принципів системного підходу:

А) Принцип остаточної мети;

Б) Принцип функціональності;

В)Принцип солідарності;

Г) Правильна відповідь відсутня;

Д) Варіант А) та Б);

3. Що означає принцип розвитку:

А) система розглядається “ззовні” як єдине ціле (принцип єдності), водночас необхідний “погляд зсередини”, дослідження окремих взаємодіючих складових системи;

Б) розумний компроміс між повною централізацією системи та здатністю реагувати на вплив зовнішнього середовища окремими частинами системи;

В) здатність до вдосконалення, розвитку системи;

Г) здатність до вдосконалення, розвитку системи за умови збереження певних якісних властивостей;

Д) у більшості випадків досліджується система, про яку не все відомо, поведінка якої не завжди зрозуміла, невідома її структура, непередбачуваний перебіг процесів, невідомі зовнішні впливи тощо;

4. Що означає принцип розвитку:

А) здатність до вдосконалення, розвитку системи;

Б) здатність до вдосконалення, за умови збереження певних якісних властивостей;

В) здатність до самовдосконалення, за умови збереження кількісних властивостей;

Г) можливість до самовдосконалення, без збереження кількісних властивостей, за умови відтворення наукових знань системного підходу;

Д) здатність до вдосконалення, розвитку сис- теми за умови збереження певних якісних властивостей;

5. Які з принципів відносяться до додаткових (вторинних) принципів системного підходу:

А) принципи єдності, зв’язаності і модульності;

Б) принцип ієрархії;

В) правильна відповідь відсутня;

Г) принцип децентралізації;

Д) принцип невизначеності;

Типологія методів наукового дослідження.

1.Визначте поняття методу дослідження:

А) це сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності, підпорядкований вирішенню конкретного завдання, теми;

Б) це сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності;

В) це сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності, підпорядкований вирішенню конкретного завдання;

Г) правильна відповідь відсутня;

Д) це сукупність прийомів теоретичного освоєння дійсності, підпорядкований вирішенню конкретного завдання;

2. Визначте групи методів пізнання:

А) методи емпіричного дослідження та методи теоретичного дослідження;

Б) методи статистичного дослідження;

В) методи, що використовуються на емпіричному і теоретичному рівнях;

Г) відповідь В та А;

Д) правильна відповідь відсутня;

3. Що відноситься до методів емпіричного дослідження:

А) спостереження;

Б) замірювання;

В) експеримент;

Г) правильна відповідь відсутня;

Д) відповіді А та В;

4. Що відноситься до загальнологічних методів, що застосовуються на емпіричному і теоретичному рівнях дослідження:

А) відповіді В та Д;

Б) абстрагування, узагальнення, аналіз и синтез, емпіризм, аналогія, ре-моделювання;

В) абстрагування, узагальнення, аналіз и синтез, індукція і дедукція, аналогія, моделювання;

Г) правильна відповідь відсутня;

Д) моделювання, індукція і дедукція;

5. Що відноситься до методів теоретичних досліджень:

А) ідеалізація, формалізація, сходження від абстрактного до конкретного, історичні та логічні методи, системній;

Б) відповіді А,В,Д;

В) аксіоматичний метод, гіпотеза та припущення,

Г) правильна відповідь відсутня;

Д) історичні та логічні методи, системній;

Наши рекомендации