Будемо щиро вдячні за позитивну відповідь і сподіваємося

Зразок

ЗАЯВКА

На участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування

в Україні»

(27 січня 2017 року)

Прізвище _____________________________

Ім’я _________________________________

По батькові ___________________________

Місце роботи (навчання) ________________

Для вчених і юристів-практиків:

Посада _______________________________

Науковий ступінь ______________________

Вчене звання __________________________

Для здобувачів вищої освіти:

Факультет ____________________________

Курс _________________________________

Контактні дані (адреса, телефон) _________

_____________________________________

Назва секції, у роботі якої планується участь _____________________________________

Назва доповіді ________________________

Відомості про наукового керівника

(для здобувачів вищої освіти)

Прізвище _____________________________

Ім’я _________________________________

По батькові ___________________________

Посада _______________________________

Науковий ступінь, вчене звання __________

Зразок

оформлення тез доповіді

Петренко Микола Іванович,

ад’юнкт Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 
 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ правової держави в україні

<текст>

Література:

МВС України

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Юридичний факультет

Всеукраїнська

науково-практична конференція

(у заочній формі)

«Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні»

27 січня 2017 року

м. Дніпро

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 27 січня 2017 року проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію«Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні».

До участі у конференції запрошуються вчені, юристи-практики та здобувачі вищої освіти.

Робота конференції планується за такими секціями:

Секція 1.

Загальнотеоретичні, конституційно-правові та адміністративно-правові проблеми формування правової держави.

Секція 2.

Верховенство права у сфері правосуддя.

Секція 3.

Актуальні проблеми регулювання цивільних та господарських правових відносин.

Секція 4.

Правова держава у ХХІ ст.: соціально-гуманітарні вектори розбудови.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Вимоги до оформлення матеріалів:

- матеріали подаються у друкованому та електронному варіанті у форматі doc, редактор Microsoft Word;

- обсяг – до 3 сторінок;

- шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5, поля – 20 мм; абзац – 12,5 мм;

- зверху з лівого боку – особисті дані автора (за зразком), через інтервал нижче – назва, нижче – текст;

- список використаних джерел оформлюється в кінці тексту під назвою «Література». Посилання в тексті подаються у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки (сторінок).

- До тез доповіді додається рецензія наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня).

За підсумками конференції планується опублікування матеріалів.

Для участі у конференції необхідно до 26 cічня 2017 року надати заявку, тези доповіді та рецензію наукового керівника (для курсантів, студентів і слухачів) поштою на адресу:

49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, відділ організації наукової роботи та редакційно-видавничої діяльності, а також по e-mail: [email protected] з приміткою «на конференцію».

Вартість публікації тез становить 100,00 грн. Сплатити необхідно на рахунок ДДУВС за наступними реквізитами: одержувач: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, р/р 31257224217468, код 08571446, банк-одержувач: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, призначення платежу: за публікацію тез конференції, платник: П.І.Б.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

050-064-32-02 – Царьова Ірина Валеріївна;

098-265-63-85 – Орєшкова Аліна Федорівна

Будемо щиро вдячні за позитивну відповідь і сподіваємося

Наши рекомендации